Dalies:

Arī ārvalstīs dzīvojošie aizbildņi varēs saņemt atlīdzību

Arī ārvalstīs dzīvojošie aizbildņi varēs saņemt atlīdzību
  • 28. Feb. 2019

Turpmāk atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu varēs saņemt arī gadījumos, kad aizbildnis kopā ar aizbilstamo pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs. To paredz šodien galīgajā lasījumā Saeimā atbalstītie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Līdz šim likumā bija noteikts – ja  pabalsta saņēmējs vai bērns, par kuru pabalstu maksā, izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi citā valstī,  regulāri izmaksājamos valsts sociālos pabalstus maksāt jāpārtrauc.

Grozījumi izstrādāti, jo šī likuma norma tika apstrīdēta Satversmes tiesā. Tajā ar pieteikumu vērsās Augstākā tiesa, kuras tiesvedībā bija kādas Īrijā dzīvojošas vecmāmiņas lieta. Pieteikuma iesniedzēja ir savas mazmeitas aizbildne, pensionāre, kura saņem Latvijas pensiju un Īrijā nebija nodarbināta. Kad  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra saņēma informāciju, ka aizbildne ar mazmeitu dzīvo Īrijā un mazmeita tur mācās skolā, aģentūra pārtrauca izmaksāt pabalstu par bērna uzturēšanu un atlīdzību par aizbildņa pienākuma pildīšanu, un pieprasīja atmaksāt pārmaksātos valsts sociālos pabalstus. Vecmāmiņa vērsās tiesā, bet tiesa apturēja tās izskatīšanu, lai noskaidrotu, vai šāds likums par pabalsta nemaksāšanu ārvalstīs dzīvojošam aizbildnim atbilst Satversmei.

Lasītākās ziņas

Augstākās tiesa lūdza izvērtēt, vai likuma normas nepārkāpj Satversmē noteikto vienlīdzības principu un pienākumu sniegt sociālo nodrošinājumu  tām personām, kuras dzīvo ārvalstīs. Augstākā tiesa norādīja, ka aizbildņa pienākumu apjoms nav atkarīgs no dzīvesvietas maiņas. Tādējādi aizbildņa un aizbilstamā pārcelšanās uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti neietekmē Latvijā nodibinātu aizbildnības statusu. Respektīvi, bez vecāku gādības palikušais bērns arī pēc pārcelšanās uz citu valsti turpina palikt Latvijas valsts pārvaldes iestāžu rūpju lokā un valstij ir jāgādā, lai aizbildnība pienācīgi turpinātos.

Saeimā informē, ka atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu Latvijā saņem ap 3200 cilvēku. Saskaņā ar līdzšinējo kārtību ik gadu aptuveni pieciem aizbildņiem pabalsta izmaksa tika pārtraukta, ja aizbildnis ar aizbilstamo pārceļas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Aizbildņa atlīdzības apmērs ir 54,07 eiro neatkarīgi no bērnu skaita aizbildnībā.

Grozījumus Valsts sociālo pabalstu likumā stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.

Foto: CC0 licence

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti