Dalies:

Ceļš mūzikā. Indulis un Ilga Sūnas.

Ceļš mūzikā. Indulis un Ilga Sūnas.
  • 11. Apr. 2020

Škiet Toronto būtu grūti atrast kādu latvieti, kas nezinātu mūziķu Induļa un Ilgas Sūnas vārdu. Sūnas jau vairāk kā divdesmit piecus gadus ir uzturejuši latviešu mūzikālo garu caur tautai tuvām latviskām melodijām un latviešu klasisko mūziku. Viņi ir vienīgie profesionālie mūziķi Toronto, kas klavieru-sintezatora un vijoles kopspēlē iepriecināja publiku it īpaši mūsu sirmo paaudzi kas ir dzimusi Latvijā un kurai ir tik tuva latviešu mūzika, tautas dziesma un dziedāšana. Šī paaudze ir priecīga dziedāt par Ventu, Gauju un Daugavu ik katru reizi kad pulcējas kopā. 

Sākuma iecere šim rakstam bija domāta Induļa 70 gadu jubilejai kas ir šī gada 2. maijā, taču laika rats viņa dzīvi pagrieza uz taģisku noti. 27. februārī ar komplikācijām pēc gūžas operācijas, pēkšņi no dzīves šķīrās Ilga, Induļa sieva un dzīves draugs, viņu bagātajam un radošajam mūzikas ceļam. 

Ilga (Puriņa) Sūna ir dzimusi Limbažos 1949. gadā un mirusi Toronto 2020. Ilga Sūna beigusi Jāz. Vītola Latvijas valsts konservatorijas klavieru klasi, strādāja Jāz. Mediņa mūzikas vidusskolā un Konservatorijā. Savu dzīvi veltīja pedagoģiskam un koncertmeistares darbam kā arī audzināja meitu Ilzi un pēdējos gados savus trīs mazbērnus.

Lasītākās ziņas valstī

Šķiet ka būtu lieki teikts ka šī jubileja Indulim ir ļoti skumja un smaga, tādēļ jo vairāk gribās teikt labus vārdus. Ar Ilgu ir nodzīvoti gandrīz 50 laulības gadi, kopā ir noiets radošs mūzikas ceļš un šodien varam apstāties lai atskatītos arī nedaudz atpakaļ. 

Indulis dzimis Rīgā 1950. gadā 2. maijā, vijoli sāka mācīties Jelgavas Mūzikas vidusskolā, tad turpinaja Jāz. Vītola Valsts Konservatorijā un P. Čaikovska Maskavas Valsts Konservatojas asistentūrā.

Jau pirmajos mācību gados Jelgavā, sākās radošā sadarbība ar talantīgo pianisti Ilgu kas mācījās klavieru klasē. Viņu kopspēle turpinājās visus nākamos 50 gadus, piedaloties vairākos konkursos un solo koncertos, trio un stīgu kvartetos. Tika ierakstīti tvartos pasaules pirmatskaņojumi ar P.Vaska, M. Einfeldes, Im. Zemzara, P. Dambja, E. Denisova, Alf. Šnitkes, B. Kutavicius kompozīcijām. Vairāki komponisti Sūnām ir veltījuši savas kompozīcijas; A. Grīnups 2. sonāte vijolei un klavierēm, J. Ķepītis – Sonāta vijolei un klavierēm, A. Levkovičs – Šūpļa dziesma.  

Indulis bija Latvijas Valsts Filharmonijas stīgu kvartera pirmais vijolnieks. Laikā no 1986. līdz 1989. gadam strādāja Latvijas Valsts konservatorijā un Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolā un arī turpināja savu izpildītāja karjeru kā Latvijas Valsts Filharmonijas solists. 

Mīlestība uz mūziku ir bijusi tā saite, kas savienojusi abus māksliniekus kā dzīves draugus un divus milzīgus un atšķirīgi radošus posmus viņu dzīvē. Pirmais līdz 1991. gadam Latvijā, otrais Kanādā līdz šai dienai.

Pirmais nopietnais kopīgais koncerts Toronto notika 1991. gadā, Sv. Jāņa Draudzes īpašumā “Saulaine”. Līdz 1991. gadam bija lielas grūtības kādam māksliniekam izrauties ārpus Latvijas robežām, tādēļ Toronto latviešu sabiedrība bija īpaši aizkustināta dzirdēt latviešu mūziku dzīvajā priekšnesumā. Sūnas spēlēja gandrīz visos latviešu lielākajos saietos, dažādās svinībās, 18. novembra svētkos, Jāņa Kalniņa veltītajā atceres koncertā, baznīcas sarīkojumos, iesvētībās un Jaņos.

Jau drīz pēc iebrukšanas Toronto Sūnas sniedza koncertus Walter Hall (Valter hallē), Massey Hall, Glenn Gould studijā, St. Paul’s Trinity Church (Sv. Paula Trīsvienības baznīcā), vairākos mūzikas koncertos Heliconiam Hall Yorkville (Helikonium Hallē Jorkvillē), Londonā (Ontrio), Collingwood (Kolingvudā), Kitchener (Kičenerā) un 1993. gadā ieskaņoja mūziku Kanadas filmai “Lily”. 2012. gadā karalienes Elizabetes II vizītē Kanadā, Indulis tika aicināts spēlēt stīgu kvartetā.

Blakus nopietnās mūzikas atskaņošanai radās arī cits sabiedrības pieprasījums – kā deju mūzika un populārā žanra mūzika. Lielu daļu no laika aizņēma darbs vairākās Toronto mūzikas aģentūrās. Šis darbs bija saistīts ar biežu uzstāšanos dažādos klubos un Ontario valdības pasākumos, kā arī Starptautiskajā AIDS conferences pasākumos, Princeses Margaritas Hospitāļa, Sv. Jāzepa, Sv. Mihaela Hospitāļa, Toronto Rehabilitācijās Hospitāļa pasākumos, Salvation Armijas programā un vēl daudzos citos pasākumos. 

Sabiedrības mudinājuma un pieprasījuma rezultātā ir ieskaņoti 16 kompaktdiski ar stilistiski dažādām programmām, sākot ar klasisko mūziku un beidzot ar populāru, sabiedrības iemīļotu deju mūziku un sirdij tuvām meldijām. Kopā ar kanadiešu flautisti Lauru Nashman, ieskaņots kompaktdisks “Passionata” kuru jau vairākus gadus pārraida CBC radio programmās. Viņu ieraksti skan ēterā Latvijas Valsts Radio, Radio Budapest, BBC un CBC radio.

Ir sniegti labdarības koncerti Sv. Jāņa baznīcā, kuru ienākumi tika ziedoti Latvijas mūziķiem, kā arī līdzekļu vākšanas koncertā Kristus Dārzam. 2001. gadā Sūnas sponsorēja latvijas mūziķu Jāņa un Larisas Bulavu ieskaņoto kompaktdisku “The Great Performances at the Riga Dom Catehedral” izdošanu Kanādā un 2004. gadā J. Bulava solo diska ierakstu “Latviešu jaunā mūzika”, “Jānis Bulavs - solo vijole” un “Vijolnieka portrets”. 

Indulis un Ilga Sūnas ir vienmēr popularizējuši latviešu mūziku Kanādas multikulturālajā sabiedrībā. Lai iegūtu kanādiešu uzticību un vēlēšanos klausīties nepazīstamu mūziku, vispirms bija jārada kvalitatīvi klasiskās mūzikas iesaņojumi. Tā radās kompaktdiska reklāmlapa - “The Royal Entertainment” un latviski, - “Ilgas Mūzikas Apgāds”. Gadu gaitā ir izdevies iegūt atzinību un tagad visu tautību cilvēki labprāt iegādājas Induļa un Ilgas kompaktdiskus ar latviešu komponistu klasisko un populāro mūziku.

Ir novērots, ka cilvēki ilgojas pēc harmonijas. Tie labprāt izvēlas saskanīgāku, iekšēji nekonfiliktējošu mūziku. Kad tādu dzirdam, šķiet, kaut uz brīdi kļūst vieglāk it īpaši šajā Covid19 epidemijas laikā. Uz jautājumu, kāda ir Induļa Sūnas sirdij tuvākā melodija, viņš atbildēja, Jāņa Mediņa “Ārija”. Izsakot dziļu līdzjūtību un reizē arī sveicot Induli viņa 70 gadu jubilejā, lai skan mūsu sirdīs šī meldija.

 Autore: H. Gintere

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti