Dalies:

Ievēlēta Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda jaunā valde

Ievēlēta Lielbritānijas Daugavas Vanagu Fonda jaunā valde
Daugavas Vanagu Fonds Lilebritānijā
 • 14. Mar. 2020

Daugavas Vanagu Fonda (DVF) delegāti 8. martā sanāca kopā DVF lauku īpašumā, Straumēnos, gadskārtējā pavasaŗa sapulcē. Dalībnieki piedzīvoja Straumēnu mājas skaistumu, kluso dabu un varēja baudīt izcili garšīgas pusdienas Straumēnu restorānā.

Sapulci vadīja Miks Vizbulis, Straumēnu nodaļas priekšsēdis. Delegāti pārvēlēja trīs valdes locekļus (Miku Vizbuli, Ilzi Grickus un Aivaru Sinka) un ievēlēja arī jaunu valdes locekli, Baibu Freimani. Mārcis Jansons pēc diviem gadiem aiziet no valdes - sirsnīgs paldies Mārcim par veikto un novēlam labas sekmes nākotnē – Tu mums trūksi! 

DVF valde sastāv no 9. locekļiem, revīzijas komisija no 4, kopumā statistika:

Lasītākās ziņas valstī

 • 8 sievietes un 5 vīrieši;
 • 6 no jaunās latviešu paaudzes, kas dzimuši Latvijā; 
 • 1 pirmās trimdas paaudzes pārstāvis, dzimis Latvijā;
 • 5 otrās trimdas paaudzes pārstāvji, dzimuši Anglijā vai Kanadā;
 • 1 trešās trimdas paaudzes pārstāve, dzimusi Anglijā.

Tā kā gandrīz katra DVF nodaļa bija sūtījusi savus delegātus uz sapulci, klātesošiem bija iespējams dzirdēt par notikumiem, kas skar visu Karalisti. Ar lielu prieku dzirdējām par rosību Svonsijas nodaļā, Velsā, lielajiem darbiem Bradfordā un Londonā. 

Sapulcē paziņoja arī par amatu izmaiņām firmā, kas apsaimnieko Londonas namu un Straumēnus. Apstiprināti trīs direktori: Ilze Grickus, Lezlijs Īsts (Leslie East) un Robins Poinders (Robin Poynder). Novēlam labas sekmes un lielu paldies bijušajam direktoram, Rūdolfam Šulcam. Firmas valdes priekšsēde, Ilze Grickus, ziņoja par izvestām un vēl plānotām izmaiņām saimniecībā, kā arī par kapitālremontiem, kas pašlaik tiek veikti.

DVF valdes priekšsēdis, Aivars Sinka, ziņoja, par notikušo un plānoto. Sākot ar 2019. gada otro pusi iestājies jauns darba posms Daugavas Vanagu Fonda darbā. Lielas izmaiņas jau notikušas, vēl arī notiks 2020. gadā un tiek plānotas arī pēc tam. 

Saimniecībā:

 • Straumēnos iesākta dārza sakopšana 
 • Uzstādīti novērošanas aparāti un apgaismošana 
 • Ir notikušas izmaiņas Straumēnu un Londonas nama vadībā/personālā
 • Notikusi grāmatvedības analīze un veiktas izmaiņas
 • Straumēniem top jauns biznesa plāns 
 • Londonas namā ielikti jauni logi un zālē durvis 
 • “Bungalow” mājiņa (nr. 12) atjaunota un izīrēta
 • Palielinājies īrnieku skaits Straumēnos  
 • Vairāki dzīvokļi sagatavoti izīrēšanai 
 • Nopirkts jauns boileris, lai apsildītu zaļo zāli un kafejnīcu
 • Atcelta esošā auditoru firma 
 • Sagatavota un iesniegta atbilde Westminsteras pašvaldībai (ar konsultanta palīdzību), atbildot uz jautājumiem par plānošanas noteikumiem

Pašlaik:

 • No jauna tiek izraudzīta LWT Trading UK Ltd (TradCo) valde
 • Viena “Bungalow” mājiņa pirkšanas procesā
 • Tiek uzlabots Straumēnu ārejais izskats, ieskaitot autostāvvietas laukuma asfaltēšanu
 • Vīriešu tualešu pārbūvēšana pie zviedru zāles bāra un pieejamība invalīdiem
 • Sarunas ar Westminsteras pašvaldību par Londonas namu
 • Londonas nama jumta labošana
 • Notiek jauno auditoru izvēle
 • Izmeklēšana par mitruma problēmām Londonas pagrabā

Plānots 2020. gadā:

 • Savu darbību sāks jaunā LWT Trading UK Ltd valde 
 • Straumēnu attīstības plāna sagatavošana (sēde 22. martā)
 • Izveidot vēl vienu en suite istabu Londonā
 • Pirms krāsošanas darbiem Londonā savest kārtībā elektrību
 • Jaunus galdus un krēslus Londonas zālē
 • Uzlabot Londonā virtuves iekārtu 
 • Bāra telpas Straumēnos tiks nokrāsotas 
 • Priekšdarbi ar arhitektiem un plānošanas ierēdņiem par Straumēnu attīstības plānu, ieskaitot iespējamas jaunas zāles būvi
 • Izmaiņas atbildībās starp DVF/LWT un TradCo Straumēnu saimniekošanā, ieskaitot grāmatvedībā 
 • Jauna pilna laika darbinieka, DVF administratora, uzņemšana darbā 
 • Otrs bungalow iepirkums Straumēnos
 • Diasporas konference 2020. gada oktobrī
 • Salacgrīvas teātŗa vizīte 2020. gada oktobrī
 • Londonas nama 70 gadu jubileja

DVF Valdes darbība kopš septembŗa delegātu sapulces:

 • DVF pārstāve Karolīne Zobens-East piedalījās PBLA sēdē oktobŗa sākumā un tagad ievēlēta PBLA valdē – apsveicam!
 • Atbalstījām “Bērzes Strazdu” rīkoto “Latviešu gada balva Lielbritānijā” sarīkojumu oktobrī. 
 • Birminghamas diasporas projekts, kas ieguva finansējumu DVF vārdā, darbojās visu rudeni, rīkojot saliedēšanas sarīkojumus, diskusijas, seminārus.
 • Notika sarunas ar NBS saistītā fonda “Namejs” vadītāju Raimondu Graubi. Pēc septembŗa balsojuma DVF valde nolēma 10 000 EUR ziedot ar mērķi: 50% bijušo kaŗavīru veselībai un 50% veterānu bērnu vasaras nometnēm.
 • Notika sarunas ar veselības centra Poga vadītāju par ziedojumu 10 000 EUR. Par naudu iegādās divus rehabilitācijas “Molli” tērpus. 
 • 2019. gada novembrī veiksmīgi rīkota Sieviešu konference. Bagāta programma, daudz apmeklētāju, jauns darbības virziens.
 • Straumēnos veiksmīgi rīkots Valsts svētku sarīkojums. 
 • DVF priekšsēdis pārstāv pasaules vanagu saimi Diasporas Konsultatīvās Padomes sanāksmēs. 
 • Veiksmīgi izdevusies Jaungada balle Straumēnos. Paldies Zanei un visiem rīkotājiem!
 • Biedru naudas – DVF valde ir nākusi ar ieteikumu pacelt biedru naudas uz £14. DV CV sēdē jūnijā pārrunās, kā apieties ar mūža biedru maksām un dotācijām.
 • 100 EUR un uzturēšanās atlaide DVF namā piešķirti divām fizterapeitēm, lai piedalītos kursos lai varētu labāk ārstēt bērnus ar cerebrālu trieku.
 • Veco ļaužu aprūpe Straumēnos turpinās. Ir vietas vēl 4 rezidentiem, ja kādam pazīstams kāds, kas varētu nākt te dzīvot.
 • DVF atbalsts latviešu sarīkojumiem, skolām, kulturālām kopām 2019. gadā ir bijis £62 000 apmērā.

Delegātu sapulces dalībnieki – pašā priekšā DVF goda priekšnieks Laimonis Ceriņš. Delegāti, protams, kopā satikās laikā, kamēr pa visu pasauli izplatījušās bailes par jauno koronavīrusu, COVID-19. Sapulces dalībnieki piekopa latvisku stāju. Satiekoties un atvadoties, bučošanās un sarokošanās vietā delegāti sirsnīgi smaidīja un ar abām rokām viens otram parādīja jumja zīmi.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti