Dalies:

Latvieši visā pasaulē var rēķināties ar Eiropas valstu pilsoņu tiesībām

Latvieši visā pasaulē var rēķināties ar Eiropas valstu pilsoņu tiesībām
CC0 licence
  • 05. May. 2020

Daudzi eiropieši nedzīvo savā dzimtajā valstī. Dažkārt kādu savas dzīves posmu, dažkārt – lielāko daļu mūža. Parasti viņus sauc par emigrantiem. Tiek lietots arī diasporas jēdziens. Tas sākontēji tika attiecināts uz ārpus Izraēlas dzīvojošajiem ebrejiem, taču mūsdienās tiek lietots arī plašākā kontekstā.

Par to, cik Eiropiešu nedzīvo savā dzimtajā valstī, precīzu datu nav. Kāpēc? Jo nevienam nav pienākuma valstij atskaitīties, kur viņš apmetas uz dzīvi pēc savas valsts pamešanas. Tiek reģistrēta aizbraukšana, bet ne jaunā apmešanās vieta.

Tiek pieņemts, ka ārpus savas dzimtenes mitinās ap 60 miljoni Eiropas Savienības (EU) pilsoņu. Un vairāk nekā 15 miljoni no viņiem dzīvo kādā citā ES valstī. Šim skaitlim vajadzētu būt salīdzinoši precīzam, jo ES statistikas birojs “EUROSTAT” ik gadu no dalībvalstīm apkopo un publicē šo informāciju.

Lasītākās ziņas

Pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES 2020.gada 31.janvārī, šie rādītāji ir jāpielāgo. Britu pilsoņi vairs nav ES pilsoņi. Bet aptuveni 1,2 miljoni britu joprojām dzīvo kādā no ES valstīm. Maijā “EUROSTAT” publicēs jaunos, precīzos datus. Par tiem turpināsim informēt, līdzko tie būs pieejami.

Šie skaitļi ir īpaši interesanti un būtiski, jo uz ES pilsoni, kurš dzīvo citā dalībvalstī, automātiski tiek attiecināta ES pilsonība. Tās ir tiesības, kuras paredz dažādi ES nolīgumi. Tie neaizstāj esošās pilsonības tiesības, bet papildina tās.

Šo papildus tiesību sarakstā ir, piemēram, tiesības dzīvot, strādāt, studēt, nodarboties ar uzņēmējdarbību jebkurā no pārējām ES valstīm. Tāpat jums ir tiesības saņemt tādu pašu attieksmi un izurēšanos kā konkrētās valsts pilsoņiem. Jums nav vajadzības to speciāli lūgt. Protams, sava atrašanās konkrētajā valstī ir jāreģistrē. Jums ir tiesībās vēlēt un kandidēt mītnes valsts lokālajās vēlēšanās. Taču nacionāla līmeņa vēlēšanās gan dalība ir liegta.

Ja esat pasaules valstī, kurā nav jūsu dzimtās valsts pārstāvniecības, esat tiesīgs doties pēc palīdzības uz jebkuras citas ES dalībvalsts vēstniecību vai konsulātu, kas konkrētajā valstī atrodams.

Lielākā daļa ES valstu pieļauj divas vai pat vairākas pilsonības vienlaikus, ja cilvēks izsaka šādu vēlēšanos. 95% valstu atļauj savai diasporai piedalīties nacionāla līmeņa vēlēšanās. Izņēmums ir Dānija un Īrija, kurās tas nav ļauts.

Kura organizācija strādā visu Eiropas emigrantu labā? Organizācija Europeans Throughout The World (ETTW) darbojas, lai uzlabotu Eiropas emigrantu tiesības, iesaisti un informētību visā pasaulē.

Vairāk par organizācijas darbu uzziniet www.euromonde.eu.

Katrai ES dalībvalstij ir savas pārstāvniecības visā pasaulē. Tās visas vienkopus atrodamas šeit.

Avots: ETTW

Autors: Niels Togersens (Niels Thøgersen), "Europeans Throughout the World" bijušais prezidents

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti