Dalies:

Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES, atgriežoties Latvijā?

Kas jāzina par pabalstiem, pēc darba ES, atgriežoties Latvijā?
  • 10. Jul. 2014

Situācija I

Persona saņem bezdarbnieka pabalstu citā ES dalībvalstī un vēlas doties darba meklējumos uz Latviju.

Kas jānokārto pirms atgriešanās?

Jāpieprasa kompetentajai iestādei (iestādei, kas piešķīrusi bezdarbnieka pabalstu) izsniegt U2 dokumentu "Bezdarbnieka pabalsta tiesību saglabāšana". U2 dokuments apstiprinās personas tiesības, meklējot darbu Latvijā, saņemt citas ES valsts bezdarbnieka pabalstu (bezdarbnieka pabalsta eksports).

Bezdarbnieka pabalsta eksportu persona var saņemt 3 mēnešus, kā arī šis periods var tikt pagarināts uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Tiesības uz bezdarbnieka pabalsta eksportu personai būs, ja:

* Vismaz 4 nedēļas pirms izbraukšanas uz Latviju būs reģistrēta kā bezdarbnieks attiecīgās valsts nodarbinātības dienestā (ir iespējami izņēmumi)

* Būs noteiktas tiesības uz bezdarbnieka pabalstu

* Dosies uz Latviju darba meklēšanas nolūkā 

Lasītākās ziņas valstī

Atgriežoties Latvijā pienākas

Ja citas ES valsts kompetentā iestāde būs izsniegusi U2 dokumentu, persona, meklējot darbu Latvijā, varēs turpināt saņemt citas dalībvalsts piešķirto bezdarbnieka pabalstu 3 vai 6 mēnešus, bet neilgāk, kā personai ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. 

Kādi dokumenti Latvijā jākārto

* 7 dienu laikā no dienas, kad persona izbraukusi no citas ES dalībvalsts, jāreģistrējas NVA un jāiegūst bezdarbnieka statuss. Reģistrējoties NVA, jāuzrāda citas ES dalībvalsts izsniegtais U2 dokuments;

* Jāpilda visi Latvijas tiesību aktos noteiktie bezdarbnieka pienākumi

Situācija II

Persona, kura, strādājot citā ES dalībvalstī, pastāvīgi dzīvoja Latvijā (piem.pierobežas darbinieki, jūrnieki, sezonas darbinieki), pieprasa bezdarbnieka pabalstu Latvijā.

Kas jānokārto pirms atgriešanās

Nodarbinātības valsts kompetentajai iestādei jāpieprasa izsniegt U1 dokumentu "Periodi, kas jāņem vērā, lai izmaksātu bezdarbnieka pabalstus".

Atgriežoties Latvijā pienākas

Latvijas bezdarbnieka pabalsts

Kādi dokumenti Latvijā jākārto

* Jāreģistrējas NVA un jāiegūst bezdarbnieka statuss

VSAA jāiesniedz:

* Iesniegums bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai

* Anketa par pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanu nodarbinātības laikā citā ES/EEZ dalībvalstī vai Šveicē saskaņā ar Regulas Nr.883/2004 65.panta 2. un 5.a) punktu un Regulas Nr.987/2009 11.pantu;

* U1 dokuments.

Ja personai nav nodarbinātības valsts izsniegts U1 dokuments, tad papildus jāiesniedz:

* Nodarbinātību apliecinoši dokumenti (izziņas, darba līgumu kopijas, pēdējās nodokļa aprēķina paziņojuma kopijas (P60-ja bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē), ienākumu izziņas no darba devēja (P45, ja ir bijusi nodarbinātība Īrijā vai Apvienotajā Karalistē) un jebkuri citi dokumenti, kas apliecina nodarbinātību citā ES valstī);

* Ja persona ir bijusi nodarbināta Norvēģijā, Norvēģijas darba devēja aizpildīta anketa "BEKREFTELSE PÅ ANSETTELSESFORHOLD" un personas aizpildīta anketa "REQUEST FOR CERTIFICATE e-301/N-301 FOR COORDINATION OF SOCIAL SECUTITY IN THE EEA COUNTRIES. Reg 1408/71 art.67"

* Ja persona ir bijusi nodarbināta Dānijā - "Iesniegums, lai saņemtu Dānijas kompetentās institūcijas izsniegto E301 vai N301 veidlapu/Application for form E301 DK or N301 DK"

* Ja persona ir bijusi nodarbināta Apvienotajā Karalistē - "Application for a Certificate E301 from the UK/veidlapa E301 sertifikāta saņemšanai"

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Foto: Stock.XCHNG

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti