Dalies:

Jaunās Gaitas pavasaŗa numurs

Jaunās Gaitas pavasaŗa numurs
  • 29. Mar. 2020

JG – rakstu krājuma kultūrai un brīvai domai 300. numurs jau nonācis abonentu rokās visā pa­ saulē, kā arī daudzās bibliotēkās Latvijā. Par nominālu cenu tas ir pērkams Jāņa Rozes un Zvaigzne ABC grāmatveikalos, Galerijā Istaba, apgāda Zinātne veikalā un Latvijas Okupācijas mūzejā.

300. numura skaitlisko apaļu­mu atzīmējam ar atskatu žurnā­la pirmsākumos – no 1955. gada ziemas numura pārpublicējam dzejnieka un pedagoga Artura Kaugara (1910­1971) rakstu “Man­tojums” un mūsu pirmā galvenā redaktora, Latvijas Okupācijas mūzeja biedrības valdes priekš­ sēža Valtera Nollendorfa pārdo­mas “Vecais un jaunais”. Vienal­ga, kur mēs esam, mums pie­ nākas kopt latvisku kultūru, “kas balstās pagātnē un tagadnē, pa­ļāvīgi un ticīgi raugoties nākot­nē”. Tā Nollendorfs.

Stokholmas Spēlmaņu dalīb­niece Signe Rirdance raksta par latviešu roka/popmūzikas un dzejas vakara sarīkojumu Stok­holmā pērnā gada rudenī: “Jē­dziens mēs nebeidzas un nesākas pie Latvijas robežas.”

Lasītākās ziņas valstī

Rakstniece Sabīne Košeļeva rakstā “Pierobežas dvēsele” in­tervē bibliotēkāri Kārsavā, pilsētā pie Latvijas austrumu robežas.

Šai numurā ir literātūras re­daktora Vlada Spāres sarūpētas sešas dzejoļu kopas (Lolita Gul­be, Ilmārs Šlāpins, Māris Salējs,Eva Mārtuža, Juris Helds un Agita draguna) un četri īsie stāsti (Oskars Vizbulis, Inga Pi­zāne, Kristīne Želve un Kristīne Ilziņa). 

Par vizuālo mākslu gādā JGmākslas redaktore, Amerikas lat­viešu mākslinieku apvienības prezidente Linda Treija. Litera­tūrzinātniece Lalita Muižniece dalās “Atmiņu uzplaiksnījumos” par mākslinieci džemmu Skul­mi (1925­2019). Vāka dizaina autors ir Henrijs Preiss, kuŗš dzīvo Ņūmeksikā, ASV.

Grāmatu apskatu nodaļā Lās­mas Gaitnieces un Jūlijas Dibov­skas recenzijas un Anitas Lie­piņas apcere par Albēru Kamī (Albert Camus).

Nodaļā “dažos vārdos” Jaunās Gaitas redkolēģija uzskaita kopš JG ziemas numura tapušās grā­matas, dažus ievērojamus kultū­ras notikumus un apbalvojumus.

Atsevišķā nodaļā “In Memo­riam” Nora Ikstena un Juris Kronbergs veltī atvada vārdus dzejniekam Leonam Briedim (1949­-2020), Maija Meirāne – rakstniecei Benitai Veisbergai (1928­-2019) un Linda Treija – māksliniecei dainai dagnijai (1937-­2019).

Par abonēšanas kārtību raks­tiet e­vēstuli juris.zagarins@gmail. com vai uzmeklējiet mājaslapu jaunagaita.net, kur varat arī ie­skatīties Jaunās Gaitas archīvā no 1955. gada līdz pat šodienai.

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Brīvā Latvija"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti