Dalies:

ELA: Mums ir jāstiprina diasporas un Latvijas mediju telpas sasaiste

ELA: Mums ir jāstiprina diasporas un Latvijas mediju telpas sasaiste
  • 05. Dec. 2017

Latvijā šobrīd norit darbs pie mediju “sabiedriskā pasūtījuma” jeb sabiedrisko mediju – Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio – darba plāna 2018. gadam. Šo darbu vada Nacionālā Elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP), kuras Sabiedriski konsultatīvajā padomē (SKP) diasporas interešu paušanai ievēlēta Eiropas Latviešu apvienības (ELA) pārstāve Elīna Pinto. ELA savu darbu NEPLP balsta uz šīs vasaras Eiropas Latviešu kongresa secinājumiem, kas rosināja stiprināt diasporas un Latvijas mediju telpas sasaisti, tostarp Latvijas mediju sabiedriskajā pasūtījumā ietverot diasporu kā “piekto novadu”.

Līdz ar to 27. novembrī sēdē ELA pārstāve Elīna Pinto mudināja NEPLP 2018. gada sabiedriskā pasūtījuma plānā diasporai konsekventi paredzēt Latvijas novadiem līdzvērtīgu satura un attiecīgā finansējuma apmēru, kā arī nodrošināt diasporas iesaisti satura veidošanā un tā pieejamību diasporā. Viņa pozitīvi novērtēja sabiedriskā pasūtījuma plāna izstrādes vadlīnijās šur tur jau ietvertās norādes uz diasporas iesaisti un piedāvāja diasporas organizāciju un mediju atbalstu to īstenošanai. Taču LTV un LR darba plāna projekti atstāj daudz neskaidrību gan attiecībā uz apjomu, kādā diaspora tiks ietverta dažādu tēmu atspoguļojumā, gan iesaisti no diasporas mediju un organizāciju puses, gan mediju satura pieejamību ārvalstīs – īpaši LTV www.visiemltv.lv platformas satura bagātināšanu un aktualizēšanu, tostarp bērnu un jauniešu auditorijai. Nav arī norādīts, kuri no diasporas lielpasākumiem Latvijas Simtgades gadā tiks atspoguļoti Latvijas sabiedriskajos medijos. Saeimas vēlēšanām tuvojoties, pozitīvi vērtējama iecere diasporu iesaistīt LTV pirmsvēlēšanu diskusijās un apskatos – tas varētu veicināt gan politisko partiju apziņu par diasporas lomu Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, gan veicināt diasporas aktivitāti vēlēšanās.

LTV valdes priekšsēdētājs Ivars Belte un NEPLP pārstāve Gunta Līdaka ņēma vērā izteiktos priekšlikumus un norādes par vēlamajiem uzlabojumiem. NEPLP un ELA kopējais darbs tiks turpināts, lai pieejamā budžeta ietvaros diasporas tematiku sabiedriskajos medijos sekmīgāk atspoguļotu gan “novadu” griezumā, gan konkrētos raidījumos. Turklāt nolūkā stiprināt diasporas mediju savstarpējo sadarbību un iesaisti Latvijas mediju telpā ELA ar Kultūras ministrijas atbalstu 2018. gada februārī rīkos diasporas mediju profesionāļu semināru.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti