Dalies:

Kanadas Baltiešu federācijas rīkota Aizvesto piemiņas diena šogad virtuālā formā

Kanadas Baltiešu federācijas rīkota Aizvesto piemiņas diena šogad virtuālā formā
  • 28. Jun. 2020

Kanadas Baltiešu federācija katru gadu rīko kopēju igauņu, latviešu un lietuviešu Aizvesto piemiņas atceri. Iepriekšējos gados bijām rīkojuši baznīcās, Queen’s Park un plašā Toronto pilsētas nama laukumā. Šogad, ievērojot COVID19 pandēmijas ierobežojumus, pielāgojāmies jaunai technoloģijai un salikām virtuālu pasākumu.

Programma ir atrodama internetā Youtube: https://youtu.be/DAtq3qF5ffI ar nosaukumu, Baltic Commemoration: June 1941 Deportations. Varam lepoties, ka technoloģija mums ļauj sasniegt visu pasauli.

Ievērojot COVID attālināšanās noteikumus, Sv. Pēteŗa igauņu luterāņu baznīcā sanāca Kanadas Baltiešu centrālo organizāciju pārstāvji un garīdznieki māc. Ģirts Grietiņs un māc. Mart Salumäe, kas novadīja dievkalpojumu.

Lasītākās ziņas valstī

Rasmus Rattas no Ārzemju igauņu mūzeja veikli safilmēja un samontēja kopējo programmu.

Mūzikālā daļa tika ierakstīta Toronto un Zviedrijā. No latviešu puses Henrijs Cifersons izmantoja savas profesionālās audio un video prasmes, ierakstot Lindas Marutas Kronbergas solo ar kokli „Kas tie tādi, kas dziedāja?“. Piemēroti aizvesto piemiņai un īpaši bāreņiem, Linda izpildīja dziesmu ar mīlestību un dziļām skumjām.

Pateicība par ļoti labu sadarbību tiek izteikta Taigai Koknevičai (Latvijas Okupācijas mūzeja direktores vietniece, galvenā krājuma glabātāja), kuŗa īsā laikā izpētīja LOM kollekcijas un atsūtīja fotografijas par izsūtīšanu laiku un dzīvi Sibirijā. Tie, kas izdzīvoja traumu, tomēr nonāca nāvīgos apstākļos.

Šī atcere nāk kā atgādinājums, ka mums ir jāsaglabā mūsu vēsture, lai pasaule dzirdētu patiesu stāstu.

Andris Ķesteris
LNAK un Kanadas Baltiešu federācijas
prezidents

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Lartvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti