Dalies:

Ar dziesmām sagaida Latvijas simtgadi Sibīrijā

Ar dziesmām sagaida Latvijas simtgadi Sibīrijā
  • 27. Oct. 2017

Latvijas simtgades svētki kopā ar viesiem no Latvijas šogad svinēti arī Krievijā, Krasnojarskas apgabala Ačinskā.

Lai piedalītos šajos simtgades svētkos, uz Ačinsku kultūrizglītojošā braucienā devās Saldus novada Druvas kultūras nama folkloras kopa un kapela, kopumā 10 dalībnieki. Brauciens noritēja projekta „Latvijas simtgades svētki Ačinskā, Krasnojarskas apgabalā” ietvaros.

Projekta vadītāja Ļuba Kapteine uzsver: „Svarīgi tieši šajā laikā Krievijā dzīvojošiem latviešiem atgādināt svarīgākos Latvijas vēstures faktus un notikumus, iepazīstināt ar Kultūras ministrijas izstrādāto Latvijas simtgades svētku piecu gadu programmu, iesaistīt tautiešus latviešu patriotisko un tautas dziesmu un rotaļu meistarklasēs.” Piemēram, Ačinskā un tuvējos ciemos - Gornij, Boļsoi Ului, ,,Krasnaja Zarja’’- Saldus pagasta Druvas kultūras nama folkloras kopa „Druvas Zemturi” vadīja patriotisko dziesmu un latviešu tautasdziesmu sešas meistarklases. Folkloras kopa īpaši šim braucienam bija sagatavojusi programmu latgaliešu valodā, jo apmeklētajās vietās daudz dzīvo latvieši, kuru senči savulaik izceļojuši no Latgales.

Viesi vietējai latgaliešu biedrībai uzdāvināja Latviešu patriotisko dziesmu tekstus un melodijas, tautasdziesmu krājumus, lai arī arī turpmāk Sibīrijas latvieši varētu mācīties un dziedāt latviešu dziesmas.

Svētku ietvaros Ačinskā noritēja arī viktorīna „Latvijai 100”. Tai sadarbojoties ar Latvijas Okupācijas muzeja Izglītības nodaļas vadītāju Ingunu Roli, sagatavoti jautājumi gan par Latvijas vēsturi, dabas vērtībām, izciliem cilvēkiem. Viktorīnas dalībnieki, kuri atbildēja uz jautājumiem, balvā saņēma Latvijas simtgades biroja izveidotas atklātnes ar Latvijas ainavām.

Viesi no Druvas ne tikai uzstājās, mācija tautiešiem dziedāt un svinēt svētkus, bet arī vāca materiālus Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Dialektoloģijas un toponīmikas kabinetam, intervējot Krievijā dzīvojošos tautiešus. Profesore Lidija Leikuma materiālu izmantos kabineta datu bāzes papildināšanai par Austrumu diasporas latviešiem, kuru priekšteči Krievijas impērijas laikā izceļojuši uz Sibīriju brīvo zemju meklējumos. Tautiešiem Sibīrijā jautāja gan, kā viņu senči ieradušies Sibīrijā, vai veduši līdzi arī grāmatas, kalendārus, kā sarunājas ģimenē un ar kaimiņiem, kādi svētki izceļotāju ģimenēs svinēti u.c.. Noskaidrojās, ka ģimenes saglabājušas saulgriežu svētku svinēšanas tradīcijas: Ziemassvētku, Pūpolsvētdienas, Lieldienu, Jāņu īpašās svētku norises, dziesmas, ēdienus. Taču Latvijas dzimšanas dienu 18.novembrī Sibīrijas tautieši tikai mācās atkal svinēt. Mazāk latvisko tradīciju saglabājies arī ģimenes godos: kāzās, bērēs, kristībās. Daļa izceļotāju pēcteču joprojām runā latgaliski, kaut arī dzīvo krieviskā vidē. Sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultāti viņi pat izveidojuši „Sarunvalodas vārdnīcu” latgaliešu-latviešu-krievu valodā! Tomēr daudzi intervējamie atzīst, ka vairs nav, ar ko ģimenē latgaliski parunāt. Tāpec dzimtajā valodā runā vienīgi latgaliešu biedrības pasākumos. Viesi no Latvijas jutuši intervēto cilvēku lepnumu par to, ka viņi ir latgalieši. Bija iespēja apskatīt dzimšanas apliecības, kurās bērna un vecāku tautība ierakstīta – latgalieši.

Druvēniešu īstenotais projekts iekļaujas lielākā projektā „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Latvijas valsts simtgades pasākumu norisei Latvijas diasporas mītnes zemē” ietvaros. Projekta mērķis ir trīs gadu laikā izveidot kultūrizglītojošu programmu un iesaistīt Latvijas simtgades svētku svinēšanā Krasnojarskas apgabala Ačinskas pilsētas, Sanktpēterburgas un Omskas apgabala latviešu diasporas pārstāvjus, viņu ģimenes un draugus, tādējādi nodrošinot Krievijas latviešu saikni ar etnisko dzimteni.

Lasītākās ziņas valstī

Raksts tapis projekta "Latvijas Diasporas LV100 notikumu atspoguļošana plašsaziņas līdzekļos" ietvaros ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Foto: Publicitātes attēls

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti