Dalies:

Atvadu vārdi Albertam Spoģim

Atvadu vārdi Albertam Spoģim
  • 16. Mar. 2020

Marta vidū, kad Latvijas daba mostas uz pavasari, 15. martā mūžībā aizsaukts Alberts Spoģis - dzejnieks, filozofs, skolotājs un publicists, personība ar lielu un nenovērtējamu vārdu latviešu, tostarp latgaliešu, trimdas sabiedrībā. 

Alberts Spoģis dzimis 1924. gadā Bratišku ciemā, Daugavpils apriņķī. 1943. gadā iesaukts Latviešu leģionā, kur ievainots un ievietots kara gūstekņu nometnē. Izglītbu turpinājis Baltijas universitātē Pinebergā, Hamburgas, Bonnas, Madrides un Minsteres universitātē, kur studējis filozofiju, katoļu teoloģiju, vācu literatūru un vēsturi, pedagoģiju, žurnālistiku, baltu un ģermāņu valodas un salīdzināmo valodniecību. 

Strādājis par skolotāju Minsteres Latviešu ģimnāzijā, kur izveidojis Jāņa Jaunsudrabiņa, Zentas Mauriņas un Konstantīna Raudives muzejistabas. Minsterē izveidojis arī latgaliešu literatūras un kultūras materiālu krātuvi "Latgaļu sāta" un pēc Latvijas neatkarības atgūšanas uz Latgali pārvedis visas trimdā izdotās latgaliešu grāmatas.

Lasītākās ziņas valstī

A. Spoģis aktīvi darbojies dažādu periodisko izdevumu redakcijas darbā. viņš rediģējis Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības informācijas biļetenus, bijis redaktors žurnāliem "Kara Invalīds" un "Gaisma", laikrakstam "Dzeive" un "Tāvu zemes kalendāram", kā arī zinātnisko rakstu krājumam "Acta Latgalica". 1960. gadā publicējis monogrāfiju par mākslinieku Juri Soikānu.

Alberts Spoģis ir autors pieciem dzeju krājumiem: "Zylūs azaru šolkas" (1959), "Pirmās vijolītes" (1960), "Dzagyuzes lineņi" (1972), "Pecunia" (1972); “Boltōs dūmas” (2000.), rakstījis latgaliešu rakstu un latviešu literārajā valodā, veiksmīgi apvienojot rietumu modernisma strāvojumus ar latviešu un latgaliešu literatūras klasiskajām tradīcijām. Dzeju, literatūrkritiskus rakstus un esejas publicējis vācu, trimdas latviešu, arī latgaliešu periodiskajos izdevumos "Latgola", "Latgolas Balss", "Dzeive", "Gaisma", arī "Kara Invalīds", "Latvija", "Latvija Amerikā" un citviet.

Alberts Spoģis aktīvi darbojās Latvijas atbrīvošanas komitejas Eiropas centra prezidijā, bija Vācijas Latviešu Centrālās komitejas ģenerālsekretārs un Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonda pedagoģijas referents, kā arī Andrīva Jūrdža fonda vadītāja vietnieks Eiropā, Latviešu Rakstnieku apvienības biedrs. 

Alberta Spoģa ģimenē ar sievu Mariju Elizabeti Spoģi uzauguši seši dēli un meita.

Paldies Tev, Albert, ka esi mums bijis!

Daugavas Vanagu saime Vācijā

Alberts Spoģis bija iecienīts skolotājs Minsteres Latviešu ģimnāzijā. Mums pēdējā (toreiz 5.klasē) viņš mācīja psiholoģiu, politiku un vēsturi. Lielā mērā tieši viņš bija tas, kurš mums mācīja kritisku domāšanu, salīdzinot un vērtējot dažādus avotus un uzskatus. Tāpat viņš mūs lietišķi iepazīstināja ar Latgales kultūras un latgaliešu rakstu valodas īpatnībām. Par to viņam vienmēr būšu pateicīgs! Klāt nāk viņa paša literārā darbība latgaliešu valodā, ar kuras starpniecību esmu pietuvojies arī mūsdienu latgaliešu rakstniecībai. Paldies Tev, Albert! Lai Tev vieglas smiltis!

Austris Grasis, valodnieks, skolotājs un sabiedriskais darbinieks

Intervija (2018.) ar Albertu Spoģi Latvijas Radio

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti