Dalies:

Kārlis Kristiāns Vasarājs: Mans latviešu gars ir manas dzīves pavadgaisma

Kārlis Kristiāns Vasarājs: Mans latviešu gars ir manas dzīves pavadgaisma
  • 16. Mar. 2019

8. martā amatā stājies jaunais Latvijas Goda konsuls Dienvidontario Kārlis Kristiāns Vasarājs, nomainot Imantu Purvu, kas šo pienākumu veica četrpadsmit gadus, slavinot Latvijas un latviešu kopienas Kanadā vārdu.

Latvijas vēstnieks Kanadā Kārlis Eihenbaums tikās ar jauno Latvijas Goda konsulu, novēlot sekmīgu darbu, stiprinot Latvijas un Kanadas draudzīgās attiecības, aicinot pievērsties ekonomiskās sadarbības padziļināšanai un cieši sadarboties ar latviešu kopienu Toronto, Hamiltonā un citur Dienvidontario.

Toronto latvieši Kārli pazīst diezgan labi, jo viņš ir uzaudzis Toronto un vienmēr iesaistījies latviešu sabiedrības dzīvē, tomēr aicināju viņu uz sarunu, lai iepazītos vēl labāk.

Lasītākās ziņas valstī

Apsveicu tevi ar apstiprināšanu par Latvijas goda konsulu Ontario. Kādi tavi plāni šajā amatā, ko vēlies panākt?

Kārlis Vasarājs: Paldies! Goda konsulam ir vairāki pienākumi, bet galvenais mērķis ir atbalstīt vēstniecības darbību un stiprināt Latvijas tēlu Kanadā. Publiski daudz mani pazīst pēc manas uzņēmējdarbības un tas, protams, sakrīt ar manu vēlmi padziļināt Kanadas  Latvijas ekonomiskās saistības. Bet tur manas vēlmes nebeidzas. Centīšos stiprināt kultūras un izglītības saites starp Latviju un latviešiem Kanadā, kā arī starp vietējiem latviešiem, cittautiešiem un kanadiešiem.

Kur esi dzimis un uzaudzis?

K.V.: Esmu dzimis un savu dzīvi galvenokārt pavadījis Toronto. Mācījos Kingstonā Queen’s Universitātē un maģistra gradu ieguvu starptautiskajā publiskajā polītikā Johns Hopkins Universitātē Vašingtonā DC, ASV. Esmu dzīvojis arī Šveicē, gan Ženēvā, gan St. Gallen. Lai arī tajās vietās nobriedu fiziski un izglītības ziņā, tomēr jūtos, ka galvenokārt garīgi uzaugu Gaŗezerā un Latvijā, kā arī Muskokā un vispār pie dabas. Mans latviešu gars ir manas dzīves pavadgaisma un daba ir manas dzīves stūŗakmens.

Pastāsti par savu dalību latviešu sabiedrības dzīvē.

K.V.: Uzaugot Toronto latviešu sabiedrība bija liela daļa no manas dzīves. Esmu TLB Sestdienas skolas, TLTA ģimnazijas un Gaŗezera Vasaras Vidusskolas absolvents. Gāju nometnēs Saulainē, Sidrabenē un Tērvetē. Aktīvi piedalījos skautu kustībā un dejoju Ziga Miezīša Diždancī.

Toties jaunībā man gāja grūti ar latviešu valodu. Man bija jāiet “MML” (papildu latviešu stundas) klasēs. Bet kaut kas notika agros 1990. gados, kad pirmo reizi aizbraucām uz Latviju. Pēc tām divām nedēļām un +2000 km, nobrauktiem vienā neērtā, mazā žigulī, es atgriezos mājās ar lielu vēlmi attīstīt sevi kā latvieti. Man stāsta, ka, atbraucot mājās, uzreiz prasīju savai skolotājai Campbell kundzei: “Gribu atgriezties pie saviem draugiem parastā klasē. Ko varu darīt, lai tur ātrāk tiktu?”

Kas īsti Latvijā notika, es nezinu, bet liekas, ka tajā ceļojumā mana latviešu dvēsele uzmodās. Tas ir arī iemesls, kāpēc vairākas reizes esmu bijis zēnu audzinātājs ALAs “Sveika, Latvija!” skolēnu izbraukumā.

Pašreiz dziedu trešdienas vakaru korī un, kad iespējams, Juŗa Ķeniņa vadītā Ziemelī piektdienas vakaros. Esmu vadījisToronto dižskautus 7 gadus un pirms gada palīdzēju saviem astoņiem brašiem puišiem, ko biju pazinis jau gandrīz 10 gadus, izpildīt svēto Roveru solījumu. Esmu ļoti lepns par šiem puišiem un pateicīgs par mācību iespējām pa tiem gadiem.

Esmu vicepriekšsēdis Latviešu Kreditsabiedrības valdē. Sekoju Latvijas polītikai un cenšos bieži atbalstīt latviešu organizāciju, kas pretojas korupcijai Latvijā (DELNA), un neatkarīgu izmeklēšanas žurnālu Re:Baltica.

Kāpēc gribēji kļūt par goda konsulu?

K.V.: 2016. gadā kopā ar biznesa partneŗiem pārdevām mūsu firmu un beidzot dabūju pietiekoši laika maģistra grada studijām. Tuvojoties absolvēšanai, bija jāizdomā, kas ir mans nākamais dzīves solis. Zināju, ka gribu palīdzēt Latvijai, bet nebiju gatavs pārcelties uz Latviju un atstāt ģimeni, draugus un savu topošo biznesa tīklu. Tieši ap to laiku uzzināju, ka Imants Purvs plānoja atstāt amatu, un sazinājos ar Imantu. Es ļoti cienu Imantu un to darbu, ko viņš ir izpildījis kā goda konsuls. Pēc vairākām sarunām zināju, ka goda konsula amats būtu labs veids, kā veicināt Latvijas intereses un arī turpināt savu darbību ikdienas dzīvē Toronto. Vēlāk dabūju iepazīties ar vēstnieku Eihenbaumu un viņa komandu. Varam visi būt pateicīgi, ka mūsu vēstniecības komandā ir izcili latviešu tautas darbinieki.

Mums stāv priekšā daudz šķēršļi, ko atrisināt Dienvidontario. Aktīvo latviešu skaits samazinās, liekot latviešu organizācijām apvienoties vai likvidēties. Izdzīvošanai ir nepieciešama radoša, elastīga domāšana, kā arī “tiltu” veidošana vietējā sabiedrībā un starp līdzīgām kopienām. Iebrauc jaunie latviešu emigranti, bet bieži vien nevēlas integrēties latviešu sabiedrībā. Latvijas uzņēmēji meklē globālās technoloģijas, starptautiskos tirgus un investīcijas ceļus. Ir arī piemēri otrās un trešās paaudzes Kanadas izcelsmes pilsoņiem ar latviešu mantojumu, kuŗi ne tikai izrāda emocionālu saiti ar Latviju, bet arī aktīvi demonstrē vēlēšanos vadīt mūsu ārzemju latviešu sabiedrību. Tās ir visas aizraujošas iespējas, kuŗas vēlos palīdzēt atrisināt.

Kur tu pašlaik strādā un vai tev pietiks laika goda konsula pienākumiem?

K.V.: Es strādāju par Chief Executive Officer vienā topošā enerģētikas technoloģijas uzņēmumā. Kanadas valdība mums pirms dažām nedēļām sniedza $6 miljonu atbalstu uzņēmuma izaugsmei un pēc dažiem mēnešiem paziņosim par jauniem projektiem trijās pasaules malās. Mana pamatdarba interese ir palīdzēt ievest ilgtermiņa un financiāli patstāvīgu ekonomiju, kas nepiesārņo pasaules gaisu, zemi un ūdeni.

Ceru gan, ka ne tikai pietiks laika goda konsula pienākumiem, bet ka varēšu izpildīt vairāk nekā pieprasīts. Jau sāku salikt komandu ar vietējiem latviešiem, kas man palīdzētu, un aicinu citiem ieinteresētiem cilvēkiem ar mani sazināties. Līdzīgi kā vēstniekam ir vēstniecības komanda, cenšos iesaistīt latviešus ar pieredzi, vēlmi un interesi palīdzēt man stiprināt Latvijas tēlu Kanadā un Dienvidontario saites ar Latviju.

Tavuprāt, kādas tavas īpašības veidos tevi par labu goda konsulu?  

K.V.: Es uzskatu sevi kā paklausīgu vadītāju, ar ko viegli sadarboties. Man ir arī panākumi uzņēmumu stratēģiju izstrādē un ieviešanā. Galu galā šī pieredze man ļāva iegūt vairāku Kanadas valdības amatpersonu un Ontario uzņēmējdarbības aprindu uzticību. Es arī brīvi runāju angļu, franču, latviešu valodā un man ir vācu valodas zināšanas, kas man ļauj sazināties ar plašāku ieinteresēto personu loku. Bet galvenā īpašība ir šāda: Esmu lepns latviešu patriots, kas ir gatavs nepārtraukti strādāt, lai ieviestu jaunas vēsmas latviešu globālā tīkla attīstībai un godam nestu Latvijas vārdu Kanadā.

Autore: Vita Gaiķe
Foto: Publicitātes attēls
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti