Jaunais Latvijas vēstnieks Kirgiztānā - Jurijs Pogrebņaks

Jaunais Latvijas vēstnieks Kirgiztānā - Jurijs Pogrebņaks

15.martā Latvijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Jurijs Pogrebņaks pasniedza akreditācijas vēstuli Kirgizstānas Republikas prezidentam Almazbekam Atambajevam (Alzambek Atambayev). Līdz ar akreditācijas vēstules iesniegšanu vēstnieks uzsāka pildīt nerezidējošā vēstnieka pienākums Kirgizstānas Republikā ar rezidenci Astanā, Kazahstānā.

Sarunā vēstnieks uzsvēra, ka Latvija ir ieinteresēta attiecību attīstīšanā un stiprināšanā ar Kirgizstānu. Kā iespēju divpusējā dialoga aktivizēšanai Latvija uzskata šogad gaidāmo Starpvaldību komisijas sanāksmi. Tāpat svarīgi būtu veicināt starpparlamentāro sadarbību. Vēstnieks apliecināja, ka Latvija ir gatava dalīties pieredzē Kirgizstānu interesējošās jomās.

Vienlaikus J. Pogrebņaks pauda gatavību strādāt, lai sekmētu abu valstu ekonomiskās attiecības: "Lai arī abu valstu tirdzniecības un investīciju apjoms ir neliels, pēdējā gada tirdzniecības radītāji uzrāda aizvien pozitīvas tendences un kopējais tirdzniecības apgrozījums ir palielinājies par 20 procentiem. Perspektīvas sadarbības iespējas saskatām transporta, tranzīta, pārtikas, farmācijas, izglītības un zaļo tehnoloģiju jomās”. Kirgizstānas prezidents norādīja uz nerealizēto potenciālu tirdzniecības, izglītības un kultūras jomā.

Kā būtisku divpusējās attiecībās vēstnieks minēja attīstības sadarbību, kurā Kirgizstāna ir viena no Latvijas attīstības sadarbības prioritārajām partnervalstīm. Vairāki attīstības sadarbības projekti ir realizēti pašvaldību stiprināšanas jomā, dzimumu līdztiesības jomā un Rīgas Juridiskās augstskolas apmācību programmā Eiropas tiesībās un ekonomikā.

Tāpat J.Pogrebņaks uzsvēra, ka Latvija kā ES dalībvalsts veido daudzpusēju dialogu ar Centrālāzijas valstīm. Turpinot ES prezidentūras laikā ES aizsāktās aktivitātes, Latvija ir vadošais partneris ES programmā BOMCA (Border Management in Central Asia), aktīvi darbojoties ES-Centrālāzijas Izglītības un Likuma varas sadarbības formātos.

Informāciju sagatavoja Ārlietu ministrijas Preses centrs.

Papildu informācija:

Komunikācijas grupa

Tālrunis: (371) 67016 272;

E-pasts: media@mfa.gov.lv

Mājaslapa: www.mfa.gov.lv

Foto: Publicitātes attēls


Izsaki viedokli