Dalies:

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule garīdzniekiem un draudzēm

Arhibīskapes Laumas Zušēvicas vēstule garīdzniekiem un draudzēm
  • 22. Mar. 2020

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!

Rakstu, lai ar jums dalītos mūsu Baznīcas Virsvaldes ieteikumos, kā turpināt būt klāt saviem draudzes locekļiem un turpināt cits citam būt Kristus – laikā, kad visiem kopā jādara viss iespējamais, lai ierobežotu COVID-19 vīrusu.  

LELBāL Virsvalde iesaka visiem garīdzniekiem un draudzēm rūpīgi izsekot un ievērot vietējo “Public Health” iestāžu ieteikumus.  Jo sevišķi tādēļ, ka mūsu dievlūdzēju skaitā visbiežāk būs tie, kam pāri 60 gadiem, mums jādara viss, lai viņus aizsargātu.  Virsvalde apzinās, ka katrai mūsu draudzei var būt atšķirīgi apstākļi, tāpēc visiem iesakām lemt tā, lai novērstu vīrusa izplatīšanos un, jo sevišķi, aizsargātu vecākās paaudzes locekļus. 

Lasītākās ziņas valstī

Vairākas LELBāL draudzes jau atcēlušas dievkalpojumus, mūsu baznīca Zviedrijā atsaukusi Sinodi.  Šādiem lēmumiem ir sekas.  Vīruss, kā arī finansiālā krīze, neziņa – šie visi faktori daudzos vairojuši bailes, nemieru, satraukumu.  Aicinu katrā draudzē izveidot “zvanītāju” tīklu.  Draudzes mācītājs/a, vadība, padomes locekļi sarunās ar saviem locekļiem atklās, ja kādam vajadzīgs īpašs atbalsts, lūgšana, apstiprinājums, ticības mierinājums.   Telefona zvani var uzturēt kontaktu ar katru draudzē, var arī izveidot kopēju lūgšanu laikus, izmantojot moderno tehnoloģiju, kad internetā zināmā laikā ‘tiekas’ ar savu mācītāju un draudzes locekļiem.  Ieteikums garīdzniekiem ierakstīt YouTube vai arī ‘live stream’ veidā katras svētdienas lasījumus, svētrunu un lūgšanu.  No sirds lūdzu, ka Svētā Gara iedvesmojums mudinās būt radošiem.  Turpināsim vienoties lūgšanās.  Aicinu man vai jebkuram Virsvaldes loceklim zvanīt ar jautājumiem un arī, ja vēlaties kopā lūgt.  (414-241-4752)  

Tām draudzēm, kuras nolemj noturēt dievkalpojumus, ieteicams:

Pirms dievkalpojuma ar dezinficējošu līdzekli nomazgāt dievnama solus, durvju rokturus, labierīcības.  
Sasveicināties ar smaidu, nevis rokas spiedienu.
Visiem dežurantiem, pērminderiem un garīdzniekiem mazgāt rokas pirms dievkalpojuma un lietot roku dezinficējošu līdzekli (“hand sanitizer”)
Ja nolemj, ka dievkalpojums būs ar dievgaldu, apliecināt Dieva žēlastību ar vārdiem, bet bez roku uzlikšanas, un pasniegt tikai dievmaizīti.  To atļauj luteriskā teoloģija.  Garīdzniekiem ieteicams izvairīties pieskārties dievlūdzējiem.  Var vilkt gumijas cimdus.
Pēc dievkalpojuma atkārtot tīrīšanas procesu dievnamā un blakus telpās.

Ja uzziniet, ka kāds draudzē ir saslimis ar COVID-19, dalieties ar šo informāciju ar savu mācītāju, kas tālāk var lemt kā būt klāt gan tiem, kas slimo, gan ģimenes locekļiem. Būsim uzmanīgi, bet turpināsim dalīties Kristus evaņģēlija spēkā, cits citu stiprinot caur Viņa vārdiem.  

Kādreiz vajag tikai atkārtot dažus mūsu Pestītāja vārdus, lai sirdī atgrieztos miers,  cerība un ticības spēks:   “Nebīstieties,  es esmu ar jums ikdienas…ES esmu Labais Gans…Es pazīstu savas avis…ej, tava ticība tev palīdzējusi…mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu.  Jūsu sirds lai neiztrūkstas un neizbīstas…pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis!...kā Tēvs mani ir mīlējis, arī es jūs esmu mīlējis.  Palieciet manā mīlestībā.”

Paliksim Viņa mīlestībā. Dalīsim to tālāk, kā to esam darījuši caur labiem un grūtiem laikiem.  Kristus miers lai ir ar mums visiem!

Dievs Kungs ir mūsu stipra pils!  Viņš lai svētī, pasargā un stiprina!  

 

LELBāL Virsvaldes un savā vārdā

Lauma Zušēvica

Archibīskape

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti