Dalies:

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē stipendijas no Kanādas

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē stipendijas no Kanādas
  • 14. Jan. 2019

Decembris – laiks, kad pirms jaunā gada uzsākšanas, ar prieku atskatāmies uz padarīto. Īpaši mirklī – Latvijas simtgadē – kad novērtējam to, kas mums dots un sasniegts šo gadu laikā. Esam neizsakāmi pateicīgi par ziedotāju atsaucību no visas pasaules (Kanādas, Austrālijas, Amerikas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas, Venecuēlas, Izraēlas un Latvijas). Fonda 16 darbības gados kopā esam palīdzējuši vairāk kā 3 000 jauniešiem iegūt augstāko izglītību. Tā ir arī fonda veiksmes atslēga - savu Tēvzemi mīlošu cilvēku līdzdalība.

Pateicoties ziedotāju ieinteresētībai jauniešu likteņos un izglītības iegūšanā, šajā studiju gadā maksājām 710 stipendijas, no kurām 68 ir Kanādas ziedotāju dibinātas. Kopā šogad stipendijās izmaksāts 1 181 895 EUR. Šī lielā summa ir daudzu gadu garumā sasniegts rezultāts, kuru šogad papildināja lielākais ziedojums fonda vēsturē – Gunāra Šterna vairāk kā 3 miljonu eiro testamentārais novēlējums. Paldies visiem ziedotājiem par izrādīto uzticību Vītolu fondam!

2018./2019. studiju gadā Vītolu fonds administrē stipendijas no Kanādas: Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu piemiņas, Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas, Ata un Balvas Bredovsku, Ārstu Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas, "Daugavas vanagu" Hamiltonas nodaļas, "Daugavas vanagu" Kanādas valdes, Emīlijas Krūss piemiņas, Gitas un Modra Zandbergu, Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas, Jura Melbārža piemiņas, LAB-AN, Leopolda Sīpoliņa piemiņas stipendija, Mācītāja Arveda Celma piemiņas stipendija, Oskara un Irenes Dumpju, In Memoriam Biruta un Brunis Rubess, Pauderu ģimenes, SIA "AKA 3", Väino V.Keelmann, Vairas Vīķes - Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devums, Zelmas Grīnfeldes Brežinskis piemiņas, Edmunda Baumaņa piemiņas, Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas, Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Leksers piemiņas, Otty Skaidrītes Udrow piemiņas, "Daugavas vanagu" Toronto nodaļas, Gunāra Šūbiņa piemiņas, Jura Gravas piemiņas, Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas, Lindas Ezergailis, Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendijas.

Lasītākās ziņas valstī

2018. gada maijā Vītolu fonds saņēma Gunāra Šūbiņa mantojumu 300 000 CAD, kas ir atbalsts gan vēstures maģistrantiem, gan tiem, kas šī gada septembrī uzsāka studijas pirmajā kursā. Izpildot ziedotāja pēdējo gribu, 24. jūlijā Gunārs Šūbiņš tika apglabāts Sējas kapos, Penkules pagastā, blakus tēvam Arnoldam Šūbiņam un dzīvesbiedrei Katrīnei Zembergai. Fonda kolektīvs godinot ziedotāju, piedalījās atceres sarīkojumā klātesot arī testamentārā novēlējuma izpildītājai Alīdei Forstmanis. Stipendiāte Laura Balode savā pateicības vēstulē raksta: "Esmu laimīgā vēstures maģistra studiju programmas studente, šogad ir saņēmusi Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendiju. Centīšos godam nest tālāk pasaulē Gunāra Šūbiņa vārdu, izstrādājot savu maģistra darbu „Lībiešu etniskā vēsture arheoloģijas, fiziskās antropoloģijas un etnogrāfijas pētījumos Latvijas Republikā starpkaru periodā."

Maijā dibināta arī Modra un Gitas Zandbergu stipendija. Neskatoties uz likteņa uzliktajiem pārbaudījumiem, stipendijas dibinātāji Zandbergu ģimene ir allaž mācējuši saglabāt gaišu skatījumu uz dzīvi un augstu vērtējuši izglītības lomu cilvēka dzīvē. Ziedotāji  ir teikuši: ,,Pateicoties izglītībai, paši daudz ieguvām un attīstījām prātu un intelektu. To novēlam visiem stipendiātiem kā Kanādā, tā Latvijā. Lai centība, darbs un neatlaidība vada viņu skolas gaitas!” Stipendija novēlēta jauno pedagogu izglītošanā. Paldies Aldim Zandbergam, Auseklim Zaķim un Latvijas aprūpes un attīstības fondam (LRDF) par stipendijas kārtošanu!

Zane Stait-Gardner ziedojusi Jura Melbārža piemiņas stipendijai, dibinājusi savas mammas Zelmas Brežinskis piemiņas stipendiju. Stipendiāts Ādams Arvo Brūvers savai ziedotājai raksta: "Esmu neizsakāmi pateicīgs doto iepēju saņemt stipendiju, kas man palīdzēs kā jaunajam Latvijas Universitātes, Vēstures un Filozofijas fakultātes, vēstures studiju programmas studentam. Vēsture – tā ir diagnoze. Esmu uzaudzis klausoties stāsos par savu senču gudrību un diženumu. Tāpēc es uzskatu, ka man ir jākļūst par tik pat lielu vīru, kā mani senči. Viens no soļiem šī mērķa sasniegšanā ir labas izglītības iegūšana. Paldies par atbalstu!"

Savukārt Ilzes Vijas Kalniņas piemiņas stipendijas pateicoties dibinātājam Vitauts Kalniņam un Kalniņu ģimenes radiem un draugiem atbalsta Rīgas Stradiņa universitātes “Sabiedrības veselības” maģistranti Viktoriju Siņicinu.

SIA “AKA 3” stipendijas dibinātājs Klāvs Zichmanis ar kundzi Aiju aktīvi piedalās trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē un atbalstījis jau trīs jauniešus: vēsturnieci Ritu Gruševu, IT speciālistu Artūru Eimani un topošo automobiļu transporta speciālistu Andri Ķīkuli. Klāvs un Aija Zichmaņi šogad viesojās arī Vītolu fonda birojā.

Emīlijas Krūss piemiņas stipendija atbalstu sniedz Rīgas Tehniskās universitātes 2. kursa studentam Dainim Jegorovam. Viņš savā pateicības vēstulē raksta: "Vēlos no sirds pateikties Jums par to, ka sniedzat man iespēju pilnvērtīgi studēt, citādi tas būtu grūti vai pat neiespējami. Ceru, ka ar Jūsu palīdzību dzīvē arī es sasniegšu tādu līmeni, lai varētu citiem jauniešiem palīdzēt iegūt nepieciešamo izglītību, kā vēsta fonda devīze."

Nākotnē Latvijas jaunieši ar dziļu pateicību pieminēs Lekseru ģimeni. Anitras Liesmas Izoldes un Kārļa Leksers piemiņas stipendija paredzēta rezidentūrā studējošiem, kuri padziļināti studē onkoloģiju vai sirds slimības un vēlas papildināt savas zināšanas ārpus Latvijas. Šogad stipendiju saņēma sirds ķirurģijas rezidents Gvido Jānis Bergs, kurš apmeklēja 32. EACTS (European Association for Cardio Thoracic Surgery) kongresu Milānā un izgāja apmācības Johnson&Johnson Institute, lai nostiprinātu jaunās ķirurģiskās prasmes. Savukārt doktorants un sirds asinsvadu ķirurģijas anesteziologs Edgars Zellāns piedalījās Amerikas Anesteziologu Asociācijas konferencē, lai  iegūtu jaunas zināšanas pacientu medicīniskajā aprūpē un viesojās uzņēmumā Heartflow, kurā tiek aprēķināti Edgara nosūtītie pacientu dati FFRCT analīžu veikšanai, kas ir doktorantūras darba pamatā. 

Gulēnu ģimenes gudrības mantojums un materiālais atbalsts, ik gadu atbalsta vienu studentu medicīnas nozarē. Stipendijai ziedo visa Gulēnu ģimene Jānis, Ausma, Ilze, Kristīne, Mirdza, Jūlija un Voldemārs. Šogad stipendiju saņem Rīgas Stradiņa universitātes "Sabiedrības veselību un sociālo labklājības" programmas studente Marta Fjodorova.Ārstu  Mirdzas un Voldemāra Gulēnu piemiņas stipendija ir devusi pamatu jau diviem ārstiem un vienam pedagogam.

Savukārt, Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu ģimenes stipendijai ik gadu ziedo dēls Māris Zeltkalns. Viņš uzskata, ka ir ļoti svarīgi turpināt vecāku Andreja Alfrēda un Silvijas Zeltkalnu dibināto stipendiju. Viena no prioritātēm valstī ir inženierzinātnes, tāpēc atbalsts tiek sniegts eksakto zinātņu studējošiem. Šogad ar stipendijas atbalstu Aivars Lucijanovs studē Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības studiju programmā un uzrāda izcilus rezultātus. Stipendiāts savā pateicības vēstulē raksta: “Augstu vērtēju to, ka ir cilvēki, kas ir gatavi ziedot savus līdzekļus, lai atbalstītu Latvijas studentus. Esmu no Jēkabpils un mācījos Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Pateicoties labajām sekmēm un sasniegumiem olimpiādēs, iekļuvu budžetā būvniecības fakultātē ar izcilu rezultātu. Paldies Jums par doto atbalstu!”

Jura Gravas piemiņas stipendiju ir dibinājusi Jura vecākā māsa Edīte Zariņa. Viņa ik gadu ziedo brāļa piemiņai un papildina dibināto stipendijas fondu. Šajā mācību gadā ar stipendijas atbalstu studē 5 jaunieši – četri topošie mediķi, viens dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs. Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Terēze Baumane savā vēstulē ziedotājai raksta: “Pirms daudziem gadiem, tas man šķita utopisks sapnis, ka es varētu studēt medicīnu. Tomēr es mērķtiecīgi devos šajā virzienā un šobrīd esmu jau 2. kursa studente.  Nāku no Irlavas - neliela ciemata Tukuma novadā. Ģimenē esam trīs bērni, es un divi vecāki brāļi. Mamma mūs uzaudzināja viena. Lai arī mūsu ģimenes sadzīves apstākļi nebija viegli, tomēr jau kopš bērnības bija skaidrs, ka mums būs ne tikai vidējā izglītība, bet arī augstākā. Paldies ziedotājai Edītei Zariņai par atbalstu!”

Linda Ezergailis dibināja stipendiju, lai atbalstītu Amatas novada Skujenes pagasta jauniešus. Šogad ar viņas atbalstu studē Smiltenes tehnikuma studente Ieva Antāne, kura vēlas kļūt par vetārsta asistentu.

Šogad ar Jāņa Imanta un Ausmas Jentes piemiņas stipendiju Latvijas Universitātes ekonomikas studente Liene Samanta Marķīze un Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Arta Alksnīte turpina studijas 3. kursā. Jāņa Imanta un Ausmas Jentes dēls Juris Jente no Toronto rūpīgi seko līdzi stipendiātu sekmēm un panākumiem.

Īpašas stipendijas no Kanādas ir arī Otty Skaidrītes Udrow piemiņas stipendija, Leopoda Sīpoliņa piemiņas stipendija, Oskara un Irēnes Dumpju stipendija, In Memoriam Biruta un Brunis Rubess stipendija, Mirdzas un Zelmas Lūsis piemiņas stipendija, Pauderu ģimenes stipendija, kuras atbalsta jauniešus medicīnas, fizikas, farmācijas, filoloģijas studijās. “In Memoriam Biruta un Brunis Rubess” stipendijas saņēmējs Lauris Vasiļevskis ir teicis: “Stipendijas iegūšana manī raisīja vēlmi iepazīties ar Rubess dzimtas dzīvesstāstu, un es redzu – kaut arī ar esam pavisam no dažādām pasaules pusēm, mūs vieno mīlestība pret latvisko, kas manī rada vienotības un pateicības sajūtu. Liels paldies ne tikai manam ziedotājam, bet arī visiem, kuri ir dibinājuši stipendijas fondā, jo redzu, ka arī vairāki no maniem kursa biedriem ir stipendiāti, jo tiekamies kopīgajos sarīkojumos. Mēs esam viens veselums!”

Latvieši allaž ir mācējuši kopt savu tēvu zemi arī atrodoties tālu prom no tās zemes robežām. Savu atsauksmi atbalstīt jauniešu izglītību jau no fonda dibināšanas ir rādījušas dažādas Kanādas latviešu organizācijas. 

"Daugavas vanagu" Toronto nodaļa stipendiju veidā atbalsta trīs jauniešus: topošo angļu valodas skolotāju Mairu Asari, fizioterapeiti Undīni Čeiri un intelektuālas robotizētas sistēmas speciālistu Jāni Dambergu. Lielu ieguldījumu stipendiju kārtošanā ir veicis “Daugavas vanagu” Toronto nodaļas valdes priekšsēdis Atis Bredovskis, kurš šogad arī saņēmis LNAK Atzinības rakstu. Atis Bredovskis un dzīvesbiedre Balva Kūla-Bredovska savu stipendiju dibināja 2006. gadā un ir kļuvuši par tuviem fonda draugiem. Viņu stipendiāts Jēkabs Donasevičs apgūst automobiļu transporta nozari Rīgas Tehniskajā universitātē. Viņš savā vēstulē ziedotājiem raksta: "Pirmais studiju gads jau aiz muguras un man ir liels prieks, ka esmu jau tik daudz apguvis. Vislabāk man šajā semestrī padevās mehānika. Daudz palīdzēju saviem kursa biedriem ar darbu izpildi un studiju priekšmetiem, tādēļ varu droši sacīt, ka tos būšu labi apguvis arī pats. Paldies, ka atbalstāt mani un ar stipendiju ļaujat man iet tālāk savā attīstībā. Jūsu stipendija nav tikai nauda, ar kuru varu dzīvot un studēt, bet man tas ir arī milzīgs atbalsts, kurš neļauj apstāties pat tajos grūtajos brīžos, kad jau gribas padoties."

"Daugavas vanagu" Hamiltonas nodaļas stipendija šogad turpina atbalstīt Latvijas Universitātes ģeoloģijas studenti Lauru Prusakovu. Paldies DV Hamiltonas nodaļas valdei un priekšsēdei Astrīdai Sīlis!

"Daugavas vanagu" Kanādas valdes stipendija palīdz uzsākt studijas Rēzeknes Tehniskās akadēmijas studentam Ralfam Skutelim. Viņš raksta: "Vārdiem neizsakāma ir pateicība par doto iespēju saņemt šo stipendiju. Skolā es mācījos ļoti labi, interesējos par vēsturi, angļu valodu, spēlēju futbolu, darbojos jaunsardzē. Jūtos lepns, ka mana centība tika novērtēta, centīšos arī turpmāk rādīt citiem priekšzīmi un iedvesmot jauniešus, ka ir jābūt drosmīgiem un nav jābaidās no iespējām. Esmu Latvijas patriots, gribu iegūt labu izglītību un strādāt kā augsti kvalificēts speciālists." Paldies DV Kanādas valdei un priekšsēdei Guntai Reynolds!

Arī divi jaunieši, korp! Tālavija biedri, ir pateicīgi Kanādas ziedotājai Veltai Baumanei, kura dibinājusi Edmunda Baumaņa piemiņas stipendiju. Kad savulaik pats Edmunds Baumanis pievienojās Tālavijas saimei, viņš aktīvi iesaistījās arī Latviešu Centra darbībā un, atjaunojoties Latvijas neatkarībai, ar visu sirdi un dvēseli nodevās tās labklājības celšanai. Šo brīnišķīgo sapni par izglītības stiprināšanu Latvijā, pēc Edmunda nāves, dibinot stipendiju īstenoja dzīvesbiedre Velta Baumane.

Pateicoties Korp! Spīdolai Kanādā fonds administrē tās mūža stipendiju – Vairas Vīķes - Freibergas, Korp! Spīdola, Kanādas un ASV latviešu devuma stipendiju –, kura novēlēta topošajām filoloģēm. Kopā izskolotas 13 jaunietes un šajā mācību gadā atbalstu saņem Latvijas Universitātes klasiskās filoloģijas studente Līva Malteniece. Patlaban Korp! Spīdola biedres ir arī vairākas fonda stipendiātes, kas ne vien uzrāda teicamus rezultātus studijās, bet arī aktīvi darbojas korporācijā.

Ik gadu arī 13 studējošie Korp! "Fraternitas Lataviensis" biedri saņem atbalstu no Kanādas. Fondā tas ir lielākais stipendiju kopums, kas novēlēts vienas korporācijas biedriem. Stipendija tiek piešķirta par labām sekmēm studijās un aktīvu darbību korporācijās dzīvē. Korporācijas Fraternitas Lataviensis, Alfreda un Almas Apses piemiņas stipendiju ir saņēmuši jau 65 korporācijas biedri.

Vispriecīgākie mirkļi fondā tik tiešām ir tad, kad kāds no ziedotājiem rod iespēju apciemot mūs klātienē un satikties ar saviem stipendiātiem.

Maijā ar Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendijas saņēmējiem tikās testamenta izpildītāja Ārija Mileiko. Viņa jau deviņus gadus pārvalda Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters testamentā novēlētos līdzekļus. Tikšanās laikā risinājās interesantas sarunas, kurās Ārija Mileiko ar sirsnību minēja vīru un to, cik ļoti viņš vēlētos ar visiem iepazīties, jo pēc profesijas viņš ir cienījams ģimenes ārsts Kanādā un tādējādi varētu dāvāt savu pieredzi topošajiem nozares speciālistiem. 2017./2018. mācību gadā piemiņas stipendiju saņēma deviņi zobārstniecībā un medicīnā studējošie, savukārt viena stipendija novēlēta studenšu korporācijas "Dzintra" studentēm.

Jūlijā fondā viesojās ziedotājs Kārlis Vasarājs. Viņš ir savu vecāku Arnolda un Ilgas Matildes Vasarāju piemiņas stipendijas dibinātājs. Ar viņa atbalstu Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas studente Anna Sergijenko turpina  piekto studiju gadu.

          Novembrī ziedotājs Väino V. Keelmann tikās ar savu stipendiātu Aleksandru Lonču. Stipendiāts studē matemātiku un nākotnē plāno atgriezties savā dzimtajā Rēzeknes novadā, kur plāno pielietot savas iegūtās zināšanas.

          Ik gadu decembrī fonds rīko Ziemassvētku sarīkojumu senioriem, kurā kopā baudām pusdienas un mīļi sveicam viens otru svētkos. Sarīkojuma neatņemama daļa ir ziedotājasBirutas Celmas aizlūgums par fonda lielo ziedotāju un stipendiātu pulku, par nākamā gada darbiem un mieru ikkatra sirdī. Birutas Celmas vīrs Arvīds Celms bija mācītājs, kura piemiņai dibināta arī stipendija. Šogad to saņem Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes studente Bella Briška.

Šis gads Vītolu fondā ir bijis gan pilns ar pārsteigumiem, gan arī dziļu skumju apvīts. Daudz svarīgu un mīļu cilvēku ir aizgājuši mūžības ceļos. Ar skumjām pieminam ziedotāju Visvaldi Dzeni. 19. oktobrī ordeņa kapituls lēma par nopelniem Latvijas valsts labā piešķirt augstāko Latvijas valsts apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeni un iecelt Visvaldi Dzeni par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri. Ziņu par apbalvojumu ģimene saņēma 29. oktobrī, kad Visvaldis jau bija devies mūžībā. Viņš dibinājis SIA "Kokpārstrāde 98" stipendiju un kopā ar Aleksandru V. Šķepastu – Latvijas Agronomu biedrības ārzemju nodaļas (LAB-AN) stipendiju. Novembrī Vītolu fonds saņēma lielu ziedojumu, kas papildinās "LAB-AN" stipendiju fondu un dos iespēju jaunajiem agronomiem sekmēt lauksaimniecības attīstību un pētniecības izpratni. Paldies Aleksandram Šķepastam par darbu!

Īpašs paldies Latvijas aprūpes un attīstības fondam (LRDF), kasierim Arnim Markintantam par sadarbību, kārtojot ziedojumu pārskaitīšanu un Auseklim Zaķim, kurš šovasar viesojās fondā. Šādi arī ziedotājiem no Kanādas ir iespējams dibināt savas stipendijas un ziedot Draugu stipendijai – projektam, kuru jau 16 gadus palīdz īstenot ziedotāji no visas pasaules. Paldies Aijai Downing, Astrai Innis un Guntim Bērziņam par ziedojumu Draugu stipendijai!

Šai Latvijas simtgadē mūsu rokās ir Tēvzemes liktenis. Katram no mums ir kāds sapnis, kuru vēlamies piepildīt. Kādam to izdodas piepildīt pašam, taču kādam nepieciešama palīdzība, tāpēc laimīgi ir tie, kuri var teikt – lūk, mana Latvija, kuras uzplaukumā un attīstībā ir arī daļa mana darba un dzīves! Paldies visiem ziedotājiem par sadarbību!

Vītolu fonds

Foto: Ārija Mileiko kopā ar "Ernas Bertas Meijas Gurķis un Veltas Meijas Gipters piemiņas stipendijas" saņēmējiem.

Nedēļas lasītākās ziņas

Jaunākās ziņas tēmā

Reklāmraksti