Dalies:

Dāsns ziedojums Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā

Dāsns ziedojums Dziesmu un Deju svētkiem Kanadā
  • 06. Jul. 2019

Pirmajā vasaras dienā, piektdien, 21. jūnijā, Toronto Studenšu korporāciju kopas (S!K!K!) t/l seniore Velta Zvīdre un Toronto Korporāciju kopas (T!K!K!) t/l seniors Ansis Laucis ieradās Kanadas Latviešu Centrā Toronto uz Dziesmu svētku koŗa mēģinājumu, lai pasniegtu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā Rīcības komitejas priekšsēdim Jurim Ķeniņam čeku par $3,000.00 – atlikumu no patriotiskā 4. maija koncerta „Es savu Tēvzemi dzirdu” ar izvilkumiem no Māras Zālītes un Zigmara Liepiņa rokoperas Lāčplēsis šā gada 4. maijā. S!K!K! un T!K!K! ir gandarīti par šo devumu un, līdz ar to, dziļi pateicīgi rokoperas autoriem un koncerta izpildītājiem, labvēļiem, atbalstītājiem un apmeklētājiem!

Mēs pateicamies rokoperas Lāčplēsis autoriem – libreta autorei Mārai Zālītei un mūzikas autoram Zigmaram Liepiņam – par darbu, kas spēj uzrunāt tos, kas atceras skolā lasīto un skandēto Andreja Pumpura Lāčplēsi, tos, kas piedzīvojuši rokoperas Lāčplēsis pirmizrādi, tos, kas piedzīvoja Latvijas simtgades ietvaru rokoperas izrādi Latvijā, pat tos, kam vienkārši ziņkāro izrādītā sajūsma par šo darbu.

Mēs pateicamies koncerta izpildītājiem. Kaspars Reinis sarakstīja scenāriju un teicēju tekstus, lietojot ir Andreja Pumpura eposu, ir Māras Zālītes libretu. Komponists un pianists Jānis Beloglāzovs bija mūzikālais vadītājs un, iedziļinoties dažādos rokoperas Lāčplēsis ierakstos, radīja šim koncertam piemērotāko skanējumu, pielāgojot pieejamo nošu materiālu. Viņš cieši sastrādājās ar visiem izpildītājiem, mudinot viņus uz kulminācijas sniegumiem.

Lasītākās ziņas valstī

Solisti Valdis Jevtejevs un Kaspars Reinis, pirmo reizi sadziedoties, konstatēja, ka viņiem līdzīgi tembrēti tenori. Tas deva iespēju abiem dziedāt Lāčplēša lomu, lai godam to veiktu. Teika Matisons, ar savu lirisko soprānu, bija ideāla Laimdota. Ivara Gaides spēji dziedātais Lielvārdis pierādīja, ka vairākas paaudzes var sadziedāties rokoperā.

Latviešu mūzikas ansamblis Skanda, ar mūzikālo vadītāju un komponistu Jānis Beloglāzovu (Meta Bāze, Iveta Bertovska, Gunta Dreifelde, Māra Goba, Lilita Gretton, Skaidrīte Leja, Inese Pogule, Māra Simsons, Aleksandrs Spūrmanis, Laila Vilks, Ingrīda Zemītis) izpildīja folkloristu dziedājumus Jāņa Beloglāzova aranžējumos un pavadījumā.

Mūziķi – ērģelniece Anita Gaide, pianists Jānis Beloglāzovs, čellists Juris Ķeniņš, ģitārists Aleksandrs Spūrmanis – parādīja savas techniskās spējas, ar saviem instrumentiem radot koncertam attiecīgas rokskaņas vai rokskaņām iejūtīgas pretskaņas.

Teicēja Inese Pogule un teicējs Ivars Gaide raiti virzīja rokoperas darbību uz priekšu ar skandēto dzeju un teiktajiem tekstiem.

Mēs pateicamies koncerta labvēļiem: Kanadas latviešu jumta organizācijām Daugavas Vanagu Kanadas valdei (DV KV) un Latviešu nacionālai apvienībai Kanadā (LNAK), vietējai Toronto Latviešu biedrībai (TLB), mūzikas lauka labvēļiem Latvijas Nacionālās operas fondam Kanadā (LNOFK) un Latvijas Ērģelnieku ģildei Kanadā (LĒĢAK) par pretimnācību un par šī pasākuma novērtēšanu sabiedrības celsmē.

Mēs pateicamies koncerta atbalstītājiem. Sv. Barnabas Anglikāņu baznīca mums izīrēja telpas,  Toronto Austrumu ev.lut. latviešu draudzes dāmu komiteja palīdzēja pie kafijas galda, Latvija Amerikā Latviešu nedēļas laikraksts publicēja rakstus un bildes, latviešu video studija un bibliotēka Kanadā (LATV) iemūžināja koncertu.

Mēs pateicamies koncerta apmeklētājiem – visiem, visiem – gan pavisam jauniņiem, gan krietni piedzīvojušiem! Publika no sākuma kautrējās ar aplausiem, jo koncerts notika baznīcā. Lēnām apmeklētāji iesila. Aplausu kāpinājums turpinājās, līdz koncerta beigās tas izpaudās jūtu pārņemtā ovācijā! Tāda reakcija latviešu sabiedrībā ir retums! 

S!K!K! t/l seniore Velta Zvīdre, t/l viceseniore Elita Pētersone, t/l sekretāre Māra Strazdiņa, t/l kasiere Jana Kopmane un T!K!K! t/l seniors Ansis Laucis, kopā ar pieaicinātajiem padomdevējiem Anitu un Ivaru Gaidēm ir veikuši lielu darbu, snieguši kaut ko vienreizēju Toronto latviešu sabiedrībai un veicinājuši šīs vasaras vietējo degpunkta sarīkojumu, XV Latviešu Dziesmu un Deju svētkus Kanadā. 

Rokopera Lāčplēsis ir modinājusi ikkatra mūsu Lāčplēsi, un mēs visi varam droši teikt: „Es savu Tēvzemi dzirdu”.

Velta Zvīdre, spīdola

t/I S!K!K! seniore

Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti