Dalies:

2x2 Kanādā tuvojas

2x2 Kanādā tuvojas
  • 14. Apr. 2019

Šovasaras Pasaules latviešu jauniešu seminārs 2x2 Saulainē netālu no Toronto pulcinās 80  100 dalībniekus, vecumā no 19 līdz 30 gadiem, no Latvijas, Eiropas, Kanadas un ASV. Tas risināsies no trešdienas, 26. jūnija, līdz trešdienai, 3. jūlijam, un tam tūlīt sekos XV Latviešu Dziesmu un Deju svētki Kanadā.

Seminārs dos jauniešiem iespēju nevien satikties un veidot draudzības, bet arī iedziļināties latviskā izglītībā un identitātē. 2x2 dalībnieki ir ar ļoti dažādām latviešu valodas spējām, kā arī ar dažādu pieredzi latviešu pasākumos un sabiedrībā. Tieši šī dažādība ir vērtīga; seminārs ļauj vienam otru iepazīt, saprast un vērtēt kopējo. Bijušais torontietis Kalvis Mikelšteins, 2x2 dalībnieks agrākās nometnēs, intervijā teicis: „2x2 lieliski apvieno ārzemēs un Latvijā dzimušos latviešu jauniešus. Tas ir veids, kā vienam otru saprast labāk. Mācāmies viens no otra  kas ir latvietība un kā tā izpaužas? Katram sava izpratne vēstures, vecāku un vecvecāku pieredzes dēļ. Tas palīdz diskutēt un kopīgi saprast, kas ir tauta.”

Latviešu organizācijas augsti vērtē 2x2 devumu sabiedrībai. Savā laikā daudzi šodienas sabiedrības darbinieki (piem., Vaira Vīķe – Freiberga un Krišjānis Kariņš) ir bijuši 2x2 dalībnieki vai vadības lokā. Kanadā jaunieši var pieprasīt stipendijas no LNAK Izglītības Fonda līdz 30. aprīlim un no Latviešu CentraToronto līdz 15. maijam. (Informācija organizāciju mājaslapās.) Vietējās organizācijas mazākos centros piedāvā viņu jauniešiem stipendijas. ALA piedāvā stipendijas savā Facebook lapā; desmit stipendijas piešķirs pieteikšanās kārtībā. Bez organizācijām arī vecāki un vecvecāki mudina savus jauniešus pieteikties, kādreiz dāvinot daļu vai visu dalības maksu. Dalības maksa ir 460 USD/ 600 CAD/ 400 EUR.

Lasītākās ziņas valstī

2x2 seminārs risināsies nometnes stilā. Pirms un pēc vakariņām ieplānotas nodarbības visiem kopā  paneļdiskusijas, lekcijas, spēles, danči, ugunskurs, filma, zvaigžņu pētīšana, talantu/ beztalantu vakars, dziesmu kaŗš.

Rīta posmā vienlaicīgi notiks astoņas ievirzes un pēcpusdienā deviņi projekti; katrā ievirzē un projektā paredz ap 10 dalībnieku. Pie pieteikšanās katrs dalībnieks sev izvēlas vienu ievirzi un vienu projektu, kuŗos tad darbojas visu semināra laiku.

Vadītāji un lektori ir sarunāti no ASV, Kanadas un Latvijas.

Kultūras un mākslas ievirzi vadīs Beta Ludvika. Beta Ludvika dzima un auga Rīgā, bet 14 gadu vecumā emigrēja uz Kanadu kopā ar vecākiem, kas tika tai laikā izsūtīti no Padomju Savienības nepareizās polītiskās nostājas dēļ. Beta Ludvika pati galvenokārt nodarbojas ar rotu dizainu, taisot un pārdodot savas rotas pasaules slavenākajos mākslas mūzejos. Kultūras un mākslas ievirzē sarunāti dažādi vieslektori, kuŗi runās un vadīs nodarbības par choreografiju, teātri, dainām, filmu un vizuālo mākslu.

PBLA priekšsēde Kristīne Saulīte un Jānis Mažeiks no Ārlietu ministrijas uzturēsies Saulainē visu nedēļu, sniegs koplekciju, piedalīsies paneļdiskusijās un būs vieslektori Polītikas un vēstures ievirzē, ko vadīs Kanadas Edgars Kiršs, kā arī Globālā latvieša ievirzē, ko vadīs Indra Ekmane no ASV. Edgars Kiršs ir daudz pētījis un rakstījis par Latvijas vēsturi un ir pazīstams un iemīļots kā skolotājs gan Kanadā, gan Gaŗezerā. Indra Ekmane ieguva doktora gradu 2017. g., viņa pēta kultūru, identitāti un etnisko identitāti Latvijā, kā arī diasporas un imigrantu sabiedrībās Baltijā un ASV. Viņa šobrīd strādā ASV  Public Radio International un Foreign Policy Research Institute.

Ievirzi Pašizziņa vadīs Madara Mazjāne no Latvijas. Latvijā Madara Mazjāne vada organizāciju Marta. Viņa arī īsteno un vada projektus, kas veicina jauniešu prasmes un zināšanas, lai tie savukārt varētu ievest maiņas savās kopienās. Madara iedziļinās projektu veidošanā un vadīšanā stipendiju laikā ASV. Ievirzē dalībniekiem būs iespēja pārrunāt latvisko identitāti, kā tā veidojas un mainās un kā un kāpēc uzvedība, attieksmes, emocijas un reakcijas mainās dažādās vidēs.

Vadi sevi, vadi citus ievirze ļaus dalībniekiem apsvērt, kas ir nepieciešams, lai veidotu, veicinātu darbu, un vadītu darba vai organizāciju komandas. Ievirzi vadīs Inta Šķinķe no Ņujorkas, kuŗa ikdienā strādā kā menedžere un pie cilvēkresursu attīstības.

Vēl specifiskāku darbību veiks Uzņēmējdarbības ievirzē, ko vadīs Jānis Bergs. Jānis Bergs vada Latvijas uzņēmuma Saftehnika Ziemeļamerikas filiāli. Ievirzē dalībnieku uzdevums būs izdomāt biznesa plānu un „nopičot” to. Jānis Bergs labprāt iesaistās 2x2, jo uzskata, ka Latvijai nepieciešami jauni un spēcīgi uzņēmēji, kuŗi būtu gan latviski, gan atvērti pasaulei.

Valodas ievirzes vadītāja Aiga Veckalne Latvijā studē doktorantūrā, raksta,tulko, rediģē un vada lekcijas un seminārus. Valodas ievirzē dalībnieki pilnveidos savas valodas prasmes, uzzinās vairāk par valodu  tās vēsturi un attīstību, un iepazīs valodas rīkus un technoloģijas.

Folkloras ievirzes vadītāja Dace Mažeika ir dzimusi un augusi Latvijā, bet pēdējos 18 gadus kopā ar vīru Jāni Mažeiku ir dzīvojusi un atradusi domubiedrus latviskās dzīves svinēšanai dažādās pasaules valstīs. Dalībnieki varēs kopā mācīties kā var svinēt latvisko gadskārtu, vienalga kur nonāktu.

Vairāk par ieviržu vadītājiem un programmām, kā arī par projektiem, vadību un pieteikšanos var lasīt mājaslapā 2x2pasaule.lv. Var arī rakstīt:

Amerikā: Jānis Lazovskis jlazovskis@gmail.com

Kanadā: Lizete Valdmane lizete.valdmanis@gmail.com

Latvijā: Līga Rakstiņa ligarakstina@gmail.com

Līdz 1. aprīlim bija pieteikušies 29 dalībnieki no Latvijas un citām Eiropas valstīm; bez tam ir 14 no Latvijas vadības lokā. 2x2 organizētāji centīsies šiem dalībniekiem un vadītājiem sarunāt naktsmājas pie vietējiem latviešiem Toronto pirms nometnes, 23. un 24. jūnijā, un pēc nometnes 3. un 4. jūlijā, un pēc iespējas arī Dziesmu svētku laikā no 4. līdz 7. jūlijam. Ja ir Toronto dzīvojoši tautieši, kas vēlas piedāvāt naktsmājas, var to paziņot dalībnieku koordinātorei Līvai Zemītei (dalībnieki) liva.anna.zemite@ gmail.com vai programmas vadītājai Ingai Upeslācei (vadības lokam) inga.upeslacis@ gmail.com.

Autors: Inga Upeslāce
Publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti