Dalies:

Indiānas Latviešu pensionāru biedrībai jauna vadība

Indiānas Latviešu pensionāru biedrībai jauna vadība
  • 25. Mar. 2019

Indiānas Latviešu pensionāru biedrības februāŗa saiets, kas reizē bija arī biedrības 2019. gada pilnsapulce, notika – kā parasti – mēneša pēdējā trešdienā, šoreiz 27. datumā, Indiānāpoles Latviešu sabiedriskā centra Rīgas zālē pulcinot trīsdesmit sešus apmeklētājus, kas ir 83.72% (!) no pašreizējā aktīvo, biedru naudu samaksājušo dalībnieku skaita – četrdesmit trim. Salīdzinājumam atcerēsimies, ka pērngada pilnsapulcē piedalījās 42 biedri, aizpērn – 36, 2016. gadā – 25, bet 2015. gadā – 26. Diemžēl, aizvadītajā gadā mūžībā aizgāja četri biedri: 91 g.v. Ernests Asons 3. aprīlī Kārmelā, Indiānā; 96 g.v. Tekla Olga Kauliņa, dz. Turkupole, šķ. Miķela, 1. maijā Kārmelā, Indiānā; 94 g.v. Aina Skaidrīte Salmiņa 21. jūlijā Noblesvillē, Indiānā; un 99 g.v. Olga Boša, dz. Pasopa, 3. septembrī Mansī, Indiānā.

Ar gaŗāku lūgšanu saietu ievadīja Latviešu ev. lut. draudzes Indiānāpolē diakone Jautra Ķelpe. Ar oranži dzelteniem neļķu ziediem tika apsveikti visi četri februārī dzimušie biedri – Ramona Freimane (4. februārī), Jautra Ķelpe (17. febr.), Dzintra Platace (arī 17. febr.) un Eižens Lemke (20. febr.). Tā kā paredzētais – un jau izziņotais – biedrības šī gada pirmais saiets 30. janvārī neparastā aukstuma un vētras dēļ bija jāatsauc (temperātūra šinī dienā sasniedza tikai +3oF, kaut gan normāli vajadzētu būt +36oF un rekords ir 2013. gadā sasniegtie +65oF; savukārt, naktī temperātūra nokrita līdz 11oF, sasniedzot jaunu šīs dienas aukstuma rekordu, iepriekšējo – 1946. gadā reģistrēto 10oF – pārspējot par vienu gradu, kaut gan normāli vajadzētu būt +21oF; kopā ar vēju, temperātūra (wind chill) naktī jutās kā 38oF!), tad tika apsveikta arī vienīgā klātesošā janvāŗa mēneša jubilāre – Rasma Kārkliņa, kuŗai 2. janvārī piepildījās apaļi 85 gadi. Bez oranži dzeltenajiem neļķu ziediem viņai pasniedza arī īpašu dzimšanas dienas kliņģeri. Viena cita šinī mēnesī dzimusī biedre saietā nebija klāt. Gavilniekus suminot, klātesošie kopīgi nodziedāja veltījumu „Daudz baltu dieniņu!”, Latviešu ev. lut. draudzes Indiānāpolē ērģelnieka Kārļa Rūsas klavieŗu pavadījumā.

Sekojošajā biedrības pilnsapulcē, pēc ILPB priekšnieces Ligitas Krūmkalnas ierosinājuma, par pilnsapulces vadītāju apstiprināja Intu Kārpenteri, bet par sekretāri – Veltu Kirchneri, abas ar aklamāciju. Plašu un vispusīgu pārskatu par biedrības pagājušā gada darbību sniedza priekšniece, bet īsu ziņojumu – kasiere/biedrzine Rasma Kārkliņa.

Lasītākās ziņas valstī

Pērngada budžets, kuŗā bija paredzēti 2,100 dolari ienākumos un 2,500 dol. izdevumos, tā radot 400 dol. iztrūkumu, patiesībā ienesa 436. dol. vairāk – 2,536 dol., bet izdevumu bija par 1,145.52 dol. vairāk – 3,645.52 dol., iztrūkumu tādējādi palielinot par 709.52 dol. – no 400 dol. uz 1,109.52 dol. Šī gada budžeta projektā paredzēti 2,195 dolari ienākumos un 2,980 dol. izdevumos, tā radot 785 dol. iztrūkumu, ko paredzēts segt no iekrātajiem biedrības līdzekļiem, kas 2018. gada 31. decembrī bankā vēl uzrādīja 6,132.98 dolarus (2017. gada 31. decembrī – 7,242.50 dol., 2016. gada 31. decembrī – 6,948.59 dol.). Tā kā pagājušā gada budžeta izpildījums un šī gada budžeta projekts visiem biedriem jau savlaicīgi bija piesūtīts kopā ar šī gada februāŗa „Indiānas Latviešu pensionāru biedrības Apkārtrakstu”, tad par tiem nekādu pārrunu nebija un abi tika pieņemti ar aklamāciju. Biedru maksa paliek līdzšinējā – piecpadsmit dolaru gadā.

Tā kā biedrības statūti nosaka, ka septiņu darbinieku plašā organizācijas valde ievēlama uz diviem gadiem, tad šogad bija vēlēšanu reize, un ILPB priekšniece Ligita Krūmkalna lūdza pilnsapulci nominēt kandidātus, reizē atgādinot, ka viņa valdei vairs nekandidē. Pēc ilgākas tielēšanās un minstināšanās septiņiem amatiem beidzot bija ieteikti divpadsmit eventuālie darbinieki. Pieci no tiem tūlīt lūdza viņu vārdus svītrot, un palikušie septiņi tika ievēlēti ar aklamāciju. No līdzšinējās valdes savu darbošanos arī nākamos divus gadus turpinās Jānis Auziņš, Rasma Kārkliņa, Velta Kirchnere un Māra Rozenberga, bet jaunievēlētie valdes locekļi būs Gundārs Grīslītis, Andris Indriksons un Kārlis Rūsa.

Sakarā ar biedrības šī gada pilnsapulci un valdes vēlēšanām, kopīgās pusdienas šoreiz atkal bija par brīvu un klātesošie varēja mieloties ar saimniecības daļas vadītājas Māras Rozenbergas un palīga Ivara Eglīša sarūpētajām pankūkām – gan plānajām, gan ar gaļu pildītajām – un tradicionālajām piedevām – skābu krējumu un trejādiem ievārījumiem. Itin bagātīgs bija arī pašu apmeklētāju sanestais kafijas un sulu galds.

Saiets izskanēja ar kopdziedāšanu, kuŗā klātesošie no savlaicīgi izdalītajām dziesmu lapām vienojās vairākās labi pazīstamās un iemīļotās latviešu dziesmās, Kārļa Rūsas klavieŗu pavadījumā, kuŗš par to saņēma oranži dzeltenos neļķu ziedus.

Autors: Gundārs Grīslītis
Foto: CC0 licence
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti