Par ieguldījumu latviskās identitātes stiprināšanā pasniedz atzinības rakstus Latviešu skolas “Diegabiksis” skolotājām

 Par ieguldījumu latviskās identitātes stiprināšanā pasniedz atzinības rakstus Latviešu skolas “Diegabiksis” skolotājām

Latvijas vēstniece Nīderlandē Ilze Rūse 17. jūnijā apmeklēja Latviešu bērnu skolas “Diegabiksis” 10 gadu jubilejas svinības un skolas izlaidumu Tilburgā, sveicot ap 30 skolas audzēkņus, skolotājus un vecākus.

Svinībās vēstniece uzsvēra latviešu skolas nozīmi latviskās identitātes veidošanā un stiprināšanā, uzturot saikni ar Latviju un Latvijas kultūru un valodu. Īpaši vēstniece pateicās divām skolotājām – Aijai Miškinei (van Hooff) un Helgai van Slogterenai – kas organizē un vada skoliņas nodarbības jau no pašiem tās pirmsākumiem 2007. gadā. I. Rūse abām skolotājām pasniedza vēstnieces atzinības rakstus par nozīmīgu ieguldījumu latviskās identitātes uzturēšanā, organizējot Latviešu bērnu skolu “Diegabiksis” Nīderlandē.

Vēstniece un Latvijas vēstniecības Nīderlandē diplomātes Dace Dobrāja un Aelita Čākure noskatījās bērnu sagatavotos priekšnesumus, kā arī neformālā gaisotnē tikās ar klātesošajiem.


Izsaki viedokli