Dalies:

Dziesma no debesīm

Dziesma no debesīm
  • 22. Dec. 2019

Ir 24. decembris 1818. gadā. Netālu no Salcburgas, nelielā Austrijas miestiņā Oberndorfā, savā darba istabā pie atvērtas Svēto Rakstu grāmatas sēž 25 vasaras piedzīvojis priesteris Jāzeps Mors (Josef Mohr). Viņš lasa Kristus piedzimšanas stāstu un gatavo svētrunu pusnakts Ganiņu Misei.

Viņa domu gaitu pārtrauc klauvējiens pie durvīm. Istabā ienāk baznīcas ērģelnieks un ziņo, ka ērģeles, kuŗas jau vairākas dienas nav spēlējamas, pirms Ziemsvētkiem netikšot salabotas. Peles ir izgrauzušas caurumus ērģeļu plēšās un ir vajadzīgs lielāks remonts. Kristus dzimšanas svētkos baznīca šogad, tātad, būs bez mūzikas. „Kā? Bez mūzikas? Pusnakts dievkalpojums šinī draudzē allaž ir bijis viens no lielākajiem gada notikumiem... Lai nu kā, arī šogad pusnakts Mise bez mūzikas nepaliks!” apņēmīgi nosaka jauneklīgais priesteris.

Tiek pārdomātas vairākas varbūtības. Raizēdamies viņš atcerējās kādu mājas apmeklējumu, ko viņš bija izdarījis agrāk tanī pašā dienā. Miestiņā kādai nabadzīgai sievietei bija piedzimis bērniņš un viņš bija lūgts jauno dzīvībiņu pasvētīt. Svēto Rakstu Kristus piedzimšanas stāsts, vizitācijā gūtie iespaidi – jauks bērniņš mātes rokās, apkārtnes klusums, pēkšņi viņam deva nepiedzīvotu sparu un iedvesmu. Iedvesmu rakstīt. Vārdi vijās dzejas pantos. Viņš bija uzrak- stījis vārdus dziesmai: „Klusa nakts, svēta nakts”. Tikko tinte bija nožuvusi, viņš steidzās pie sava drauga Franča

Lasītākās ziņas valstī

Grubera (Franz Gruber), kuŗš bija mūzikas skolotājs tuvējā Arnsdorfā. Jāzeps Mors un Francis Grubers abi bija mū- zikāli cilvēki. Grubers bija sajūsmināts par dziesmas vār- diem un nekavējoši to kom- ponēja. Melodija bija jauka, šūpuļa dziesmai līdzīga. Jaunā dziesma tad tika dziedāta pus- nakts Misē. To dziedāja Jāzeps Mors un Francis Grubers, ģitāras pavadījumā, kuŗu spē- lēja Grubers. Baznīcēni to uzņēma ar lielu sajūsmu un teica, ka tā esot bijusi skaistākā pusnakts Mise viņu mūžā.

Pēc Ziemsvētkiem Oberndorfā ieradās ērģeļu meistars. Salabojis ērģeles, viņš atskaņoja dziesmu „Klusa nakts, svēta nakts”. Šī dziesmiņa viņam ļoti patika un to viņš iemācīja dziedāt vietējās Strasera (Strasser) ģimenes četriem bērniem, kuŗu balsis bija „kā lakstīgalai”. Arī bērniem dziesmiņa patika, un to viņi dziedāja bieži. Dziesmas slava pamazām izplatījās tuvākā un tālākā apkārtnē un bija pazīstama kā „Dziesma no debesīm”. 1832. gadā šī leģendārā dziesma tika dziedāta Svētās nakts dievkalpojumā Pleissenburgas pils karaliskajā kapelā un no tā laika pa visu pasauli izplūda skaņas:

„Klusa nakts, svēta nakts! 
Ganiem Dievs novēl pats Dzirdēt eņģeļus slavējam,
Tuvu, tālu skandinām:
Kristus – Glābējs ir klāt!
Kristus – Glābējs ir klāt!”

„Dziesma no debesīm” līdz šim ir tulkota vismaz 124 valodās. Amerikas kontinentā tā ieradās 1871. gadā. Jāzeps Mors mira 46 gadu vecumā ar plaušu tuberkulozi. Nabadzīgos apstākļos viņš bija dzimis, nabadzīgs viņš arī mira. Viņa atstātā manta bija: priesteŗa drēbes, biķeris, lūgšanu grāmata, dienas grāmata un vārdi dziesmai „Klusa nakts, svēta nakts”. Francis Grubers bija 12 bērnu tēvs un piedzīvoja 75 gadu vecumu. Ne Jāzeps Mors, ne Francis Grubers mirstot nepieredzēja debešķīgās dziesmas slavu. Tāpat kā Dievišķā Bērna piedzimšanas svētki, tā arī „Dziesma no debesīm” ir mūžīga, allaž laikmetīga un vienmēr garīgu pacilātību radoša.

Lai Franča Grubera Kristus dzimšanas svētkiem dāvātas jaukās skaņas, kas prieku un svētlaimi pauž, arī šogad sasniedz Tavas dvēseles stīgas un Tevi pavada Ziemsvētku posmā un visā 2020. gadā!
Šo prieku, tālāk to dali!

Autors: Dr. Vilis Mileiko

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Latvija Amerikā"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti