Dalies:

Franks Gordonš: Maika Pompeo “pēcpadomju” turneja

Franks Gordonš: Maika Pompeo “pēcpadomju” turneja
Foto: Timurs Subhankulovs
  • 16. Feb. 2020

Tagad jau sāk atzīmēties ģeo­polītiskās pēdas, ko ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo atstājis savā ātrgaitas turnejā, triju die­nu laikā apmeklējot četras valstis tā dēvētajā pēcpadomju telpā – Ukrainu, Baltkrieviju, Kazach­stānu un Uzbekistānu. Ne velti putiniskās Krievijas propagandā lielākais “bubulis” jeb ļaunuma perēklis nav Vašingtonas Baltais nams, bet “gosdep” – ASV Valsts departaments, ko vada Maiks Pompeo.

Sarunās ar Ukrainas preziden­tu Volodimiru Zelenski un šīs valsts ārlietu un aizsardzības mi­nistriem Pompeo uzsvēra, ka ASV turpinās visnotaļ atbalstīt Ukrainu tās ceļā uz NATO un Ei­ropas Savienību un ka sankcijas pret Krieviju saglabāsies, kamēr netiks atjaunots Ukrainas terri­toriālais veselums.

Pompeo pamudināja Ukrainas valdību intensīvāk apkaŗot ko­rupciju un radīt labvēlīgākus ap­stākļus investīcijām. Zelenskis šai jautājumā piekrita ASV ār­ polītikas vadītājam un aicināja amerikāņu uzņēmējus veikt ie­guldījumus Ukrainas infrastruk­tūrā un veltīt interesi Melnās jūras piekrastes šelfam (iespēja­mo gāzes atradņu izpētē).

Lasītākās ziņas valstī

Uzzinot, ka Pompeo grasās 1. februārī ierasties Minskā, lai tiktos ar Baltkrievijas prezidentu Aleksandru Lukašenko, Krievi­jas Federācijas prezidents Vladi­mirs Putins oficiāli ielūdza Luka­šenko no 31. janvāŗa līdz 5. feb­ruārim “būt viņa gaidītam vie­sim” Sočos – Putina “ziemas re­zidencē”, lai “kopā paslēpotu” (!) un parunātos. Putina gājiens bija diplomātiski ģeniāls, bet Luka­šenko šīs dilemmas priekšā ap­liecināja valstsvīra stāju un spie­dienam nepadevās: viņš pieklā­jīgi palūdza tikšanos atlikt..

Labi zinot, cik ļoti sarežģījušās Baltkrievijas attiecības ar “brālī­go” Krieviju naftas un gāzes pie­gādes cenu dēļ, Pompeo apsolīja: Savienotās Valstis tagad masvei­dā eksportē naftu un ir gatavas “simtprocentīgi apmierināt Balt­krievijas vajadzības”, sūtot tan­kerus ar naftu uz Odesu, lai tad caur Ukrainu to piegādātu.

Tādējādi, teica Pompeo, “mēs palīdzam Baltkrievijai kļūt par suverēnu valsti”. Viesis un nama­ tēvs saprata viens otru...

Pompeo arī ieteica Baltkrievi­jai iestāties Pasaules tirdznie­ cības organizācijā.

Varbūt lai pasargātu Putina nervus, Pompeo pasteidzas ap­liecināt: “Mēs nelūdzam Minsku izvēlēties starp mums un Maska­vu. Vašingtona ar izpratni vērtē Krievijas un Baltkrievijas sadar­bību.” Jābūt taču labam diplo­mātam!

Kazachstānā Pompeo tikās ar tās prezidentu Kasimzhomartu Tokajevu un aicināja šīs valsts biznesmeņus “paplašināt drau­dzību ar amerikāņiem”. Viņš ti­kās arī ar Kazachstānas Drošības padomes priekšsēdi, “nācijas lī­deri” Nursultanu Nazarbajevu. Tāds tur ir savdabīgs varas sada­lījums.

Īpaša uzmanība sarunās tika veltīta drošības jautājumiem.

Prezidents Tokajevs lika saprast, ka ar prieku uzņemtu Kazach­stānā ASV prezidentu Donaldu Trampu.

Taškentā Pompeo pozitīvi no­vērtēja reformas, kuŗas uzsācis Uzbekistānas prezidents Šavkats Mirzijojevs, kuŗš atrodas pie va­ras tikpat ilgi kā Donalds Tramps, pēc ilggadējā prezidenta, stingri autoritārā Islama Karimova nā­ves.

Krievija pašlaik piedāvā Uzbe­kistānai novērotāja statusu “Eirā­zijas ekonomiskajā savienībā”, un Pompeo ieteica, pirms piekrist tam, iestāties Pasaules tirdznie­cības organizācijā.

Lielās pretstāves ietvaros Pom­peo ātrgaitas turneja bija Rietu­miem labvēlīga, īpaši sarunas Minskā.

Autors: Franks Gordons

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Brīvā Latvija"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti