Dalies:

Gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde. Kod kurā pirkstā gribi – sāp!

Gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde. Kod kurā pirkstā gribi – sāp!
  • 04. Oct. 2018

Šogad gadskārtējā Ziemeļamerikas 3x3 padomes sēde notika 29. septembrī,  Klīvlandē.  Sēdē piedalījās padomes priekšsēde Ingrīda Jansone, Garezera 3x3 vadītājas Maija Zaeska,  Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa, Katskiļu 3x3 darbiniece Laila Medne, padomes sekretāre un kasiere, Katskiļu 3x3 avīzes redaktore Maira Bundža un 3x3 globālā koordinātore Līga Ruperte.  Savu ziņojumu bija atsūtījusi Helēna Vīksniņa, Katskiļu 3x3 vadītāja, kura sēdē nevarēja piedalīties.  Iztrūka arī padomes locekle Lilita Spure.

Par Garezera 3x3 ziņoja Maija Zaeska.  Nometnē bija 173 dalībnieki, no kuriem 43 bija bērni zem 12 g.v.  Nometnes programmā bija deviņas “roku” ievirzes un četras “runājamās” ievirzes.   No pēdējām vispopulārākā bija “Latviskā dzīves ziņa dievturīgā un kristīgā skatījumā”, kuru vadīja mācītāja Gundega Puidza un bijušais Latvju dievturu sadraudzes vadonis Richards Spuris.

Bērnu nodarbības šogad sadalīja trīs vecuma grupās – 1-4 g.v., 5-6 g.v., un 7-12 g.v., un tām bija deviņi audzinātāji.  Vilku mācība Jāņa Ata Krūmiņa vadībā atkal bija ļoti populāra.  Garezera 3x3 cenšas sagadāt pēc iespējas labāku bērnu programmu, apzinoties, ka tā ir nepieciešama lai piesaistītu jaunas ģimenes.

Lasītākās ziņas valstī

Priecēja palīgi dažādos darbos gan nometnes laikā gan pirms nometnes lieliski uzņemot Čikāgā un uz Garezeru nogādājot Latvijas lektorus.

Katskiļu 3x3, kas notika no 12. – 19. augustam, šogad bija103 dalībnieki.  Vadītājas Helēnas Vīksniņas ziņojumu nolasīja un papildināja Ingrīda Jansone un Maira Bundža.  Nometnē bija piecas “runājamās” ievirzes, trīs “roku” ievirzes un kalnā kāpšana, ko laikam varētu saukt par “kāju” ievirzi.  Ļoti populāra bija Janīnas Kursītes un Roberta Ķipura vadītā ievirze “Latviskā identitāte 100 gados,” kā arī  Andra Sprūda ievirze par diplomātiju un “Stūra māja līdz stāstu segai – iespaidi uz latvisko identitāti”, ko vadīja Aija Abene.  Nometnes dalībnieki dziļi un ilgi pieminēja mūžībā aizgājušo rotkali, vienu no 3x3 “vecajiem bleķiem”, Alfonu Medni pēc  daudzinājuma noslēguma.  Nometnes laikā nodziedāja pāri par 100 dziesmām, pierakstot katru, Latvijas simtgadei par godu.

Abas nometnes bija labi izdevušās.  To atspoguļoja arī  dalībnieku aptaujas.  2019. gadā Garezera 3x3 turpinās vadīt Maija Zaeska, Daiga Rūtiņa un Larisa Kaļiņa.  Katskiļu 3x3 vadīs Ingrīda Jansone ar palīdzēm Māru Ast, Ilzi Kancāni un Silviju Mežgaili.

Kā katru gadu, sēdē notika plašas pārrunas par latviešu valodas lietošanu 3x3 nometnēs.  3x3 vadlīnijās viens no svarīgākajiem punktiem ir noteikums, ka visām nodarbībām, izņemot tām, kuras specifiski domātas latviski mazrunājošiem, ir jānotiek latviešu valodā.  Nometņu brošūrās ir teikts, ka piedalīties var tikai bērni kuri prot un neatsakās runāt latviski.  Latviešu valodas lietošanu pieprasa arī Latvijas Kultūras ministrija, kura finansiāli atbalsta 3x3.  Diemžēl gandrīz vienmēr un gandrīz visās ārzemju 3x3 nometnēs/saietos piesakās ģimenes kurās bērni latviski nerunā.  3x3 rīkotāji ir nostādīti strupceļā – viņi gadu pēc gada strādā  (bez atalgojuma) lai izveidotu 3x3 atbilstoši vadlīnijām, kuras sola latviešu ģimenēm latvisku vidi un latviskas nodarbības,  šis darbs viņiem sagādā lielu gandarījumu, un daļa sabiedrības to augstu novērtē.  Diemžēl pūles sagādāt šo vienas nedēļas latvisko vidi, “mazo Latviju”, kā to dažkārt dēvē, darbiniekiem ne reti sagādā pārmetumus un dusmas no tās sabiedrības daļas, kuru bērni latviski nerunā.  3x3 latvisko gaisotni var saglabāt, ja kādā no “roku” ievirzēm piedalās latviski nerunājošais, kuram līdzās ir viņa latviski runājošais ģimenes loceklis, kurš var neuzkrītoši pārtulkot nepieciešamo, un viņš pats saprot, ka atrodās   īpašā vidē, kurā uzsvars ir uz latvisko, ka apkārtējie ar viņu nesarunājas angliski tāpēc, ka atrodas šeit lai izmantotu iespēju nedēļu pabūt latviskā vidē.  Viss lielais darbs, kas ir ielikts šīs vides sagādāšanā top nonicināts, ja  kāds atsakās atzīt pārējo tiesības būt latviskā vidē.  Pieaugušie var to saprast, ja vēlās, bet bērni nesaprot kāpēc viņi nevar runāt angliski kā ir ieraduši, it sevišķi kopš viņi zin, ka visi pārējie varētu ar viņiem runāt angliski.  Taču bērnu vecākiem un vecvecākiem ir grūti pieņemt latviski runājošās sabiedrības daļas tiesības izmantot viņiem sagādāto latvisko vidi 3x3, un viņi uztver lūgumu nepieteikt uz 3x3 ģimenes kurās bērni latviski nerunā, kā kaprīzu atstumšanu  un pret viņiem vērstu kritiku.  Tas sāp.

3x3 nekādā gadījumā nepārmet nevienam, bet pilnā mērā atzīst katra tiesības izvēlēties kāda valoda tiks lietota ģimenē.  3x3 nevēlas radīt jebkādas plaisas latviešu sabiedrībā , tikai lūdz izpratni un respektu pret tiem, kuri prot un lieto latviešu valodu un vēlas pavadīt šo vienu nedēļu gadā latviskā vidē.  3x3 nav pelnījis pārmetumus,  3x3 nevēlas atstumt nevienu, bet cenšas pildīt savu  pienākumu pret tiem, kuri ir izvēlējušies ne vienmēr vieglo ceļu ģimenē lietot latviešu valodu.

Ieteikums būtu rīkot 3x3 nometni angļu valodā, kāda jau kopš 1980’to gadu vidus ļoti veiksmīgi ik gadu darbojās Lielbritānijā.  Tur 3x3 latviešu valodā dalībnieku trūkuma dēļ uz vairākiem gadiem bija spiests pārtraukt darbību, kas tagad ir veiksmīgi atsākta.

Līga Ruperte papildināja savu ziņojumu par 3x3 pasaulē 2018. gadā, pastāstot mazliet vairāk par Krāslavas, Zaļenieku un Vācijas 3x3, kuros viņa piedalījās un arī par pārējiem 3x3 Īrijā, Lielbritānijā un Austrālijā.  Ļoti interesants bija Ingrīdas Jansones stāstījums par Krāslavas 3x3, kurā viņa piedalījās.  Tas devis viņai jaunas idejas, iedvesmi, enerģiju un jaunus draugus   Viņa cildināja bagātīgo informāciju no rīkotājiem pirms nometnes un labo organizāciju nometnē.  Līga Ruperte uzsvēra, ka Latvijas nometnēs parasti ir samērā liels skaits dalībnieku no dažādām zemēm.  Arī pirmajā Vācijas 3x3 šogad bija dalībnieki no 13 valstīm.

Visiem 3x3 ļoti nepieciešams ir Latvijas Kultūras ministrijas finansiālais un morālais atbalsts.  Pašreiz nav skaidrības par atbalstu 2019. gadā.   Kultūras ministre Dace Melbārde šogad piedalījās Īrijas un Vācijas nometnēs.  Esam pateicīgi par KM devumu 3x3!

Sēdē pārrunāja arī 2019. gada nometnes  Par tām informācija būs atrodama www.3x3.lv , kur var iepazīties ar iepriekš notikušajiem 3x3 pasaulē, nometņu avīzēm, grāmatām par 3x3 ārzemēs un Latvijā un daudz ko citu.

Līga Ruperte

Foto: No kreisās - Larisa Kaļiņa, Ingrīda Jansone, Laila Medne, Līga Ruperte, Daiga Rūtiņa, Maija Zaeska, Maira Bundža.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti