Dalies:

Indiānāpoles latviešu pensionāri iepazīstas ar Otra Pasaules kaŗa leģionāru dziesmu

Indiānāpoles latviešu pensionāri iepazīstas ar Otra Pasaules kaŗa leģionāru dziesmu
Publicitātes attēls
  • 25. May. 2019

Paliec sveiks, mans mazais draugs,
Mūsu mīlas laiks bij jauks,
Gaidi mani atkal mājās
Tad, kad ievas ziedos plauks!

 

Šis piedziedājums jeb refrēns seko katram no četriem pantiem Otrā Pasaules kaŗa laikā ļot labi pazīstamajai un iecienītajai latviešu leģionāru dziesmai, kuŗai vārdus devis Ādolfs Urbāns, bet mūziku – Ēvalds Siliņš. Savukārt, šī dziesma dažādu mākslinieku izpildījumos atkal un atkal atkārtoti caurvijās Latvijas Okupācijas mūzeja (Latvijā gan raksta – muzeja) biedrības savulaik izdotajā dokumentālajā mūzikālajā filmā „Paliec sveiks, mani mazais draugs!”, kuŗas DVD Inidānāpoles latviešu pensionāriem bija izdevība noskatīties un noklausīties Rīgas zāles filmu ekrānā Indiānas Latviešu pensionāru biedrības aprīļa saieta programmā.

Šis saiets – kā parasti – notika mēneša pēdējā trešdienā, šoreiz 24. aprīlī, Indiānāpoles Latviešu sabiedriskā centra Rīgas zālē pulcinot divdesmit astoņus apmeklētājus, kas ir 60.87% no pašreizējā biedru skaita – četrdesmit sešiem, jo pirms diviem mēnešiem biedrībā iestājusies viena jauna biedre – Silvia Megne.

Lasītākās ziņas valstī

Ar gaŗāku lūgšanu un kopīgi noskaitīto tēvreizi saietu ievadīja biedrības jaunais garīgās un mūzikālās daļas vadītājs Kārlis Rūsa. Ar gaiši sārtiem ziediem tika apsveikti pieci šinī mēnesī dzimušie biedri – Valda Burģe, Haralds Kirchners, Vija Liepa, Silvia Megne, kā arī Lonija Zuicēna, kuŗai nākamajā dienā, 25. aprīlī, piepildījās jau apaļi 95 gadi. Neraugoties uz šo raženo vecumu, viņa visu laiku vēl dzīvoja viena pati savā mājā, tikai pēdējās nedēļās apmetusies pie meitas Brigitas Vestas (West), kuŗa arī bija viņu atvedusi uz šo saietu. Raženo jubilāri suminot, klātesošie kopīgi nodziedāja trīskārtēju „Augstu laimi un prieku!”, Latviešu ev. lut. draudzes Indiānāpolē ērģelnieka Kārļa Rūsas klavieŗu pavadījumā, un, kājās piecēlušies, tostam pacēla glāzi baltā vīna (dažs, īpaši labu vēlot, arī vēl otro un trešo glāzi!). Ar tumšu sārtu rožu buķeti gavilnieci apsveica Indiānāpoles Latviešu sabiedriskā centra valdes priekšsēdis Andris Bērziņš, uzslavējot un tencinot viņas nenogurstošo darbību Centra dāmu komitejā – nepārtraukti, kopš Centra darba talku un būvdarbu sākuma 1963 gada maijā – piecdesmit sešus gadus!!! Savukārt, lielu dzimšanas dienas kliņģeri jubilārei pasniedza Aīda Ceriņa.

Četras citas šinī mēnesī dzimušās biedres saietā nebija klāt. Ziedus pasniedza Dagnija Grīna, bet fotografijās to visu dokumentēja vienmēr čaklā fotografe Ilze Kocha.

Sekoja vairāki biedrības jaunā priekšnieka Jāņa Auziņa ziņojumi. Viņš īpaši atgādināja, ka nākamajā saietā, kas notiks trešdien, 29. maijā, atkal risināsies biedrības gadskārtēji rīkotais t.s. baltā zilonīša tirdziņš (White elephant sale), kad par ļoti izdevīgām cenām varēs pirkt, pārdot un mainīt lietas, kas pašiem vairs nav vajadzīgas, derīgas vai patīkamas, bet kuŗas citi meklēt meklē kā ar uguni, piebilstot, ka tirdziņam jau saziedotas daudzas interesantas un noderīgas mantas. Atkarībā no laika apstākļiem, saiets notiks vai nu ILSC brīvdabas paviljona pajumtē vai Rīgas zāles telpā, Mārai Rozenbergai sarīkojot plašu auksto galdu.

Kopīgajām pusdienām biedrības jaunais saimniecības daļas vadītājs Andris Indriksons ar savu dzīvesbiedri Džīnu (Jean) šoreiz bija sagatavojis ļoti garšīgu vistas cepeti ar visām vajadzīgajām piedevām – kartupeļu biezputru, saknēm, salātiem un augļu šķēlēm. Bagātīga bija arī pašu apmeklētāju sanesto kafijas un sulas galda labumu izvēle, ieskaitot jau pieminēto lielo jubilejas kliņģeri.

Autors: Gundārs Grīslītis
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amērikā"

 

 

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti