Dalies:

Franks Gordons: Krievijā mostas “slēpti ārzemju aģenti”

Franks Gordons: Krievijā mostas “slēpti ārzemju aģenti”
Foto: Timurs Subhankulovs
  • 21. Jul. 2019

Par bailēm, kas pārņēmušas imperiskos lielkrievu šovinistus, redzot, kā aug tautas neapmieri­nātība samilzušo sociālo problē­ mu dēļ, spilgti liecina gaŗš raksts, kas parādījies “pareizticīgo sta­ļinistu” portālā zavtra.ru.

Raksta autors ir Aleksandrs Nikišins, kas kļuvis pazīstams – un demokratu aprindās odiozs – kā “sazvērestību atmaskotājs”. Vi­sai raksturīgs un, jatzīst, histe­ isks ir pats viņa apcerējuma virsraksts: ““Gulētāji” pamodušies un prasa krievu asinis”.

Ja jau kāds “prasa krievu asi­nis”, tad jātrin naži grautiņam... Tas, manuprāt, izriet no Nikišina raksta tālāka izklāsta.

Lasītākās ziņas valstī

Nikišins par “gulētājiem” dēvē Krievijā stipri savairojušās sa­biedriskās, nevalstiskās bezpeļ­ņas biedrības – tādu esot vairāki tūkstoši, kas saņem financiālu palīdzību no ārzemēm un daļēji jau ierindotas “ārzemju aģentu” kategorijā, bet, sūdzas Nikišins, joprojām darbojas. Viņš uztrau­ cas par to, ka šie “slēptie ienaid­nieki” nu atmodušies un, raujo­ties vaiga sviedros, lai grautu, ārdītu, kaitētu Krievijai, krievu lietai, krievu tautai, “prasot krie­vu asinis”.

Vēl nesen šīm biedrībām bija grūti izvērsties, kamēr plauka “Krievu pavasaris”, prieks par “Krima ir mūsu”, un “tika savākti agrāk zaudētie krievu cilvēki un krievu zemes”. Bet tagad, kad tautā aug nemiers sakarā ar pen­siju reformu un dzīves līmeņa pazemināšanos, šis lielais ienaid­nieku bars aktīvizējies un “hib­ridkaŗa ietvaros” nekaunīgi uz­ brūk, vaimanā Nikišins. Šajās biedrībās nu globālo ienaidnieku dienestā musinot gan galēji la­bējie, gan galēji kreisie, liberāļi, geju aizstāvji, senslavu dievību pielūdzēji – raibs pūlis, kas apzi­nāti vai neapzināti kalpo ārzemju interesēm, sūdzas Nikišins..

Un te Nikišins pieskaras “ebrē­ju jautājumam” (kādreiz tas bija “starptautiskais žīdisms”), ar kuŗu viņš burtiski apsēsts. No 3900 dažādu nozaru biedrībām, kas saņemot financējumu no ārze­ mēm, Nikišins Saratovā pie Vol­ gas izraudzījies ebrēju labdarī­ bas centru “Hesed” (Žēlsirdība), kas saņemot financiālu atbalstu no Eirokomisijas, kuŗa esot ruso­ fobijas perēklis, un – uzmanību – no organizācijas, ko krieviski īsi­ nāti apzīmē ar vienu vārdu – “Džoint”.

Runa ir par “American JewišJoint Distribution Commitē, Inc.”, kas dibināta 1914. gadā un kopš tā laika sniedz palīdzību un at­balstu trūkumcietējiem, bada un dabas katastrofu piemeklētiem cilvekiem, un ne tikai ebrējiem.

Nikišins sīki un griezīgi uz­ skaita to ļaunumu, ko “Džoint” nodarījis Krievijai. Piemēram, pa­ gājušā gadsimta divdesmitajos gados šīs biedrības filiāle “Agro­ Džoint” financiāli atbalstīja Uk­rainas un Baltkrievijas ebrēju miestu iedzīvotāju pārcelšanos uz Krimas ziemeļu rajoniem, lai viņi tur nodarbotos ar zemko­pību kopsaimniecībās uz koope­rācijas pamatiem.

Nikišins uzsver, ka “Džoint” bija, ir un būs pret Krieviju un krievu tautu (!) vērsto diversiju, provokāciju un graujošas darbī­bas centrs. Viņam “Džoint” ir bubulis, lai šausminātu Putina Krievijas pavalstniekus un netie­ši pārmestu varai bezrūpību un modrības trūkumu.

Bet viņš apzināti noklusē kā­du drausmīgu epizodi vēlīnā staļinisma norietā: 1953. gada 13. janvārī laikrakstā “Pravda” parādījās TASS paziņojums par “ārstiem­kaitniekiem”, kuŗi esot tuvinājuši ievērojamu valsts un partijas darbinieku nāvi. Viņi bijuši saistīti “ar starptautisko ebrēju buržuāziski nacionālis­tisko organizāciju “Džoint”, ko radījis amerikāņu izlūkdienests”.

Ja Staļins nebūtu “paguvis” no­mirt tā paša gada 5. martā, ārsti tiktu pakārti Sarkanajā laukumā un sekotu PSRS ebrēju masvei­da deportācijai uz Sibirijas aus­ trumiem.

Nikišins to noklusē. Bet “Džoint” kā galvenais bubulis viņa “brīdi­nošajā” apcerējumā – tas kaut ko nozīmē. Kaut ko nelabu.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti