Dalies:

Imants Miezis: ar šo dzīvi viss sākas, bet nekas nebeidzas

Imants Miezis: ar šo dzīvi viss sākas, bet nekas nebeidzas
Laikraksts "Latvija Amerikā"
  • 29. Jun. 2019

Dziesmu svētku dievkalpojumā Toronto sprediķos diakons Imants Miezis

Ir īpašs prieks, ka šajā Toronto dziesmu un deju svētku ekumeniskajā dievkalpojumā sprediķi teiks diakons Imants Miezis no Īrijas. Gribējām dot "Latvija Amerikā” lasītājiem iespēju nedaudz iepazīties ar viņu. Imants Miezis ir tik tikko noslēdzis pirmā gada studijas mācītāja amata gatavošanai Īrijā, teologiem labi pazīstamā Trinity kolledžas Dublin Theological institūtā, bet jau būtībā vada Īrijas latviešu garīgo dzīvi ar lielu sirdsdegsmi. Šajā intervijā laikrakstam "Brīvā Latvija” (pārņemts no latviesi.com) viņš iepazīstina lasītājus ar sevi, te izceļot ticības vietu savā dzīvē, kā arī pastāstot par savu kalpošanu Īrijas latviešiem. Tiek pieminēts arī priekšā stāvošais dziesmu svētku dievkalpojums. Izvilkumi ir ņemti ar diak. Mieža piekrišanu.

Pilno interviju var lasīt šeit

Lasītākās ziņas valstī

LELBāL Rītdienas fonda un Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda pārstāvju Kanadā vārdā izsaku savu gandarījumu par diakona Imanta Mieža klātbūtni šajā dievkalpojumā, jo viņš ir viens no Archibīskapa Arnolda Lūša piemiņas fonda stipendiātiem. Dievkalpojuma kolekte tiks vākta atbalstīt šos abus fondus, tā palīdzot turpināt garīgo vadītāju izglītošanu un sagatavošanu kalpošanai latviešu baznīcai. 

Imants Miezis ir pazīstams kā žurnālists un Īrijas latviešu mediju portāla http://baltic ireland.ie līdzīpašnieks un kopā ar dzīvesbiedri Ingunu veido Latvijas 5 novada TV sižetus. Žurnāliste Ligita Kovtuna viņam vaicā, kā varēja notikt tāda pārmaiņa. 

Imants Miezis: Tā nav pārmaiņa. Tas nav cits virziens. Tas ir ceļš, pa kuru eju. Tas ir stāsts par aicinājumu, par garīgumu, kuŗā viss ir "ceļš”. Viss ir vienlīdz svarīgi, un viena lieta papildina nākamo. Tas ir stāsts par to, kā tu spēj salikt kopā no senčiem mantoto dzīves gudrību un integrēt to šodienas dzīvē… 

Esmu ievērojis, ka visam pamatā ir Dieva radītie likumi, Dieva radītā kārtība. Tās īss sakopojums ir vispārzināmie desmit baušļi, desmit dzīvesgudri likumi, kuŗus neievērojot, vienmēr iestājas konsekvences – sekas. Kristus tos ielika vēl īsākos teikumos – dzīves esencē: Mīli Dievu ar visu savu sirdi, arī ar visu savu prātu – to neatslēdzot, bet izmantojot. Un otrs likums, bauslis – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Nonākot kādos apstākļos, piemēram, citā zemē, emigrācijā, tu ieraugi, ka tavs tuvākais, iespējams, ir kāds cits latvietis... Saprotams, visi nedomā vienādi, visi nerīkojas vienādi. Īpaši jau latvieši! Problēmas sākas, kad Dieva vietā cilvēki ieceļ kādas citas lietas, piemēram, naudu, īpašumu vai kādus cilvēkus. Bieži vien – sevi. Gadās, ka Dieva vietā tiek iecelts savs bērns. Saskaŗoties ar cilvēkiem, ir jāmāk pateikt "nē”, tomēr vienmēr jāatceras, ka tuvākais ir jāmīl. Jāciena, pat nepiekrītot. 

Acīmredzot latvieši Īrijā pamanīja, kādas ir manas rakstura īpašības, pamanīja, ka "netaisu teātri”, kā latvieši saka. Nu, ka esmu īsts. Kad archibīskape Lauma un Īrijas archibīskaps Maikls Džeksons mani 2016. gada oktobrī ordinēja par diakonu, kāds no latviešiem esot teicis: "Kurš gan cits varētu kalpot šajā amatā, ja ne Imants!” Katru svētdienu jau otru gadu vadu Kristus apvienotās latviešu luterāņu draudzes dievkalpojumus Dublinā. Sestdienās vadu dievkalpojumus Limerikā, Longfordā un Tulovā. Pēc sarunām ar Lielbritānijas latviešu baznīcas prāvestu Andri Abakuku, ar LELBāL archibīskapi Laumu Zuševicu nāca piedāvājums no Īrijas anglikāņu baznīcas vadības mācīties minētajā Dublinas Teoloģijas institūtā, kas ir Trinity kolledžas nodaļa. Es atkal un atkal pārliecinos, ka, ja tev Dievs un cilvēki uztic mācīt citus cilvēkus, tad bez zināšanām, bez vēstures pētīšanas, bez viedokļu izpratnes nekas nav īsti un patiesi. Tu nevari mācīt citus, ja tev ir tikai savs viedoklis, ja tu neņem vērā, ko par garīgām lietām ir domājuši, runājuši un rakstījuši citi cilvēki tuvākā un tālākā vēsturē. Jēzus Kristus īstums ir mans vislabākais paraugs, kā runāt ar bērniem un pieaugušajiem, kā runāt ar gudriem un ar nemācītiem, ar bagātiem un ar nabagiem. Kā runāt ar cilvēkiem, kuŗi ir izdarījuši kādas kļūdas vai pieņēmuši nepareizus lēmumus. Labāka parauga, kam sekot, nav.” 

Par savu sprediķu Toronto Dziesmu un Deju svētku dievkalpojumā, diakons saka: galvenais vēstījums ir skaidri, saprotami, vienkāršiem vārdiem Kristus mīlestības stāstu, mūžīgās cerības stāstu pastāstīt latviešu valodā. Dievam taču bija, un es ticu, ka joprojām ir kāds plāns, kādēļ mēs esam latvieši, kādēļ runājam latviešu valodā. Iedrošināšu tos latviešus, kuri tur atnāks. Pateikšu to, ka ar šo dzīvi viss sākas, bet nekas nebeidzas. Ka viss turpinās pēc šīs dzīves. 

Dievkalpojumā skanēs arī Latvijas kora "Ogre” balsis trīs dziesmās, kā arī mūsu pašu vietējais iecienītais Sv. Jāņa draudzes ansamblis. Dievkalpojums būs svētdien, 7. jūlijā, plkst. 10os Sv. Jāņa dievnamā.

Autore: Prāv. Emer. Ilze Kuplēna – Ewart
Rītdienas fonda un Archibīskapa Arnolda Lūša Piemiņas Fonda Kanadas direktoru priekšsēde

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu " Latvija Amerikā"

 

 

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti