Dalies:

Eiropas vasaras skola - fantastu izsapņots sapnis

Eiropas vasaras skola - fantastu izsapņots sapnis
EVS
  • 16. Aug. 2019

Vēstures grāmatās Latvijas valsts iecerētājus dažkārt dēvēja arī par fantastiem. Vērojot kā citās zemēs – kontinentos strādā latviešu jaunatnes audzinātāji, atzinām, ka vasaras vidusskolās Gaŗezerā, Beverīnā, Kursā – ASV un Aldingā Austrālijā arī darbojas fantasti, kas nešaubīgi tic brīvās Latvijas idejai. Viņiem palīdz jaunatne, kuŗi savukārt ir beiguši šīs vasaras skolas. Spriedām, ka kaut kas tāds būtu vēlams arī Eiropā, jo skolu brīvdienās mēs varam piedāvāt MLĢ plašās telpas un mācību krājumus.

Toreiz šādam pasākumam izdevīga bija 1979. gada vasara, kad pasaules latvieši pulcējās Dziesmu svētkos Visbijā, Gotlandē. Sākām apzināt EVS79 vadību un darbiniekus. Izsludinājām EVS79 skolēniem no 11 līdz 17 gadu vecumam. Pieteicās 33 skolēni: 16 no Vācijas, 9 no Anglijas, 5 no Zviedrijas un 3 no ASV, darbosimies no 14. līdz 30. jūlijam.

Tieši no saulainās Visbijas Minsterē ieradās Aldingas vasaras skolas „štābs”: Anna Ziedare, Irma Zemdega, Zinta Ozoliņa, Viktors Švarcs un Pēteris Saulīte, vēlāk arī Viktors Brenners.

Lasītākās ziņas valstī

Šādai vadībai pievienojās valodniece Valentīna Lasmane, Pāvils un Antra Johansoni no Zviedrijas. Sekoja tautas deju apmācītāji Helmūts Lībietis un Reinis Gabaliņš no Anglijas. Talkā ieradās arī Rita Brūve, Maruta Liepa un Dainis Pavasars no Vācijas, kuŗiem piebiedrojās MLĢ izlaiduma jaunieši: Kārlis Streips, Iveta Asone, Sarma Muižniece, Ingrīda Balode un Ilze Akerberga no ASV.

Viņus visus vienoja V. Lasmanes atzinums: „Šie ļaudis nestrādāja kā ierēdņi, skatīdamies pulkstenī, ne viņiem normēta darba diena vai izpeļņa, bet gan visiem viens mērķis: pielikt plecu, lai uz kājām uzceltu Eiropas vasaras skolu Minsterē”.

Tas izdevās lieliski! Skolēniem patika gan atjautīgās mācību stundas priekšpusdienās, gan raitās nodarbības pēcpusdienās, nedēļas nogalēs un saviesīgajos vakaros. Kopējais vēlējums – uz redzēšanos nākošajā vasarā!

EVS80 vadību no 6. līdz 28. jūlijam uzņēmās Pāvils Johansons. Viņam piebiedrojās daļa no iepriekšējā gada darbiniekiem. No jauna Janīna Janšēvica no ASV, bet Aldingas vasaras skolu šoreiz pārstāvēja Kārlis Brēmanis.

Audzis bija arī skolēnu skaits: 9 no Anglijas, 11 no Zviedrijas un 20 no Vācijas. Tātad 40!

No rītiem skolas mācības: latviešu valoda un literātūra, vēsture, mūzika un dziesmas, tautas deju apmācības. Pēcpusdienās sporta spēles, teātŗa pulciņš, ekskursijas. Neaizmirstami bija dziesmotie vakari ģitārista Pāvila Johansona vadībā:

Vēlamies mūsu zemi
Atkal brīvu redzēt drīz,
Laime, lūdzam mums to lemi.
Kad to reiz kāds sapratīs?
 
Zeme, zeme, kas tā zeme
Ja tev īstas brīves nav?
Brīve, brīve, kas tā brīve,
Ja tev savas zemes nav?

EVS80 nobeigumā Pāvils Johansons pateicās skolēniem par centību un darbiniekiem par pašaizliedzīgo darbu.

EVS81 brīnumainā kārtā pulcināja 54 skolēnus: 35 zēnus un 19 meitenes no vairākām Eiropas zemēm. Šoreiz darbojāmies no 26. jūlija līdz 17. augustam. Pirmo posmu vadīja Rita Brūvere, bet viņai aizbraucot uz 5. VLJK Straumēnos, Anglijā, vadību pārņēma Pāvils Johansons. Aldingas „štābu” pārstāvēja Baiba Muzikante un Andris Ziedars. Anglijas pārstāvjus papildināja Andris Mantinieks un Aija Auere, Kanadas Saulaines un Sidrabenes možumu izmanījām Sarmas Eglītes darbā. Varens bija kļuvis talcinieku sastāvs no Vācijas: Imants Alksnis, Andra Apīne, Rasma Cipule, Raitis Polis, Guna Kļaviņa, Viktors Strunskis un Viktors Kangeris. Visus iepriecināja Pāvulāna ģimene no Lundas: tēvs, māte un pieci skolēni.

Tā bija krietna EVS81 saime! Laipnajai saimniecei Maijai Gobiņai (Minchene) ar palīdzēm Rutu Buklēvicu (Dortmunda) un Dainu Upesleju (Minstere) nereti nācās klāt galdus 80 ēdējiem: skolēniem, skolotājiem un audzinātājiem, kā arī viesiem, kas interesējās par EVS darbību.

Kā jau citus gadus, priekšpusdienās uz MLĢ klašu telpām aizsteidzās skolēni, lai apgūtu latviskās mācības. Notiek intensīvs grupu un dažādo puduru darbs. Sekmīgi.

Pēcpusdienās rosmīgas nodarbības. Nedēļas nogalēs ekskursijas. Kopēji sporto, dejo, dzied, sadalās interešu grupās, lai vakaros visi satiktos dziesmās un pārrunās. Daudz kas plānojams. Par to stāsta arī izraksts no EVS81 dienasgrāmatas, kas skatāms īpašā aprakstā.

Mēdz teikt, ka idejām ir kājas. Ar tām EVS nostaigāja pēdējos desmit trimdas gadus dažādās svešzemju pilsētās. Kopš 1995. gada EVS pilnīgi pārgājusi uz Latviju, lai dotu latviešu jauniešiem no Rietumiem iespēju tuvāk iepazīties ar savu senču zemi. EVS ir notikušas Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un arī Latgalē. Man zināms, ka EVS 25 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja Tūjā, Vidzemes jūrmalas krastā, bet EVS 30 gadus Mazsalacā.

Secinu, ka fantasti joprojām darbojas gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Autors: Imants Balodis

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti