Dalies:

Daugavas Vanagu Vircburgas nodaļai 70

Daugavas Vanagu Vircburgas nodaļai 70
  • 20. Dec. 2017

Šogad 26. oktobrī pirmā DAUGAVAS VANAGU nodaļa pēc organizācijas dibināšanas atskatījās uz 70 darba pilniem gadiem.

9. decembra sanāksmi iesāka ar dievkalpojumu DEUTSCHHAUS baznīcas draudzes zālē arhibīskapa emeritus E. E. Rozīša vadībā.

Pēc dievkalpojuma nodaļas priekšsēdis apsveica klātesošos draudzes un DV nodaļas vārdā un pateicās par gadu desmitu labo sadarbību.

Lasītākās ziņas valstī

Pēckara gados Vircburgā bija vairak nekā 4000 latvieši galvnokārt novietoti divās bēgļu nometnēs. Centrālās nometnes platība tika nodota valsts policijai. Ziemeļnometne arī šodien novietoti bēgļi. Nometņu laikam izbeidzoties bēgļus pārvietoja uz dažiem gadiem – starp sabumbotām māju drupām - jauni uzceltās 15 koka barakās apmēram 300 cilvēkiem. Toreizējie apstākļi šodien būtu neiedomājami un tiktu apzīmēti kā cilvēkiem nepiemēroti. Tur piemēram 10 personām bija viena kopēja labierīcība un viens izlejamais ar aukstā ūdens krānu kordorī.

Pāgājušos 70 gados nodaļa piedzīvoja daudzas pārmaiņas pasaulē, kuras iespaidoja vairāk vai mazāk arī nodaļu un tās darbību, piemēram:

- Vāciju sadalīja divās valstīs un nodibināja federālo un demokrātisko Vāciju.

- Gadiem ilgi valdīja ‘’Aukstais Karš’’ starp austrumiem un rietumiem

- Piedzīvojām ‘’Dzels Aizkara’’ sabrukšanu un globālā tirgus veidošanu.

- Latvija atguva pēc vairāk nekā 50 gadiem valstisku neatkarību un patstāvību.

- Latviju uzņema starptautiskās organizācijās EU un NATO.

- Latvijā nomainīja rubli un latu uz Eiropas Savienības valūtu Eiro.

- Bēgļu skaits pasaulē ir tik liels kā nekad pagātnē.

- Arī vides pārmaiņas, piemēram, ar ūdens trūkumu palielinās bēgļu skaitu.

- Apmēram pagājušos 25 gados trīs/ līdz čtreiz vairāk iedzīvotāji atstājuši Latviju nekā kara laika ietekmē.

- Daudz karus neved vairs ar ieročiem, bet ar saimnieciskiem līgumiem, kuri bieži atbalsta tikai vienu pusi bet otru izmanto.

- Organizācijai darbība bija atbilstoši laiku vajadzībām. Šodien tā darbojās galvenokārt kulturālā laukā.

Nākamgad Latvija svin 100 gadu pastāvēšnu kā brīva un neatkarīga valsts. Arī Vācijas pavalsts Bavārija, kurā atrodās Vircburga, atzīmē 100 gadu pastāvēšanu kā Brīvvalsts. Ķēniņš atkāpās un ieveda demokrātiju.

Gadu gājumā biežāk piemirst, ka nodaļā daudzi biedri darbojušies brīvprātīgi goda amatā un bez pelņas. Pieminot šos darbiniekus, mēs pateicamies šodienas galveniem darbiniekiem:

- Litai Hainovskai, kura šodien ir nodaļas galvenā darbiniece. Viņa šo amatu pārņēma no Ortrudes Suck, kura 2011. gadā sasniedzot savu 90-to dzimšanas dienu, izbedza šo pienākumu gadu desmitiem ilgi pildīja. Viņa ir mūsu vidū un mēs viņai vēlreiz pateicamies.

- Draudzes priekšniecei Ellijai Klavinius, kura nākamgad svinēs savu 90 gadu dzimšanas dienu.

- Arhibīskapam emeritus E. E. Rozītim, kurš gadu desmitiem kalpojis draudzei priekos un bēdās. Viņš iesāka aprūpi kā jauns mācītājs, turpināja kā prāvests un arhibīskaps un šodien ir mūsu vidē kā pensionārs un arhibīskaps emeritus.

Priekšnieks svētu saime sveica Ziemassvētkos un Jaunā Gadā ar Ivas Aspāzijas dziesmas vārdiem ČETRAS SVECES.

Turmāko sanāksmes norisi ielika Litas Hainovskas rokās. Vispirms viņa apsveica galvenos darbiniekus ar ziediem un pēc tam viesus aicināja pie svētku galda.

Sarunājoties un baudot gan pelēkos zirņu un pīrāgus, gan cepumus un torti, pienāca vakara krēsla un bija laiks šķirties.

Mārtiņš Bērziņš

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti