Dalies:

Bostonā atklāj Latvijas Republikas konsulātu

Bostonā atklāj Latvijas Republikas konsulātu
Laiks
  • 09. Jun. 2019

“Neprasi, ko tava valsts var izdarīt tavā labā... prasi, ko tu vari izdarīt savas valsts labā” – šis ir viens no maniem mīļākajiem ASV prezidenta Džona Kenedija citātiem, kas liek jebkuŗam no mums aizdomāties par pilsonisko pienākumu pret savu ikdienā sastopamo cilvēku kopienu, valsti un varbūt pat visu cilvēci.

Šādas pārdomas ļoti atbilstoši attiecināmas uz 2019. gada 8. maijā notikušo Latvijas Republikas goda konsulāta atklāšanas ceremoniju divu iemeslu dēļ: pirmkārt, tāpēc, ka ceremonijas norises vieta ir Dž. F. Kenedija vārdā nosauktā bibliotēka un mūzejs (atrodas Masačū- setsas Universitātes Bostonas filiāles kompleksā) un, otrkārt, tāpēc, ka atbildīgos Goda konsula pienākumus patiesi uzņemas pildīt cilvēki, kas vēlas nesavtīgi strādāt savu līdzpilsoņu un valsts labā.

Ārlietu ministrijas mājas lapā Goda konsula amats aprakstīts sekojoši: “Latvijas Republikas Goda konsuls vai ģenerālkonsulsir persona, kuŗai Latvijas Republika uztic veikt valsti reprezentējošas un konsulārās funkcijas saskaņā ar 1963. gada Vīnes Konvenciju par konsulārajiem sakariem, starptautiskajām paražām, Latvijas Republikas noslēgtām konsulārajām konvencijām un citiem Latvijas Repub- likā spēkā esošajiem starptautiskajiem līgumiem, Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumu un citiem normatīvajiem aktiem. Par Goda konsulu var būt gan Latvijas Republikas, gan ārvalstspilsonis, Goda konsulam jābūt teicamai reputācijai. Goda konsuls nav ierēdnis un nav Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas darbinieks.” (https://www.mfa. gov.lv/vestniecibas-un- parstavniecibas)

Lasītākās ziņas valstī

Goda konsula darbs netiek atalgots. Uldis Sīpols to ir uzņēmies pildīt brīvprātīgi. Pazīstot amata kandidāta dzīves pieredzi un personību, vēstnieks A. Teikmanis ir aicinājis Uldi šos pienākumus uzņemties, sākot jau no 2017. gada rudens. Goda konsula oficiālā apstiprināšana Latvijas Republikas un ASV ārlietu ministrijā paņēma nepilnu gadu. Svinīgo atklāšanas ceremoniju rīkoja, kā arī ar to saistītos izdevumus sedza Bostonas/Masačusetsas goda konsulāts. Goda konsula dzīvesbiedre Sandra Kronīte-Sīpola izrādīja neatsveramu atbalstu šī notikuma organizēšanā. Sandra pārstāv latviešu centru Gaŗezers un daudziem no mums ir pazīstama kā Gaŗezera Vasaras vidusskolas direktore. 

Savā profesionālajā darbībā Uldis Sīpols ir ieguvis ļoti daudz Goda konsula darbam atbilstošas pieredzes, kā arī personīgus sakarus vietējās biznesa un polītiķu aprindās, lai tos veiksmīgi varētu izmantot diplomātisku, akadēmisku, kultūras un ekonomisku saišu veidošanā starp Masačusetsas pavalsti un Latviju. Viņš ir bijis vispasaules iepirkumu un administrācijas viceprezidents uzņēmumā Gillette; produktu iepirkumu viceprezidents Procter and Gamble; vēlāk galvenais par iepirkumiem atbildīgais viceprezidents Sonoco Products (Dienvidkarolīna). Vēl viņš ir līdzīgos amatos strādājis Ford Motor Company, AMP/ Tyco Electronics Pensilvānijā un pēcāk Danaher Corporationuzņēmumos. 2016. gadā Uldis Sīpols nodibināja savu padomnieka praksi US Associates, LLC. Tās mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem pārkārtoties un mainīt  administratīvo uzbūvi. Uldis savai darbībai Goda konsula amatā par pamatmērķi uzstāda stiprināt ekonomiskos un uzņēmējdarbības sakarus starp Latviju un ASV (sākot tepat uz vietas Bostonā un Masačusetsas pavalstī). Kultūras un izglītības sakarus viņš plāno veicināt ar vietējās Bostonas latviešu kopienas, kā arī Latvijā un visā pasaulē dzīvojošo tautiešu palīdzību.

Svinīgo ceremoniju atklāja Latvijas vēstnieks ASV A. Teikmanis. Viņš savā runā uzsvēra saiknes un līdzības starp Latvijas Republiku un Masačusetsas pavalsti. Latvijas vēstnieks pateicās par to, ka savā laikā ASV atbalstīja Latviju, neatzīstot tās okupāciju un uzņemot Otrā Pasaules kaŗa bēgļu gaitās devušos Latvijas iedzīvotājus.

Vēstnieks papildu atzīmēja to, ka šodien šī sadarbība ir kļuvusi divpusēja, un no mūsu draudzīgajām saiknēm iegūst gan Latvija, gan ASV. Mēs visi ļoti labi zinām par spējīgiem latviešiem, kas ar savu darbu veicina ASV izglītības, kultūras, uzņēmējdarbības, technoloģiju, kā arī sporta nozares. Bet varbūt mazāk zināms ir tāds fakts, ka Valmieras Stiklašķiedras fabrika ir nesen atvērusi savu filiāli ASV un ne tikai apgādā Ziemeļamerikas uzņēmumus ar augstvērtīgu produkciju, bet arī nodarbina apmēram 2000 amerikāņu.

Turpmāk ar runām uzstājās Masačusetsas likumdošanas pārstāvis David DeCoste, kongresmeņa (un Baltic Caucus dalībnieka) William Keating biroju pārstāvošais Mike Jackman, gubernatora Charlie Baker biroju pārstāvošais Mark Sullivan (atbildīgas par Starptautisko in- vestīciju un tirdzniecības veicināšanu), Bostonas mēra Marty Walsh biroju pārstāvošie James Colimon un Sarah DeLude (atbildīgie par ekonomisko attīstību un starptautisko stratēģiju).

Notikumu ar savu klātbūtni pagodināja divpadsmit citu valstu konsuli Bostonā.

Rakstiski un mutiski apsveikumi tika saņemti no daudzu valstu un organizāciju pārstāvjiem: Vācijas, Meksikas, Pakistānas, Portugāles, Šveices, Anglijas, Kanadas (David Alward), Dr. Regina Balcaitiene (Lithuanian American Community of New England), Andris Nelsons (Boston Symphony Orchestra).

Goda konsulu apsveica arī lielo uzņēmumu vadītāji un arī mācību iestāžu pārstāvji, tāpat sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Savā runā Goda konsuls Uldis Sīpols uzsvēra gan vēsturiskas saites starp Latviju un ASV, gan arī to, ko dažādās sadarbības formās varam viens otram piedāvāt šodien. “Kopībā spēks”, uzsveŗ Goda konsuls, ļaujoties pārdomām par to, kādas varētu būt nākotnes sa- darbības iespējas starp mūsu valstīm un cilvēkiem.

“Man ir sapnis par Latviju kā nozīmīgu ekonomiskās un kultūras jomas innovātori, kas sava apjoma un pievienotās vērtības radītspējā daudzkārt pārsniedz savas ģeografiskās robežas un izmērus,” turpināja Uldis. Reti kuŗš no svinīgās ceremonijas dalībniekiem spēja palikt vienaldzīgs šīs runas iespaidā. Tā ne tikai ļāva katram klātesošajam sajust lepnumu par savu latvietību (“mēs visi šodien esam nedaudz latvieši”), bet arī rosināja uz rīcību, piedaloties veiksmes stāstā, ko sauc par brīvās Latvijas valsti.” “Darbība ir saistīta ar riskiem un izmaksām. Tomēr tie ir mazāki nekā ilgtermiņa zaudējumi no ērtas bezdarbības,” Uldis noslēdza savu uzrunu, izmantojot vēl vienu Kenedija citātu. Paldies viņam par līdz šim paveikto, un novēlam ar panākumiem un gandarījumu turpināt savu darbu gan latviešu, gan arī amerikāņu sabiedrības labā!

Autors: Krists Kārkliņš

Publicētš sadarbībā ar laikrakstu "Laiks"

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti