Latvija Amerikā: Jāņu ielīgošana Floridā

Latvija Amerikā: Jāņu ielīgošana Floridā
Līgo zeme, līgo bite, līgo visa pasaulīte! Un 24. jūnijā līgoja arī Latviešu Biedrībā, St. Pētersburgā, Floridā.

Par karstuma trūkumu vasarā žēloties nevaram, tāpēc šogad atkal līgošana notika dzesinātā Latviešu Biedrības namā. Neraugoties uz to, ka Latvijā pārpārem Līgas un Jāņi, mēs, St.Pētersburgā nevaram atrast nevienu pašu. Bet toties mums ir savs Jāņa tēvs - Juris Epermanis, kuŗš ir Biedrības balsts un dvēsele. Jāņa tēvs tad arī tika apdziedāts, apdejots, un appušķots ar ozolzaru vainagu, kā jau tas Jāņos pienākās.

Apdziedāti tika arī paši Jāņu bērni, katrs par saviem nopelniem. Zāles vidū iededzām, no ziediem un gaismiņām veidotu Jāņu “saulīti”, pie kuras svinējām savu latvisko tradiciju garu. Rotaļu prieks vienoja mūs visus, vecākus un jaunākus līgotājus. Un protams, siera un pīrāgu ēšana, alus dzeršana un skanīgs “Līgo, Līgo” vakara turpinājumā.

Paldies šī gada Jāņu bērniem: Pēterim Ozolam, Dacei Hohlovai, Vladimiram Hohlovam, Ilmāram Vilmanim, Karmenei Lūsis, Brigitai Gahr, Rasmai Adams, Paulīnei Konstablei un Kristīnei Malmanei. Paldies Mārītei Rubīns par cienasta galda klāšanu.

Dace Nebare
Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"
Foto: Publicitātes attēls

Izsaki viedokli