Dalies:

Ko darīt, ja bērnam ir fiktīvs tēvs - ārvalstnieks?

Ko darīt, ja bērnam ir fiktīvs tēvs - ārvalstnieks?
  • 05. Jun. 2019

Vitas meita ar trešās pasaules valsts pilsoni noslēdza darījumu, kura rezultātā par viņas mazbērna tēvu fiktīvā ceļā kļuva Pakistānas iedzīvotājs. Bērna vecmamma, pie kura jau gadu dzīvo bērns, uztraucas un jautā lvportals.lv, vai gadījumā, ja pakistānietis izlems tiesāties un cīnīties par savām tiesībām uz bērnu, varēs pierādīt, ka viņš nav tā īstais tēvs. 

Lvportals.lv atbild, ka situācijas apraksts rada aizdomas par cilvēktirdzniecības gadījumu, ko bērna interesēs būtu pēc iespējas ātrāk atrisināt, un norāda, ka bērna vecmāmiņai ir vairākas iespējas.

Pirmkārt, pēc palīdzības var vērsties savas dzīvesvietas bāriņtiesā, lai saņemtu konsultāciju. Bāriņtiesai ir jā nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesai arī ir jāveic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu bērna audzināšanu un pienācīgu aprūpi ģimeniskā vidē un arī jāizskata sūdzības, tostarp arī par vecāka rīcību.

Lasītākās ziņas valstī

Otrkārt, ņemot vērā, ka situācijā iesaistītas divas valstis, var vērsties ar lūgumu sniegt konsultāciju Tieslietu ministrijā, kas atbild par to, kā Latvijā tiek realizētas ES tiesības un izpildīti Latvijas starptautiskie līgumi. Ministrija ir atbildīga arī par valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Detalizētāku informāciju par juridiskās palīdzības saņemšanu var iegūt Juridiskās palīdzības administrācijas mājaslapas sadaļā Pakalpojumi vai zvanot pa bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, iepazīstoties ar jautājumu, norāda, ka par šādiem cilvēktirdzniecības gadījumiem ir jāziņo. Informāciju par cilvēku tirdzniecību var meklēt vairākās tīmekļvietnēs, piemēram, www.cilvektirdznieciba.lv; www.patverums-dm.lv; www.martaliepaja.lv, savukārt konsultācijas var saņemt visu diennakti, zvanot uz tālruņa numuru +371 28612120, ja persona atrodas Latvijā, vai +371 26337711, ja persona atrodas ārvalstī. Vienlaikus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, vienalga, vai tas, piemēram, ir fiktīvo laulību un seksuālās ekspluatācijas vai piespiedu darba gadījums, var vērsties attiecīgās valsts policijā gan klātienē, gan zvanot (Eiropas Savienības vienotais ārkārtējo notikumu tālruņa numurs ir 112).

Ar situācijas izklāstu portāls vērsās arī Valsts policijā, kura ieteica uzrakstīt iesniegumu policijā un sazināties ar patvērumu “Droša māja”, kur strādājošie speciālisti var palīdzēt gan meitai attapties no iespējamiem nepatīkamiem notikumiem ar pakistānieša nodrošināšanu ar iespēju uzturēties ES, gan iedrošināt meitu sadarboties ar policiju, kā arī palīdzēs atrisināt bērna paternitātes jautājumu.

Atbilstoši regulējumam Latvijā paternitātes atzīšanu iespējams atcelt tikai tiesas ceļā likumā noteiktos gadījumos. Civillikums paredz, ka tiesa var atzīt paternitāti par neesošu, ja persona, kas bērnu atzinusi par savu, nevar būt viņa miesīgais tēvs un bērnu atzinusi par savu maldības, viltus vai spaidu rezultātā.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti