Dalies:

Jurista padoms: Kā nenolaupīt savu bērnu?

Jurista padoms: Kā nenolaupīt savu bērnu?
CC0 licence
  • 09. Mar. 2020

Ja ģimenē radies konflikts, neviens no vecākiem nav tiesīgs vienpersoniski izlemt par bērna dzīvesvietas maiņu, pat ja uzskata, ka tas ir bērna interesēs. “Bēgt no valsts nedrīkst! Šādi rīkojoties, upuris kļūst par pārkāpēju, jo ir pārkāpis otra vecāka tiesības uz aizbildnību un konfliktu nav risinājis tiesiskā ceļā,” brīdina Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docente un juriste Inga Kudeikina.

Ja otrs vecāks nerūpējas par bērnu, tad ir iespēja nodibināt viena vecāka atsevišķu aizgādību. To var izdarīt, abiem vecākiem vienojoties, vai tiesas ceļā. Ja tāda nav nodibināta, vecāks vienpersoniski nav tiesīgs lemt par dzīvesvietas maiņu un nedrīkst izbraukt no valsts kopā ar bērnu.

Lasītākās ziņas

Būtiski atcerēties, ka strīda gadījumā situācija risināma bērna pastāvīgās dzīvesvietas valstī, nevis tajā, kuras pilsonis ir bērns vai kāds no vecākiem.

Tāpēc, izvēloties savu un bērna pastāvīgo dzīvesvietu ārpus Latvijas, svarīgi noskaidrot jaunās mītnes zemes tiesisko regulējumu un uzzināt, kurās iestādēs varēs vērsties pēc palīdzības, ja tāda būs nepieciešama, iesaka Kudeikina.

Labs veids, kā jau laikus izvairīties no potenciālām nākotnes konfliktsituācijām, ir saņemt no otra vecāka notariāli apliecinātu piekrišanu, kurā vecāks dod atļauju otram vecākam ar bērnu atstāt pastāvīgo dzīvesvietu un izbraukt no valsts.

“Kad, kad starp vecākiem jau ir radies konflikts vai ir notikusi vardarbība pret vecāku vai bērnu, savu un bērna tiesību aizsardzībai jāizmanto tie tiesiskie instrumenti, kas paredzēti šādu konfliktu risināšanai pastāvīgās dzīvesvietas valstī,” uzsver RSU docente. Saskaņā ar Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem, bērna aizvešana bez otra vecāka piekrišanas skaitās nelikumīga, un šajā brīdī upuris kļūst par likumpārkāpēju.

Par to, kuram vecākam ir taisnība un kā labāk nodrošināmas bērna tiesības un intereses, izšķir kompetenta iestāde, nevis viens vai otrs vecāks. Vecākam, no kura bērns aizvests, ir tiesības lūgt savas valsts kompetentās iestādes iesaistīties, izdodot rīkojumu par to, ka bērns ir jānogādā atpakaļ patstāvīgās dzīvesvietas valstī, kurā ir jārisina aizbildniecības strīdi.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti