Dalies:

Kas jāzina, uzsākot darbu Beļģijā?

Kas jāzina, uzsākot darbu Beļģijā?
  • 14. Jul. 2013

Vienmēr jāatceras, ka ikvienam ES pilsonim ir tiesības strādāt citā ES dalībvalstī ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz šīs valsts pilsoņiem. Vienas ES dalībvalsts pilsonim, kas strādā citā ES dalībvalstī, darba nosacījumu ziņā (piemēram, alga, atbrīvošana no darba un atjaunošana darbā) ir tiesības uz tieši tādu pašu attieksmi, kādu saņem viņa kolēģi, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi.

Beļģija ir noteikti četru veidu darba līgumi:

  •   Studentu darba līgums
  •   Fiksēta termiņa darba līgums;
  •   Nepilna laika līgums
  •   Pagaidu darba līgums
  • Beļģijā ir 38 stundu darba nedēļa (8 stundas dienā)
  • Minimālā alga Beļģijā ir EUR 1444 mēnesī (bruto alga)
  • Var strādāt virsstundas, nepārsniedzot 11 studas dienā un kopumā 50 stundas nedēļā
  • Ikgadējās atvaļinājums ir 20-24 dienas

Atbildīgā iestāde, kuras kompetencē ir darba tiesiskās attiecības, ir Federālās valsts nodarbinātības, darba un sociālā dialoga dienests (Federal Public Service of Employment, Labour and Social Dialogue) http://www.employment.belgium.be.

 Noderīgas saites

Beļģijas federālais nodarbinātības valsts dienests (darba un sociālajos jautājumos) http://www.meta.fgov.be/

Beļģijas federālā valdība www.belgium.be

Avots: Nodarbinātības valsts aģentūra

Lasītākās ziņas valstī

Foto: Stock.XCHNG

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti