Latvija Amerikā: Apvienojot neapvienojamo

Latvija Amerikā: Apvienojot neapvienojamo

26. martā Latviešu biedrības namā notika pasākums, kurš bija izsludināts kā Latvijas pastāvīgā parstāvja Apvienoto Nāciju Organizācijā Jāņa Mažeika viesošanās ar priekšlasījumu par drošību Latvijā un Austrumeiropā, ar sekojošu sadziedāšanos latvisku Lieldienu ieskaņai. Liela daļa Biedrības biedru nevarēja saprast, kas tad īsti šai pēcpusdienā notiks. Kā var vienā pasākumā apvienot divas it kā nesavienojamas lietas: politisku apskatu un Liedienu sadziedāšanos? Tie, kuriem bija pieiekoši daudz zinātkāres gan par vienu gan par otru tematu, sanāca svētdienas pēcpusdienā Latviešu Biedrības namā uz tikšanos ar Jāni Mažeiku un viņa ģimeni – kundzi Daci un trīs bērniem.

Lektors savu priekšlasījumu sāka ar ieskatu Apvienoto Nāciju organizācijas darbā un Latvijas lomu šai organizācijā. Turpinājumā viņš uzsvēra, ka Latvijas un visas Austrumeiropas drošība tomēr vairāk atkarīga no piederības NATO blokam. Viņš arī izskaidroja pašreizējo drošības situāciju Latvijā un Baltijas valstīs kopumā, uzsverot, ka NATO karavīru klātbūtne šo valstu drošībai ir nozīmīga, bet tikpat nozīmīga ir cīņa pret nevēlamas propogandas iepludināšanu Latvijā, sabiedrības šķelšanu. Viens no ļoti svarīgiem faktoriem ir Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšana. Sabiedrību vieglāk sašķelt, ja cilvēki ir neapmierināti ar savu materiālo stāvokli.

Pēc lekcijas katrs varēja uzdot augstajam viesim jautājumus par dzirdēto. Un jautājumu tiešām netrūka.

Kad politiskie temati bija aplūkoti un izsmelti, pasākuma viesi un rīkotāji varēja nobaudīt Mārītes Rubīns sagatavotās uzkodas un iedzert pa glāzei vīna.

Sadziedāšanās daļa sākās ar to, ka visi klātesošie tika lūgti sasēsties aplī un paņemt iepriekš sagatavotās lapiņas ar dziesmu vārdiem. Kad dziedātāji bija iekārtojušies, Mažeika kundze pastāstīja par Lielās dienas svinēšanas tradīcijām latviskā garā. Senos laikos pavasari un Lielo dienu Latvijā ļaudis gaidīja ar milzīgu nepacietību, jo garā, tumšā ziema ļaudis pamatīgi nogurdināja. Šī diena iekrita laikā, kad dienas garums bija vienāds ar nakts garumu, un tā bija tikpat mistiska un burvību pilna diena kā Ziemas un Varsaras saulgriežu naktis. Ar to saistījās dažādas paražas un ticējumi, ko pavadīja dziedāšana. Visa Mažeiku ģimene ir kā maza folkloras kopa, ieskaitot divus gadus veco meitiņu. Viņi uzsāka senās tautas dziesmas un pārējie pievienojās. Drīz vien visas dziesmas bija izdziedātas, dažas no senajām paražām apgūtas, vakars noslēdzies.

Mažeiku ģimene spēja apvienot vienā vakarā politisku apskatu ar latviešu senajām tradīcijām. Liekas, vairākums no apmeklētājiem vairs neuztraucās, ka šīs divas pretrunīgās tēmas nesader kopā. Viņi ar interesi uzklausīja priekšlasījumu un ar prieku kopā dziedāja senās tautas dziesmas. Laikam šo dažādo tematu vienojošais spēks ir pati Latvija, kas ieslēgta sirdīs un domās. Rūpējoties par mūsu dzimteni, tās drošību un labklājību mēs nedrīkstam aizmirst arī senču dzīvesziņu un senās paražas.

Gundega Vilemsone

Raksts publicēts sadarbībā ar laikrakstu "Latvija Amerikā"

Foto: Latvijas pastāvīgais pārstāvis ANO Jānis Mažeiks stāsta par Latvijas drošībuIzsaki viedokli