Dalies:

Aizvadītas Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašuma Saulaine līdzekļu vākšanas pusdienas

Aizvadītas Toronto Sv. Jāņa draudzes lauku īpašuma Saulaine līdzekļu vākšanas pusdienas
Foto: Publicitātes attēls
  • 23. Apr. 2019

Ar šo jauko sasveicināšanās dzejolīti sākas daudzu latviešu skolu un bērnu nometņu rīta posms. Tikpat jauki sākās Saulaines līdzekļu vākšanas pusdienas svētdien, 7. aprīlī, ar 140 dalībniekiem un palīgiem. Dalībniekus uzrunāja māc. Ģirts Grietiņš ar galda lūgšanu, novēlot saprašanos un sastrādāšanos.

Iepriekšējā dienā bija nepieciešama talcinieku jūra, lai paveiktu visu vajadzīgo  sagatavotu nepārspējamo maltīti, sakārtotu un uzklātu galdus, saliktu puķes, sagrieztu garšīgās tortes  visu vajadzīgo smalkām pusdienām. Saulainiešiem bija tik liels prieks par viesu meistaršefpavāra Elmāra Taņņa ciemošanos no Latvijas, kur viņš jau senus gadus dzīvo un vada savas vairākas ēdnīcas. Šīs kulinārās zināšanas viņš pielietoja Saulaines pusdienu izveidošanā un sagatavošanā. Tik varena maltīte! Sestdienā strādāja liels pūlis talcinieku, lai varētu visu vajadzīgo sagatavot nākošai dienai. Sestdienas un/ vai svētdienas talcinieki: Natālija Tanne (organizētāja), Olģerts un Gunda Bernaus, Laura Eglīte, Annika, Māris un Kora Lūši, Arturs Lauzis un Elviga Sebre, Pēteris Mašins un Lilita Tanne, Daina Parent, Aina Selga, Maija Sukse, Elmārs Tannis, Renāte Wust, Ēriks Začs. Liels paldies Natālijai Tannei par sarīkojuma noorganizēšanu un Elvigai Sebrei par sarīkojuma novadīšanu. Klāt arī nāca Lilita Tanne, apsveicot draudzes jauno padomi un pateicoties par līdzšinējo sadarbošanos. Lilita arī izteica atzinību architektam Norbertam Sebrim par visiem vēl iecerētiem un jau īstenotiem būvdarbiem, ko viņš ir Saulainē veicis. Lilita arī pateicās nelaiķim Vilnim Ezeram par viņa pūlēm un interesi Saulaines labā.

Lilita ziņoja, ka Saulaines nometne notiks no 21. jūlija līdz 3. augustam. Pāvils Hawkins būs nometnes galvenais vadītājs. Putnu sala darbosies no 21. līdz 27. jūlijam, Rutas Lauzes  Valente vadībā. Jūsmosim par Saulaines nometnes 67. gadu!

Lasītākās ziņas valstī

Nelaiķei Birutai Ozoliņai Dirsei, Saulaines mīļajam gariņam, dalībnieki nodziedāja „Pa to ceļu”. Birutai ceļš vienmēr devās uz Saulaini, lai katrā līkumā tai palīdzētu ar darbiem un padomiem. Priekšnesumos uzstājās Viktors Kūlnieks ar savām meitām Amāliju un Lailu ar vairākām pazīstamām dziesmām. Elmārs Tannis, ar humoru un tēvam Guntim līdzīgu iznesību novadīja „laimīgo lozi”, pateicoties daudziem ziedotājiem par interesantām mantām. Visi laimesti atrada jaunas mājas. Aina Selga atkal noziedoja tīrītavas izdevumus par daudzajiem galdautiem, kas bija jaiztīra pēc pusdienām.

Saulaines gadskārtējais sarīkojums bija izcili izdevies! Uz mūžu mūžiem saule ir sniegusi palīdzību dabai – sarīkojuma organizētāji, talcinieki un apmeklētāji sniedza palīdzīgu roku Saulaines nākotnei.

Uz redzēšanos Saulaines talkā sestdien, 4. maijā, kur „ausīs diena un leks saulīte” patīkamā un pazīstamā vidē starp draugiem un paziņām. Meistaršefpavārs Ēriks Začs atkal uzburs maģiskas pusdienas un Lūšu cilts gādās cienastu, kā pateicību visiem talciniekiem. Lielu lielais paldies visiem Saulaines atbalstītājiem!

Uz redzēšanos Saulaines talkā 4. maijā!

Jo Saulainē mums tikai labi klājas!

Autore: Kristīne Kirsch – Stivriņa

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti