Dalies:

Atsaka izmaksāt vecuma pensiju personai, kura nedzīvo Latvijā

Atsaka izmaksāt vecuma pensiju personai, kura nedzīvo Latvijā
  • 19. Jul. 2019

Ja persona nedzīvo Latvijā, vecuma pensija nepienākas - tā lēmusi Augstākā tiesa. Kāda sieviete bija lūgusi piešķirt vecuma pensiju, taču viņai tika atteikts, jo viņa nedzīvojot Latvijā. Sieviete ar sūdzību vērsās apgabaltiesā, kur to noraidīja, un vēlāk arī Augstākajā tiesā, taču tā apgabaltiesas spriedumu atstāja spēkā.

Pieteicējas pilnvarotā persona 2014.gada jūlijā vērsās ar iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, lūdzot piešķirt pieteicējai vecuma pensiju. Iestāde atteica to darīt, jo netika pierādīts, ka pieteicēja pastāvīgi dzīvo Latvijas Republikā.

Saskaņā ar likumu, tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pensiju ir Latvijas teritorijā dzīvojošām personām, kas bijušas pakļautas valsts obligātajai pensiju apdrošināšanai.

Lasītākās ziņas valstī

Tāpēc Augstākā tiesa atzina par pamatotu apgabaltiesas secinājumu, ka pensija nevar tikt piešķirta personai, par kuru nav pietiekami ticamu ziņu, ka tā ir dzīva, un kuras faktiskā dzīvesvieta nav zināma. Tāpat likums paredz, ka personai, kura vēlas saņemt sociālos pakalpojumus, pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pieprasījuma jāierodas personiski.

Senāts atzina par pareizu apgabaltiesas secinājumu, ka pats fakts – persona ir deklarējusi savu dzīves vietu Latvijā – vēl nenozīmē, ka persona dzīvo Latvijā. Dzīvošanas faktu valstī apliecina personas klātesība, tostarp arī saziņā ar valsts iestādēm. Pieteicēja personīgi nav vērsusies nevienā no aģentūras nodaļām un nav sniegusi pierādījumus tam, ka viņa dzīvo Latvijā.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti