Dalies:

DV Hamiltonas nodaļas 69. gada svētki

DV Hamiltonas nodaļas 69. gada svētki
  • 02. Nov. 2019

Saulainā rudenīgā sestdienās pēcpusdienā, 19. oktobrī, Hamiltonas latvieši sanāca kopā svinēt Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļas 69. gadasvētkus.

Galdi un zāle bija grezni izdekorēti ar rudens lapām un zālēm. Sarīkojumu iesāka ar svinīgo karoga ienešanu. Savā uzrunā nodaļas priekšsēde Astrīde Sīlis minēja, ka gadasvētki ir brīdis, kad varam kopīgi sanākt priecāties par panākto, bet arī brīdis atcerēties un pieminēt tos, kuŗi vairs nav mūsu starpā. Pēdējā gadā nodaļā mūžībā aizgāja 3 nodaļas biedri  2 vanagi –Verners Cinis un Pāvils Vasariņš un viena vanadze, Valentīna Karnupis, kuŗus klātešošie pieminēja ar klusuma brīdi.

2018. darbības gadā galvenā vērība, tāpat kā līdz šim, tika vērsta palīdzības darbam Latvijā un atbalstot vietējo latviešu sabiedrību un Hamiltonas jauniešus. DV Hamiltonas nodaļa ir atbalstījusi Okupācijas mūzeju, Kristus Dārzu, avīzi Latvija Amerikā, Hamiltonas Latviešu biedrību un arī piešķīruši jauniešiem stipendijas, lai piedalītos vasaras nometnēs. Paldies tautiešiem par atsaucību, atbalstu un mums dāvāto uzticību!

Lasītākās ziņas valstī

Šogad svētku aktā nodaļas valde aicināja jauniešus nākt pastāstīt par saviem vasaras piedzīvojumiem. Iesāka Trīnīte Kanbergs, kuŗa piedalījās 2x2 nometnē Saulainē. Ar bilžu izrādi viņa mūs izveda caur nometnes nodarbībām un izskaidroja, kā ieguva vairāk pašapziņu par sevi savā izvēlētā novirzē. Laura Legzdiņa šogad pabeidza 3. klasi Gaŗezera Vasaras Vidusskolā un arī ļoti izsmeļoši skatītājus izveda cauri skolas gaitām, īpaši pakavējoties pie Gaŗezera ceļojuma uz Dziesmu svētkiem Toronto. Markus Legzdiņš piedalījās Gaŗezera sagatavošanas skolā un kopā ar bildēm mums izstāstīja par vasaras gaitām. Zīle Eglītis ar video stāstījumu izstaigāja Sidrabeni un mūs iepazīstināja ar galvenām nometnes nodarbības norises vietām, kas daudziem klātesošiem bija pazīstamas! Naomi Eglītis piedalījās „Sveika, Latvija!” ceļojumā un bija vienīgā no Kanadas savā braucienā. Viņa ar lepnumu mums stāstīja par vismīļāko ceļojumu uz Liepāju, kā arī iepazīšanos ar ministru prezidentu Krišjāni Kariņu. Visi jaunieši pateicās par stipendijām, saņemtām no DV Hamiltonas nodaļas, atbalstot piedalīšanos vasaras nometnēs, kā arī atsevišķi pateicās DV Kanadas valdei, LNAK Izglītības un Kultūras fondam, Hamiltonas Latviešu biedrībai, Kristus Latviešu Ev. Lut. draudzei Hamiltonā un E. Breikša fondam. Paldies visiem jauniešiem par stāstījumiem.

Nodaļa ar lielu prieku apsveica vairākus jaunus biedrus ar nozīmēm, ko vairāku iemeslu dēļ agrāk nevarēja saņemt. Ar nozīmēm un ziediem apsveicam Ingrīdu Eglīti, Lindu Lakatu, prāv. Dāvi Kaņepu, Lindu Lazdu un Ariānu Magricu. Prieks, ka visi jūs esat mūsu nodaļā! 

Vairāki viesi atbrauca uz Hamiltonu un arī nodeva sveicienus nodaļai. Starp apsveicējiem bija DV Kanadas valdes priekšniece un Daugavas Vanadžu priekšniece Gunta Reynolde, Kanadas Vanadžu vadītāja Dzintra Eglītis, Skaidrīte Tērauda no Daugavas Vanagu Toronto nodaļas Vanadzēm, un Ina Legzdiņa no Ventas 10. gaidu vienības. Rakstisks apsveikums arī bija saņemts no DV Toronto nodaļas priekšsēža Ata Bredovska.

Pēc svinīgās daļas Vainadziņš kuplināja sarīkojumu un uzstājās ar tautas dejām. Vainadziņš ir aicināts piedalīties Latviešu Kultūras dienā Dublinā, Īrijā, kas notiks nākamā gadā maijā. Viņi gadasvētku skatītājiem nodejoja „Mārtiņdanci” un „Randiņu”. 

Pēc sarīkojuma visi pakavējās pie Vanadžu sagatovām siltām vakariņām. Šogad šefpavārs bija Pēteris Eglītis un saimniece Edīte Leja. Bija arī iespēja laimēt vinnestu loterijā, kur visi ienākumi īpaši veltīti, atbalstot Vainadziņa piedalīšanos Kultūras dienā Īrijā. Gadasvētku ienākumi ies par labu Vanagu labdarības darba atbalstam. Izsakām vissirsnīgāko pateicību visiem, kuŗi piedalījās un atbalstīja mūsu nodaļas 69. gadu darbības atceres svētku sarīkojumu.

Autore: Astrīde Sīlis,
DV Hamiltonas nodaļas priekšsēde

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Latvija Amerikā"

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti