Dalies:

Ar garāko dzīvnieku pasaulē latvieši dodas pasaules nekustamā īpašuma džungļos

Ar garāko dzīvnieku pasaulē latvieši dodas pasaules nekustamā īpašuma džungļos
  • 04. Aug. 2019

Mikus Opelts, jaunuzņēmuma “Giraffe360” līdzdibinātājs intervijā Tairai Zoldnerei

“Kāpēc “Giraffe360”? Tas ir gaŗākais dzīvnieks džungļos, kas redz visvairāk,” saka Mikus Opelts, uzņēmuma vadītājs un dibinātājs (kopā ar Madaru Opeltu).

Darījumi ar nekustamo īpašumu pēc tirgus vērtības atrodas pasaules lielāko industriju pirmajā desmitā, un tā ir pasaules lielākā nozare pēc aktīvu vērtības. Latvijā dibinātais jaunuzņēmums “Giraffe360”, ir radījis viegli lietojamu 360 grādu foto un lāzera kameru, kā arī interneta servisa platformu īpašumu uzmērīšanai un virtuālām tūrēm. Pavisam nesen uzņēmums saņēma investīciju papildinājumu viena miljona eiro apjomā, un pārcēla savu vadības centru uz Londonu – tuvāk lielajiem “tirgus spēlētājiem”.

Lasītākās ziņas valstī

Apsveicu jūsu uzņēmumu ar ļoti veiksmīgo fondu piesaisti, kas ļāvis atvērt “Giraffe360” galveno biroju Londonā! Pastāstiet, kāds bija uzņēmuma iesākums un kā radās doma par jūsu produktu?

Pats sākums bija pavisam cita kompānija. Pirms deviņiem gadiem, kad es vēl studēju RISEBA (Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola), mēs ar draugiem nodibinājām uzņēmumu “SkatSkat” virtuālām tūrēm, galvenokārt viesnīcu un tūrisma nozarei Latvijā. Mūsu domubiedru grupa pārsvarā bija saistīta ar medijiem un fotografēšanu. Nākamo gadu laikā mūsu klientu loks paplašinājās, un mēs izaugām par vienu no vadošajiem nozares pakalpoju- mu sniedzējiem Baltijā un Ziemeļeiropā ar pilna servisa interaktīvu technoloģisku nodrošinājumu.

Vai nav tā, ka studiju gados gribas vairāk domāt par to, kā labi pavadīt laiku nevis strādāt pie uzņēmuma radīšanas?

Vajadzība un vēlme radīt savu biznesu izrietēja no praktiskās dzīves. Tas bija 2010. gads, un Latvijas ekonomiskā situācija nedeva jauniešiem labas iespējas sākt savu karjēru. Mūsu doma bija – ja tu nevari pievienoties, tad radi pats!

Kā radās ideja par jauno uzņēmumu “Giraffe360”?

Dažus gadus vēlāk, kad mūsu pieeja jau bija ļoti pragmatiska, sākām domāt, kā radīt kaut ko globālu, kas derētu visai pasau- lei. Sapratām, ka ar servisu vien nepietiek, un gribējām radīt savu produktu, ko varam sūtīt pa pasauli, ko var lietot arī tad, ja mēs paši neesam klāt. 2016. gadā radās koncepts “Giraffe360” – par kombinētu foto kameru un lāzeru telpu fotografēšanai un skenēšanai. Mēs zinājām, ko gribam panākt, bet iesākumā nebija skaidrs formāts, kā to paveikt. Tomēr beigās nonācām, kur esam tagad – servisa pakal- pojums un kamera. Nosaucām savu produktu par “Giraffe360”, jo žirafe ir gaŗākais dzīvnieks džungļos, kas redz visvairāk, arīto, ko citi nevar ieraudzīt. Produkta izveidošanai piesais- tījām inženieŗus no RTU (Rīgas Techniskā augstskola), sākumā komandā bijām pieci cilvēki, bettagad esam jau divdesmit pieci.

Kā tu raksturotu pašu produktu – jūsu kameru?

Tas ir pilnīgi unikāls produkts, otras tādas kameras pasaulē nav. Jāsaka, ka iesākumā mēs “spēlējāmies” ar mobilo telefonu un domājām, ka varēsim to lietot mūsu vajadzībām. Tomēr drīz sapratām, ka telefona technoloģiskās iespējas nebūs pietiekamas un ir jābūvē pašiem savs rīks. Mūsu rīkā sakombinējām fotokameru un lāzeru, kas darbojas kopā, un pievienojām apstrādes programmatūru. Tieši spēja fotografēt un uzmērīt telpu vienlaicīgā sinchronizētā procesā ir mūsu produkta unikālitāte. Tā tapa visvieglāk lietojamā automatizētā kamera pasaulē, lai fotografētu, skenētu un uzmērītu īpašumus.

Parasti telpu uzmērīšana nekustamā īpašuma biznesā notiek manuāli ar nelieliem rokas lāzeriem, un programmas pēc tam apstrādā datus. “Giraffe360” kamerā šis process ir pilnībā automatizēts. Mums ir arī unikāla programmatūra, lai iegūtos datus pārveidotu virtuālā tūrē un īpašuma plānā, ko nosūtām klientam kā gala rezultātu.

Mēs nepārtraukti uzlabojam savu produktu, un nupat, pirms mēneša, sākām ražot jau trešomūsu kameras modeli.

Nekustamā īpašuma tirgus ir milzīgs un enerģisks.Vai tiešām pasaulē nav līdzīgu ražojumu?

Nekustamā īpašuma tirgus tiešām pēdējā laikā ir kļuvis ļoti “kustīgs”. Runājot par produktiem, ir viena laba 3D kamera, radīta ASV, ir atsevišķas kompānijas Ķīnā un Vācijā, kas ražo kaut ko līdzīgu. Tomēr visas šīs kameras ir vai nu sarežģītas un prasa profesionālu pieredzi, vai arī tās ir ļoti zemas kvalitātes. Mēs esam radījuši kameru, ko cilvēki var lietot paši bez īpašāmzināšanām, un rezultāts ir aug- stas kvalitātes. Līdz ar to varu teikt, ka šāda produkta nekur citur nav.

Unikalitātei nāk līdzi arī zināms risks, ka produktu var kopēt un var ražot lētākus atdarinājumus. Vai cenšaties pret to nodrošināties?

Mēs apzināmies riskus, domājam, kā tos mazināt, un aizsargājam savu produktu. Virknei unikālu lietu mūsu kamerā esam iesnieguši patentu pieteikumus. Tomēr mūsu prioritāte ir radīt nevis sargāt, un uz to mēs arī koncentrējam savas pūles.

Kā jūsu jaunuzņēmums un produkta attīstība tika financēti?

Sākumā mēs investējām mūsu pašu resursus, pēc tam 2016. gadā piesaistījām investīciju kapitālu pusmiljona eiro apjomā no privātā Igaunijas riska kapitāla uzņēmuma “Koha Capital” un šogad investīciju piesaistīšanas otrajā kārtā – vēl vienu miljonu eiro. Lai iepazīstinātu ar savu produktu un piesaistītu investorus, daudz braucām uz jaunuzņēmumu konferencēm visā Eiropā. Prezentējām savu produktu cilvēkiem, kam varētu būt par to interese. Tomēr jāsaka, ka vadošais investors mūsu otrajā kārtā ir “Change Ventures” – Baltijas riska kapitāla fonds ar finanču avotu no ASV, un nesen investīciju raundam pievienojas arī viens no Silīcija ielejas aktī- vākajiem fondiem “Plug And-Play”.

Kas ir jūsu klienti?

Mēs apkalpojam divpadsmit valstis Eiropā. Pagaidām produktu ārpus Eiropas vēl nesūtām, bet interese ir liela, un mēs plānojam to sākt darīt. Šobrīd mūsu kompāniju plaši rekomendē tieši mūsu klienti un lietotāji paši, kā rezultātā saņemam lielu pieprasījumu no visas Eiropas. Tas ļauj mums vairāk koncentrēties uz produktu, mēs publicējam informāciju par to nozares medijos un portālos. Ienāk arī ļoti daudz pieprasījumu no kompānijām Amerikā, kas gribētu nopirkt mūsu produktu, un nākotnē mēs noteikti apgūsim arī Amerikas tirgu.

Tātad jūsu mārketings lielā mērā notiek pavisam tradicionālā veidā – lietotājs iesaka lietotājam?

Tā ir. Bieži vien arī tie, kas nav iesaistīti nekustamā īpašuma nozarē, redzot mūsu produktu, iesaka to saviem draugiem.

Kur produkts tiek ražots, un vai izdosies apmierināt visu pieprasījumu?

Var teikt, ka pirmos divus gadus bijām produkta izstrādes stadijā, bet šogad pārslēdzamies uz to, ka varam to sistēmiski ražot. Produktu joprojām saliekam kopā Latvijā, mūsu Rīgas birojā.

Kā strādā “Giraffe360” biznesa modelis?

Pārdodam mūsu technoloģiju un pakalpojumu kā abone- mentu, un klienti maksā fiksētu mēneša maksu. Pati kamera nāk līdzi bez maksas kā daļa no šī servisa. Kameru nosūtām pa pastu; un tajā brīdī, kad klienti saņem kameru, sākas viņu fiksētā ikmēneša samaksa par pakalpojumu. Ja klientam pro- dukts vairs nav vajadzīgs, viņš kameru nosūta mums atpakaļ un izbeidz savu abonementu.

Vai nevar gadīties tā, ka klients saņem kameru un pazūd; un tad nav ne kameras, ne klienta?

Gadīties var, bet mēs strādājam ar lielām nekustamā īpašuma un citām kompānijām, ar juridis- kām personām, tāpēc risks pazaudēt kameru nav liels. Varu minēt tādus klientus kā: BNP Paribas, RE/MAX, Latvijā “City24”, arī auto ražotāju “Audi”. Pie- mēram, “Audi” ir tik daudz rūpnīcu visā pasaulē, ka viņi izmanto mūsu servisu, lai tās uzmērītu. Mēs varam strādāt ar jebkuŗu uzņēmumu, kam vajadzīgs noskenēt un uzmērīt telpas.

Kā nolēmāt veidot biroju Londonā, un kas ir jūsu komanda?

Jāsaka, ka lielākais birojs mums joprojām ir Latvijā. Uz Londonu mēs esam pārcēluši klientu apkalpošanas biroju un vadības centru. Tomēr visa produkta izstrāde, ražošana un apkalpe tiek veikta no Latvijas. Cilvēki, kas strādā Londonā, vairāk ir saistīti ar klientu at- tiecībām un investīciju administrēšanu. Londonā esam piesaistījuši vietējo darbaspēku.

Vai jau ir izdevies veidot kādus kontaktus ar latviešu sabiedrību, jo Londonā ir arī diezgan liela latviešu kopiena un daudz latviešu studentu? Vai redzat tos kā potenciālus darbiniekus?

Jā, esam jau izveidojuši kontaktus un diezgan labi iepazinuši Londonas latviešu vidi. Kas attiecas uz komandu, mēs meklējam cilvēkus, kas ir ambiciozi un ar lielām darba spējām, tas ir noteicošais.

Kā jums pašam veidojas sadzīve – vai esat Londonā vai Latvijā, vai varbūt vienmēr ceļā starp abām valstīm?

Londonā dzīvoju jau divus gadus, jo 2017.gadā sāku aktīvi strādāt pie biroja nodibināšanas. Tomēr regulāri reizi nedēļā nākas lidot vai nu uz Latviju, vai pie klientiem Eiropā, laikam tagad tā ir sadzīves norma.

Kādi ir jūsu uzņēmuma nākotnes izaicinājumi un plāni?

Mēs šobrīd apgūstam Eiropas tirgu un tuvākajā nākotnē mums ir plāns desmitkāršot klientu skaitu. Mēs jau esam uzņēmuši šo virzienu, tikko palaižot “Giraffe360” jauno kameru, kas bija liels izaicinājums. Tagad jauno modeli gribam ļoti ātri sākt piegādāt klientiem. Varu teikt, ka tuvākais plāns ir saistīts ar izaugsmi.

Un tālās nākotnes izaicinājumi?

Mikus smejas: Pilnīgi dominēt pasaules tirgū!

Mūsu mērķis ir padarīt ārkārtīgi vieglu un ērtu īpašumu dokumentēšanu, un mēs turpināsim strādāt pie šī procesa, lai tas būtu absolūti perfekts. Bez tam mēs gribam izsūtīt kameras pa visiem pasaules kontinentiem!

Kā jūs atvelkat elpu? Kārelaksējaties un tiekat galā ar darba un sadzīves radīto stresu?

Šobrīd darbs ir gandrīz visa mana dzīve, un mana enerģija tam arī tiek veltīta. Atbrīvoties? Man ir filozofija, ka pat nemēģinu atbrīvoties no stresa, es vienkārši to pieņemu kā pašsaprotamu lietu šajā darbā. Nepatikšanas, grūtības, stress ir jāuztveŗ kā daļa no procesa. Tā ir mana metode – nevis izvairīties, bet pieņemt!

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti