Dalies:

3x3 – latvietības fenomens

3x3 – latvietības fenomens
Latvijas Radio
  • 05. Aug. 2019

3x3 ir kustība, kas gandrīz jau 40 gadus veido latviešu kopību pasaulē. Tās ir nometnes visu vecumu latviešiem no visiem kontinentiem. Saietu mērķis - padziļināt un paplašināt latviskās zināšanas; stiprināt latviskas ģimenes; sekmēt latviskas draudzības un veicināt latvisku kopības izjūtu. Par to Latvijas Radio raidījumā "Globālais latvietis. 21.gadsimts". 

Pirmais 3x3 notika 1981. gadā Amerikas Savienotajās valstīs. Pa šiem gandrīz 40 gadiem kustība augusi neticamā apjomā - gan saietu skaita, gan ģeogrāfiskās izplatības  ziņā.

Kāpēc 3x3 ir tik populārs? Dalībnieki teic, ka 3x3 kustība maina cilvēku dzīves - ļauj uzdrošināties un paraudzīties uz lietām savādāk. 

Lasītākās ziņas valstī

Šogad Latvijā notika divi 3x3 saieti - Vecpiebalgā un Jaunpilī, katram saietam ir vadītājs un vadītāja. Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītājs Ainārs Grīnvalds stāsta, ka pirmais 3x3 Gaŗezerā, ASV, sanāca kopā, lai latvieši nezaudētu cerību un saikni ar savu dzimteni - tam bija pakārtota 3x3 filozofija un nodarbības. 

Mūsdienās, jau sākot ar 1990. gadu, 3x3 kļūst aizvien aktuālāks, jo šajā vietā latvietis nebēg no savas dzimtenes, bet gan nāk atpakaļ. Tas nozīmē, ka sākotnējo 3x3 misiju ir izdevies piepildīt arī šodien. 

A. Grīnvalds papildina, ka 3x3 vadītāji katram saietam mainās un viņiem tiek dota samērā liela brīvība, kur tradīcijas ietvaros izpausties. 

Jaunpils 3x3 saieta vadītājs Eduards Krūmiņš teic, ka 3x3 saieta vadīšana ir liels izaicinājums, jo jāizdomā - ko, kā un kur astoņas dienas darīs 370 līdz 400 cilvēku, kas pulcēsies vienuviet. Jādomā, kāds būs kultūras un zinību saturs. Tas ir daudzām  diskusjām pilns radošs process, kas ilgst no pusotra līdz trim gadiem. 

Jaunpils 3x3 saieta vadītāja Ieva Krūmiņa skaidro, ka 3x3 nodarbības sauc par ievirzēm tāpēc, ka mērķis ir ievirzīt kādā amatā, kādā prasmē, jo nedēļas laikā nevar apgūt pilnīgi visu no A līdz Z . 

Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītāja Inese Grīnvalde papildina, ka ieviržu saturs ir atkarīgs no saieta temata un vietas, tas ir 3x3 vadītāju ziņā, kādas ievirzes izvēlēties. 

Jaunpils 3x3 saieta vadītājs Eduards Krūmiņš skaidro, ka saieta dienas kārtība ir nemainīga gadu no gada - katru reizi ir rīta ievirzes, pēcpusdienas ievirzes, arī pievakarē notiek darbošanās. Vakariņām seko vakara pasākums, kas tiek noslēgts ar vakara dziesmu. Katru vakaru ir pasaciņa mazākajiem, bet daudzinājums ir katra saieta kulminācija. Kaut arī saieta struktūra ir nemainīga, tomēr saturs paliek katra vadītāja rokās. 

Ir ievirzes, kas gadu no gada atkārtojas, jo ir ļoti pieprasītas, piemēram, rotkalšana, ādas apavu darināšana. Dažkārt mainās lektori, taču ievirze paliek, jo cilvēki pēc tās tiecas. Tāpat katrā saietā noteikti ir ģimeņu seminārs Līgas Rupertes un Māras Tupeses vadībā. Tomēr atliek arī pietiekami plašs laiks, kurā saieta vadītāji var eksperimentēt. 

Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītāja Inese Grīnvalde papildina, ka arī pirmsmaltīšu dziesma ir tradīcija, kas nemainās - neviens nesāk ēst, kamēr visi nav piecēlušies un nodziedājuši šo dziesmu. Viņa piebilst, ka tradīcija ir arī saieta avīze, kas iznāk katru dienu, un katra rīta filmiņa, kas stāsta par iepriekšējās dienas notikumiem.

Māksliniece, Jaunpils 3x3 saieta dalībniece Gundega Kalendra stāsta, ka viņa Jaunpils 3x3 strādājusi saieta avīzē, kas iznāk katru dienu un ir paredzēta nometniekiem. Avīze atspoguļo visu, kas ir aktuāls 3x3 saietā. 

Runājot par finansiālo pusi, Jaunpils 3x3 saieta vadītājs Eduards Krūmiņš stāsta, ka dalībnieki veic dalības maksājumu. Ieviržu vadītājiem tiek piemērota 100 % atlaide. Viņi nesaņem atalgojumu par darbu, taču, kad novadījuši savas nodarbības, var baudīt saietu visu nedēļu. 3x3 vadītāji cenšas dalības maksu noturēt pieejamā līmenī, jo viņu mērķis ir uzrunāt un piesaistīt ikvienu interesentu ģimeni. Tāpēc tiek meklēts visdažādākais atbalsts. 

Jau vairākus gadus gan Latvijas saietus, gan sadarbību starp 3x3 saietiem globālā mērogā atbalsta LR Kultūras ministrija. Turklāt katra saieta organizētāji meklē dažādas iespējas uzrunāt iespējamos sponsorus. Agrāk bija izplatīta prakse, kad kāds labvēlis samaksāja citas  ģimenes vai konkrēta bērna dalību. Tas ir stāsts arī par sadarbību ar pašvaldību. 

Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītājs Ainārs Grīnvalds papildina, ka saieta organizētāju mērķis ir pēc iespējas vairāk gan kā ieviržu vadītājus, gan kā dalībniekus iesaistīt vietējos iedzīvotājus. Vietējiem dalības maksa ir ļoti simboliska, jo viņi nedzīvo uz vietas kopā ar pārējiem 3x3 dalībniekiem - viņi ēd un guļ savās mājās. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc 3x3 nav viena pastāvīga bāze, ka saiets katru gadu notiek citur. Ja paskatās kartē, tad var redzēt, ka 3x3 saietu vietas pārklāj visu Latviju. 

Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītāja Inese Grīnvalde teic, ka pretendentiem jāraksta motivācijas vēstule, kāpēc vēlas piedalīties saietā. Priekšroka ir pirmreizējiem dalībniekiem, tikai tad tiem, kuri te bijuši gadu no gada. 

Vecpiebalgas 3x3 saieta vadītājs Ainārs Grīnvalds uzsver, lai nonāktu 3x3, ir tikai viens priekšnoteikums - runāt latviski. Tas, protams, neizslēdz arī cittautiešus kā dzīvesbiedrus. Saietā viens otru uzrunā uz -tu, neskatoties uz to, vai tu esi ministrs, prezidents vai vienkārša darba darītājs. Tāpat katram, protams, var būt sava politiskā pārliecība, taču tas netiek nekā prezentēts. Arī pēc reliģiskās piederības cilvēki nekādi netiek dalīti. 

3x3 kustības Latvijas padomes vadītāja Inese Krūmiņa, kura šobrīd atrodas pirmajā 3x3 Norvēģijā, skaidro, ka sakarā ar globālām parādībām - migrācijas palielināšanos, atvērtām robežām un samazinātu ceļošanas laiku - jēdziens, ko esam pieraduši saukt par nāciju un kurai viens no vienojošiem elementiem ir kopīgā teritorija, izplūst. Viņa apstiprina, ka 3x3 kustība iet plašumā - kur latvieši, tur 3x3. Šādi kopā dzīvojot, dziedot, dejojot un smejoties, dalībnieki dalās pieredzē un apzinās, ka visiem ir kopīgas vērtības.

Autore: Ieva Freinberga

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti