Dalies:

Brīvā Latvija: “Tīmeklis var papildināt, bet ne aizstāt laikrakstu!”

Brīvā Latvija: “Tīmeklis var papildināt, bet ne aizstāt laikrakstu!”
  • 05. Sep. 2018

Visus trimdas laikus mums ir bijuši savi laikraksti Eiropā, Amerikā, Austrālijā. Tāpat kā latviešu skolas, sestdienas un svētdienas skolas, vasaras vidusskolas, Minsteres Latviešu ģimnazija. Arī koŗi, teātŗi un viss, kas saistās ar kultūru Par visu gādāja trimdinieki paši un latviešu trimdas organizācijas, jo Latvija bija komūnistu okupēta.

Tagad Latvija ir atguvusi patstāvību un latviešu skolas ārvalstīs saņem atbalstu no Latvijas valsts. Cik zinu, arī teātŗi un tautas deju grupas var saņemt valsts atbalstu, bet laikraksti to nesaņem.

Augusta pirmā pusē biju Rīgā. Iegriezos arī mūsu laikrakstu Brīvā Latvija un Laiks redakcijā. Sarunā redaktore Ligita Kovtu­na minēja, ka esot ļoti grūti “savilkt galus” – vecie lasītāji aiziet viņsaulē, jaunie vairumā iztiek ar tīmekli, jo ģīmjgrāmatā jau “visu” var uzzināt. Tīmeklis gan var papildināt, bet nevar aizstāt laikrakstus! Te nu, manuprāt, atbildība jāuzņemas ārzemju latviešu organizācijām. Saņemot valsts atbalstu skolām un kultūras nozarēm, taču ietaupās nauda, kuŗu var izlietot, atbalstot mūsu laikrakstus. Latviešu organizāciju va­ dība, vai jūtat savu atbildību, sa­- vu uzdevumu rūpēties, lai mēs joprojām varētu saņemt tik gaidīto savu latviešu laikrakstu?! Dzīvosim, cerēsim, redzēsim.

Lasītākās ziņas

Harijs Valdmanis, Norvēģijā

No redakcijas. Mūsu šīsnedē­ļas gaviļnieks, cienījamais Franks Gordons 2009. gada 7. novembŗa numurā rakstīja: “Vecie lasītāji aiziet Mūžībā, jauni diezcik lielā skaitā klāt nenāk. Taču avīzes nozīme pašreizējos apstākļos gūst, moderni izsakoties, jaunu vektoru: Tā ir ārzemju latviešu saikne ar Latvijas zemi un valsti, ar bijušās trimdas – tagadējās diasporas kopienām, un vienādi vērtīgas ir gan vēstis par Latvijas polītikas līkločiem un kultūras dzīvi, gan ziņas par pasākumiem diasporas pagastos. Būtu jauki, ja tos daudzos latviešus, kas ekonomisku un so­ ciālu apstākļu spiesti emigrē uz aizjūras zemēm, mūsu avīzes ko­- pā ar PBLA spētu ieinteresēt ār­ zemju latviešu rosībās.

Būtu jau­ki, būtu jācer... Tradicijām un pēctecībai ir audzinoša nozīme...” Te vietā piebilst, ka visu šo gadu gaŗumā, kopš no 2000. gada vadu Laika un Brīvās Latvijas redakciju, no PBLA nav saņemts ne cents, ne santims financiāla atbalsta.

Ligita Kovtuna 

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Brīvā Latvija"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti