Dalies:

Franks Gordons: Bin Ladens, al­Bagdadi, Soleimani

Franks Gordons: Bin Ladens, al­Bagdadi, Soleimani
Foto: Timurs Subhankulovs
  • 19. Jan. 2020

Šos trīs monstrus jeb briesmo­ņus vieno tas, ka viņus likvidēja amerikāņu izlūkdienesta specvie­nības. Bet citādi viņi bija atšķirīgi, taču katrs no tiem meta drūmu ēnu uz šo gadsimtu, izaicinot “kollektīvos Rietumus”, kā mēdz izteikties Vladimirs Putins.

Osama bin Ladens, dzimis Sau­ da Arabijā, paguva nodzīvot 54 gadus, sludinot džihadu jeb svēto kaŗu sunnitu islāma vārdā. Viņš nodibināja globālu, kaujiniecisku kustību “Al Kaida”, kuŗa diemžēl arī pēc viņa likvidācijas turpina darboties, organizējot terrora ak­tus visā pasaulē.

Osama bin Ladens bija tas, kurš saviem aģentiem ‒ pašnāvniekiem ‒ lika 2001. gada 9. septembrī sagraut Ņujorkas Dvīņu torņus un ar šo drausmīgo terrora aktu, kas prasīja 3000 cilvēku dzīvības, lika vēsturniekiem ar šo apoka­liptisko notikumu sākt skaitīt 21. gadsimtu (iepriekšējais, 20. gad­ simts, pēc līdzīgas uztveres bija sācies 1914. gada 28. jūnijā, kad Sarajevā tika nošauts Austroungā­rijas troņmantnieks erchercogs Francis Ferdinands).

Lasītākās ziņas valstī

Pakistānas pilsētā Abotabadā 2011. gada 22. maijā slēpeni ielenca amerikāņu izlūkdienesta specvie­nības vīri, kas viņu nogalināja, turklāt likvidācijas procedūru iz­ tālēm, Vašingtonas Baltā nama “kaŗa kabinetā”, novēroja ASV prezidents Baraks Obama un viņa līdzgaitnieki. Kā teikts, bin Lade­na lolojums – “Al Kaida” turpina darboties...

Pavisam cita rakstura un “ierau­ga” cilvēks bija Abu Bakrs al­ Bag­dadi, kurš vairījās no atklātības, kuŗa ģīmetne tikai retumis pavī­dēja kādā videoklipā. Tas bija viņš, kuŗš 2006. gadā Irakā (kur viņš 1971. gada piedzima) lika pama­tus fanātiskam terroristiskam vei­dojumam ‒ Islamic State” (Islama valstij – IS), sākumā saukts par Irakas un Sīrijas “valsti”. 2014. gadā al­ Bagdadi piešķīra šim veidoju­mam globālu mirdzumu un pa­sludināja sevi par kalifu, t. i., pra­vieša Muhameda “atvietotāju” un lika saprast, ka viņa mērķis ir Vispasaules kalifats, kur neticī­giem nebūs tiesību.

Irakas un Sīrijas novados, kur IS nostiprinājās, tika aizliegta ne tikai smēķēšana un alkohols, bet arī mūzika (!) un laicīgas izpriecas, meitenēm aizliedza skoloties – īsta tumsas valstība. Un galvenais paradokss ‒ šī mācība pievilka ne mazums Anglijā, Francijā, Vācijā uzaugušus “baltos” eiropiešus ‒ vīriešus un sievietes, kas devās uz IS novadiem, lai tur cīnītos un mirtu – par ko?

Pēdējos divos gados IS kaujinie­ki tika iztriekti no gandrīz visas Sīrijas un Irakas, taču viņi prata iesprausties Lībijā un joprojām sūta savus aģentus uz Centrālāzi­jas jaunvalstīm, Čečeniju, Tatar­stānu, iebiedējot Putinu, kuŗam IS ir aizdiegta un iznīcināma organi­zācija.

Vārdu sakot, 2019. gada 21. ok­tobrī kādas ASV izlūkdienesta specvienības vīri sadzina Abu Bak­ra al­ Bagdadi pēdas ‒ viņš slēpās kādā tunelī Sīrijas ziemeļrietumu Idlibas provincē. Ieraugot vajātā­jus, viņš ar pašnāvnieka jostu uz­spridzināja sevi, līdzi raujot nāvē divus bērnus.

Trešais šajā briesmīgajā tri­jotnē ‒ ģenerālmajors Kasems Soleimani bija, tāpat kā Putins, zvērināts IS ienaidnieks. Jo viņš bija Irānas patriots, un Irānā val­da šiītu virziena islāms, Solei­mani darbojās, lai pretotos Sau­ da Arabijas un Ēgiptes ietekmei ‒ sunnītu valstīm (sunnīti sastāda pasaules islāmticīgo vairākumu). Soleimani piedzima Iranas dien­vidos – Kermanā nabadzīgā ģi­menē, taču, būdams apķērīgs, armijā uzkalpojās līdz ģenerāļa pakāpei. Viņš vadīja Irānas aja­ tollu režīma triecienspēku ‒ Irā­nas revolucionāras gvardes korpusu (IRGK), kas zināmā mērā pielīdzināms Lielvācijas Waffen­ SS. Viņa vīru uzdevums ir rīkot diversijas un terrora aktus ārpusIrānas, aizstāvot režīma intere­ses.

Soleimani tiešā uzraudzībā dar­bojās īpaša IRGK vienība “Kuds” (Jeruzaleme), kuŗas vīri bija pazīs­ tami ar savu nežēlību.Viņš bija harizmātisks un tauta Irānā viņu mīlēja kā “kareivja kareivi”, kurš nebija uzpūtīgs un kontaktējās ar vienkāršiem ļau­ dīm.

Piektdien, 2020. gada 3. janvarī, īsi pēc pusnakts ar no amerikāņu drona izšautām raķetēm Soleima­ni tika nogalināts, kad viņš nupat bija ieradies Bagdādē ar lidmašī­ nu no Damaskas. ASV izlūkdie­nests jau laikus bija gatavojies šai likvidācijas akcijai, pildot prezi­denta Donalda Trampa rīkojumu.

Sēras bija grandiozas, prātā nāca Staļina bēres, jo sērotāju masā daudzi gāja bojā.

Zīmīgi, ka Sīrijas Idlibas pro­vincē ‒ Asada režīma pretinieku pēdējā patvērumā ‒ ļaudis gavi­lēja, uzzinot par Soleimani nāvi, un dāļāja bērniem saldumus. Ār­zemju žurnālistiem viņi stāstīja par “Kuds” vienības zvērestībām. Tas bija Soleimani, kuŗš 2015. gadā bija devies uz Maskavu, lai iedro­šinātu Putinu sākt Krievijas bru­ņoto intervenciju Sīrijā. “Kuds” un Krievija stutēja diktatora Asada režīmu, jo Asads bija alavits ‒ sekta, kas tuva šiītiem...

8. janvārī drīz pēc izlidošanas no Teherānas lidotas nogāzās “Ukrai­nas starptautiskās aviolīnijas lid­mašīna. Visas 176 personas, kas tajā atradās, gāja bojā. Trīs dienas no vietas – 8., 9. un 10. janvārī Irānas varturi dievojās, ka kata­strofas iemesls – techniska ķeza un cits nekas. Taču jau tūlīt pēc katastrofas tika atrastas raķetes lauskas, ar kuŗu ukraiņu lidmašī­na tika notriekta. Raķete tika ražota Krievijā... Nu kā lai te ne­piemin 2014. gada 17. jūliju, kad virs Donbasa tika notriekta Ma­laizijas civīlā lidmašīna...

Trīs dienas ajatollu režīms “at­spēkoja baumas”, taču 11. janvāra rītā IRGK aviācijas komandieris ģenerālis Amirs Alī Hadžizadē ar asarām acīs bija spiests atzīt ‒ jā, lidmašīna tika notriekta ar mūsu raķeti, jo domājām, ka tā ir ame­rikāņu spārnotā raķete, un mēs baidījāmies no totāla kaŗa ar ASV.

Un tauta, kas nupat masveidīgi sēroja, apraudot Soleimani, Tehe­rānā un citur Irānā izgāja demon­strēt, apsūdzot varu melos, skan­dēja “Nost ar diktātoru” (augstāko teokratijas vadītāju ajatollu Ali Hāmenei) un pat “Nāvi Hamenei”.

Pavērsiens, kas varētu kļūt lik­tenīgs ajatollu režīmam, kuŗš gā­za rietumniecisko Irānas šahu 1979. gadā.

Autors: Franks Gordons

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Brīvā Latvija"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti