Dalies:

Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā

  • 29. Jan. 2020
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā
Dzejas un mūzikas gaisma Ņujorkā

Dzestrā un saulainā svētdienas rīta otrā pusē, 26. janvārī, latviešu kultūras cienītāji no Ņujorkas un citām tuvākām un tālākām pavalstīm sapulcējās Ņujorkas latviešu ev. luterāņu draudzes dievnamā Jonkeros uz tradicionālo Ņujorkas Kultūras dienas sarīkojumu, ko ilgus gadus rīko Ņujorkas latviešu organizāciju padome.  

Pirms koncerta draudzes locekļi un viesi apmeklēja dievkalpojumu mācītāja Jura Saivara vadībā. Ienākot Jonkeru baznīcas lejas zālē, dažādu paaudžu klausītājus sagaidīja draudzes Dāmu komitejas bagātīgi sagādātā bufete un Ņujorkas latviešu organizācijas padomes ar košiem tulpju ziediem izdekorētie galdiņi kafejnīcas stilā. 

Ņujorkas latviešu organizāciju padomes valdes locekle un viena no tās Latviešu kultūras biedrības TILTS delegātēm - Dace Aperāne sveica koncerta apmeklētājus padomes un tās priekšnieces Anitas Bataragas vārdā. Atklājot Kultūras dienas koncertu, D. Aperāne nolasīja Leona Brieža rindas no viņa dzejoļa “Dvēseles neredzamā puse”: “ar ko tiek sacerēti dzejoļi?/ ar dvēseles neredzamo pusi/ varbūt tāpēc mēs tos nekad pa īstam/ nesaskatām/ dzirdam gaismu ko var vienīgi sajust,” novēlēdama klātesošiem “sadzirdēt gaismu” Kultūras dienas koncerta programmas dzejas vārdos un mūzikas skaņās.

Lasītākās ziņas valstī

Jaunā vijolniece Arianna Brusubārdis ar koncertmeistari Jevgeniju Trukšu pie  klavierēm skaisti ievadīja koncertu, nospēlēdama Žila Masnē “Meditāciju” no operas “Taīda” ar liriskiem frāzējumiem un izteikti dziedošu toni. Lara Krēsliņa pirmie dzejas lasījumi  meditatīvas mūzikas ierakstu pavadījumā ieveda klausītājus dzejnieka introspektīvā fantāziju pasaulē. Turpmāk koncerta programmā izskanēja Ariannas Brusubārdes gaišā, plūstošā interpretācija no Baha Otrās partītas (re minorā) Allemanda un Corrente daļām vijolei solo.  Ņujorkas pirmatskaņojumu piedzīvoja Jāņa Porieša ekspresīvā “Poēma”, kā arī Anitras Tumševicas impresionistiskā miniatūra “Mākoņu līdiskie piedzīvojumi” Ariannas Brusubārdes un Jevgenijas Trukšas spilgtajās interpretācijās.

Lara Krēsliņa dzejas lasījumi izskanēja mijiedarbībā arī ar citiem skaņdarbiem,  sasaucoties ar romantiskiem elementiem Ariannas Brusubārdes un Jevgenijas Trukšas dziļi izteiksmīgi nospēlētajā Fēliksa Mendelszona Vijoļkoncerta mi minorā “Andante” daļā un Daces Aperānes miniatūrā “Romance”. Arianna Brusubārdis rotaļīgi atskaņoja Pētera Plakida asprātīgo ciklu vijolei solo “Divas sienāžu dejas”.  Koncerta noslēgumā Arianna Brusubārde un Jevgenija Trukša raiti nospēlēja Annas Veismanes nesen sacerēto un šarmanto skaņdarbu “Slidotavā”. Pēc klausītāju atzinīgiem un siltiem aplausiem, abas mākslinieces atkārtoja tēlaino miniatūru ar uzviju. 

Kultūras dienas norise turpinājās ar Latvijas Nacionālās Operas Ģildes priekšnieces Ilzes Pētersones izteikto pateicību iepriekšējai ģildes priekšniecei Aijai Pelšei par viņas nozīmīgo un sekmīgo darbu latviešu opermūzikas un operdziedātāju labā. Vija Zuntaka-Bērziņa apsveica Aiju Pelši ar skaistu ziedu buķeti no visiem ģildes valdes locekļiem. Sekoja ģildes loterija.  

Latviešu dzejas un mūzikas gaismā pavadītā pēcpusdiena izraisīja spraigas sarunas pie kafijas krūzes vai vīna glāzes. Koncerta apmeklētāji priecājās labāk iepazīties ar radošiem un talantīgiem koncerta māksliniekiem un izteica cerību, ka arī nākamās Ņujorkas kultūras dienas piedāvās programmu, kurā mūzika ar dzeju vai arī mākslu bagātinās latviešu sabiedrības kultūras dzīvi un izpratni par tās laikmetīgiem virzieniem. 

Autore: Dace Aperāne

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti