Dalies:

Aizritējusi Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā 22. Padomes 3. sesija

Aizritējusi Latviešu Nacionālās Apvienības Kanadā  22. Padomes 3. sesija
  • 19. Apr. 2019

LNAK 22. Padomes 3. sesijas dalībnieki 5. un 6. aprīlī pulcējās Latviešu Centrā Toronto uz pilnsapulci un sesiju, lai novērtētu padarīto un pārrunātu nākotnes darbību. Aizvadītais gads lielā mērā iezīmējies Latvijas simtgades zīmē.

LNAK prezidents Andris Ķesteris izteica pateicību visiem, kas pielikuši roku, lai aizstāvētu Latvijas intereses Kanadā un pasaulē. Gan vēstures kontekstā, gan nākotnes redzējumā vēlot - saules mūžu Latvijai.

Prāveste emeritus Ilze Kuplēna-Ewart, ievadot sesijas darbu, runāja par mīlestības nozīmi cilvēka dzīvē un darbā, aicinot klātesošos neskopoties ar mīlestību, bet dalīties ar līdzgājējiem.

Lasītākās ziņas valstī

Vēstnieks Kārlis Eihenbaums uzsvēra vienotības spēku, kas dažkārt ļauj cilvēkam veikt neiespējamus darbus. Latviešiem, savu darbību izvēloties, jābūt gudriem, lai mūsu darbība nes gaismas zīmi.

Jānis Grāmatiņš sveicināja no latviešiem Amerikā, atzīmējot Amerikas Latviešu apvienības un LNAK draudzīgo sadarbību darbā Latvijai, no šobrīd jau vēsturiskiem laikiem. Viņa daudzo gadu pieredze ALAs darbā klausītājiem bija patiesi rosinoša. Ar simts tūkstošu (aptuvenais latviešu skaits Amerikā) lielu ļaužu pulku aiz muguras ir patīkami strādāt.

LNAK darbs ir plašs un aptveŗ dažādas nozares, ko vada atsevišķi valdes locekļi. Valdes prezidents Andris Ķesteris vada polītiski-sabiedrisko nozari, sadarbojoties ar Latvijas vēstniecību, Kanadas valdību un dažādām etniskām organizācijām, pārstāvot LNAK arī Pasaules Brīvo Latviešu Apvienībā. Īpašu slodzi aizvadītajā gadā radījuši daudzie simtgades sarīkojumi. Savā darbā viņš ceļ latviešu redzamību.

Kultūras nozares vadītājs Juris Ķeniņš ir viceprezidents, PBLA Kultūras fonda priekšsēdis un atbildīgs par XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā, kas veidojas nepiedzīvoti vareni. Lielu interesi piedalīties parādījuši Latvijas un Eiropas koŗi un deju ansambļi. Viņš sniedza informāciju par pasākumiem “Ceļā uz dziesmu svētkiem”, brīdinot, ka vairāki svētku pasākumi ir jau gandrīz izpārdoti.

Latviešu  skolu skaits Kanadā pieaug, informēja Izglītības nozares vadītāja Elita Pētersone, kas ir trešā Kanadas pārstāve PBLA un LNAK Izglītības un kultūras fonda priekšsēde. Fonds atbalsta Kanadas latviešu skolas, dod stipendijas dažādu izglītības iestāžu un pasākumu apmeklēšanai, rīko seminārus un nozīmīgus latviešu kultūras pasākumus.

Pie tādiem pieskaitāms arī KLAM (Kanadas latviešu archīvs un mūzejs) Ženijas Vītolas vadībā, kas rūpējas, lai latviešu pēdas Kanadā nepazustu. Ikvienam derētu pārbaudīt savas atvilktnes, vai tur gadu gājumā nav aizķērusies kāda liecība mūsu dzīves sākumam šai zemē.

Revīzijas komisija secināja, ka LNAK regulārie izdevumi ir samazinājušies, tomēr gads noslēdzies ar $ 30,000 zaudējumu. Pārbaudot finanču pārskatus, viss atrasts labā kārtībā.

Šajā sesijā pārvēlamos valdes locekļus Andreju Buņķi, Juri Ķeniņu, Jāni Lūsi, Elitu Pētersoni, Vilni Pētersonu ievēlēja atkal viņu posteņos. No jauna valdē tika ievēlēts Kaspars Reinis.

Sekojošās debatēs par nākotnes darbību izskanēja ieteikums uzaicināt finanču speciālistus, lai atrisinātu līdzekļu jautājumu. Dedzīgas pārrunas izraisīja arī LNAK struktūras jautājums. Kopš organizācijas dibināšanas aiztecējuši vairāk nekā 70 gadi. Sabiedrības domas mainās. Mainās arī laikmeta prasības. Negātīvu reakciju izraisījuši arī valdības nesen izstrādātie organizāciju noteikumi (statūti), kas ne vienmēr visiem piemēroti.

Nobeigumā prezidents aicināja Padomes locekļus pārdomāt un nākt ar savu redzējumu par pārrunātām problēmām un paaudžu maiņu valdē.

Nākamā sesija notiks 2020. gada 27. un 28. martā.


Autors: Inta Purva
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"
Foto: LNAK 22. Sesijas 3. Padomes dalibnieki

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti