Dalies:

Laiks: Amerikas Latviešu Apvienība aicina ieteikt kandidātus ALAs atzinības rakstiem

Laiks: Amerikas Latviešu Apvienība aicina ieteikt kandidātus ALAs atzinības rakstiem
  • 06. Aug. 2018

God. ALAs biedru organizāciju vadītāji!

Kā jau jūs zināt, Amerikas latviešu apvienība ik gadu piešķiŗ Atzinības rakstus organizācijām un atsevišķiem individiem par izciliem sasniegumiem sabiedriskā un latviešiem nozīmīgā kultūras darbā.

Nosūtu jums ALAs Kultūras nozares vadītājas Līgas Ejupes atgādinājumu:

Lasītākās ziņas valstī

 

ALAs Kultūras nozare atgādina visiem draudžu, orga nizāciju vadītājiem un ieinteresētiem tautiešiem, ka ir laiks izvēlēties un pieteikt kandidātus šī gada Amerikas latviešu apvienības Atzinības rakstiem. Kandidātus piesakot, lūdzam izpildīt „Pieteikuma formu ALAs Atzinības rakstam”. ALAs Atzinības rakstu var saņemt tikai vienu reizi mūžā. Atzinības rakstu piešķiršanas noteikumi, pieteikuma forma un alfabētisks saraksts ar Atzinības rakstu saņēmējiem kopš 1996. gada ir atrodams ALAs mājas lapā: www.alausa.org latviešu valodā, Kultūras nozares daļā.

Pieteikumus lūdzam sūtīt ALAs Kultūras nozares vadītājai Līgai Ejupei: 5321 Johnson Ave, Western Springs, IL 60558 vai arī pa e-pastu: ligaejups@gmail.com.

Ieteikumus, kuŗi tiks saņemti pēc 31. augusta termiņa, diemžēl šogad nevarēsim pieņemt. Ja rodas jautājumi, lūdzu, rakstiet uz minēto e-pasta adresi vai zvaniet uz ALAs biroju: 301-340-1914.

Līga Ejupe, ALAs Kultūras nozares vadītāja

 

Ar cieņu un jauku atlikušo vasaru vēlot, 
Marisa Gudrā, Amerikas latviešu apvienības izpilddirektore

 

Aicinājums publicēts sadarbībā ar laikrakstu “Laiks"
Foto: ALA

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti