Dalies:

2019.g. laureāti PBLA KF apbalvojumiem

2019.g. laureāti PBLA KF apbalvojumiem
  • 09. Nov. 2019

GODA BALVA  

Laikraksta “LAIKS” izdevniecībai 

par preses darba “LAIKS” turpināšanu, tā stiprinot, tuvinot un veicinot tautas apziņu ārzemēs kopš 1949. gada 8. decembŗa.

Lasītākās ziņas valstī

GODA DIPLOMS

Lilijai Zobens 

par mūža ieguldījumu latviešu koŗmūzikas tradiciju kopšanā Eiropā un spilgto Londonas latviešu koŗa 70 gadu jubilejas koncertu.

ATZINĪBAS RAKSTI

1. Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā rīcības komitejai      

par sekmīgu 1. Latviešu Kultūras festivāla Brazīlijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Dienvidamerikā. 

 

Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu rīcības komitejai 

par sekmīgu Austrālijas Latviešu 57. Kultūras dienu Adelaidē sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Austrālijā. 

 

2. Eiropas latviešu kultūras svētku rīcības komitejai 

par sekmīgu 2. Eiropas latviešu kultūras svētku Dublinā, Īrijā sarīkošanu un norisi un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Eiropā. 

 

XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā rīcības komitejai                 

par sekmīgu XV Latviešu Dziesmu un Deju svētku Kanadā sarīkošanu un norisi Toronto un par latviešu dziesmu un deju tradicijas uzturēšanu un latviešu kultūras veicināšanu Kanadā.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Inesei Auziņai-Smitai

par mūža ieguldījumu Lielbritānijas latviešu archīvu un bibliotēkas saglabāšanā, uzturēšanā un populārizēšanā Straumēnos.

 

Briseles latviešu teātŗa vadītājai un režisorei Andrai Baltmanei

par ilggadēju ieguldījumu diasporas amatieŗteātŗu kustības veidošanā Beļģijā un Eiropā un Eiropas mēroga diasporas kultūras lielpasākumu spilgtu režiju.

 

Jānim Beloglāzovam

par ilggadēju darbu mūzikā Kanadā un par 2019. g. gada izrādes “Lāčplēsis” izveidošanu Toronto un Hamiltonā.

Andim Bērziņam 

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši paidagoģijas, jauniešu latviskās audzināšanas un kultūras dzīves uzturēšanā un attīstīšanā.

 

Sandrai Bondarevskai 

par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un popularizēšanā, izstrādājot pētniecisko darbu un monogrāfiju "Pētersoni Īrijā".

 

Jānim Čečiņam 

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši teātŗa nozarē, un par Sidnejas Latviešu teātŗa uzveduma ”Kabarē de Rīga” viesturnejām Austrālijā un Latvijā 2019. gadā.

 

Inesei un Greg Fludēm 

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

 

Frankfurtes latviešiem (Mārītes Kļaviņas vadībā) 

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Vācijā, Latvijas valstiskuma simtgades norišu ietvaros radot koncertu “Lettonia Centum”.

 

Anitai un Ivaram Gaidēm

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

 

Dainai Jaunbērziņai 

par pašaizliedzīgu darbu koŗa tradicijas uzturēšanā Austrālijā, ilggadēji vadot Sidnejas Latviešu vīru kori.

 

Pēterim Kļaviņam 

par ilggadēju un izcilu darbu Austrālijas latviešu sabiedrībā, it īpaši izdodot Sidnejas Latviešu biedrības informācijas biļetenu “Ritums”.

 

Lilitai Krūzei 

par nozīmīgu pienesumu Latvijas diasporas vēstures izpētē un populārizēšanā, pateicoties jaunajai grāmatai "Latvieši Gērnsijā”.

 

Uldim Mākulim 

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā Šveicē un latviešu koŗmūzikas populārizēšanā, pateicoties iniciātīvai “Terra Choralis [LV-CH]”

 

Anetei Melecei (Šveicē)

par pasaules elpu Latvijas animācijas un ilustrāciju jomā, kas atzīmēts ar grāmatas "Kiosks” ilustrācijām piešķirto Baltvilka balvu bērnu literātūrā.

 

Dr. Gunāram Nāgelam 

par pirmā pasaules elektroniskā latviešu laikraksta (laikraksts “Latvietis” Austrālijā) dibināšanu, izdošanu, salikšanu un par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā.

 

Ilzei Nāgelai

par darbu kā žurnālistei un palīgredaktorei laikrakstam “Latvietis” Austrālijā, kā arī par ilggadēju darbu latviešu sabiedrībā, it īpaši mākslas jomā. 

 

Luksemburgas daiļamatnieku kopai "Sāntāpslis" 

par ieguldījumu daiļamatniecības kustības veidošanā diasporā un tās sasaistē ar Latviju, jau trešo gadu pievienojoties Latvijas Nacionālā kultūras centra iniciātīvai "Satiec savu meistaru".

 

Korporācijai “Spīdola” Toronto 

par līdzdalību, veicināšanu un ilggadēju atbalstu kultūrai Kanadā.

 

Vitai Timermanei (un komandai) 

par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūras diplomātijā, sadarbībā ar Eiropas latviešu diasporas koŗiem no Beļģijas, Luksemburgas un Francijas, īstenojot koŗmūzikas koncertu Parīzes Orsē  mūzeja (Musée d'Orsay) izstādē par Baltijas simbolismu "Âmes sauvages ".

 

Kustībai "Vakareiropas koklētāji" 

par Eiropas mēroga kustību un ieguldījumu Latvijas mūzikas tradiciju izkopšanā ārvalstīs vairākās paaudzēs un par jauno albumu “Simtiem zvaigžņu debesīs”.

 

Andrai Zommerei 

par izcilo un ilggadējo darbu izglītībā ASV (Amerikas Latviešu apvienībā) un PBLA.

 

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti