Projektu iesniegšanas kārtība Ārlietu ministrijā diasporas atbalstam; termiņš - 20. janvāris

Projektu iesniegšanas kārtība Ārlietu ministrijā diasporas atbalstam; termiņš - 20. janvāris

2017. gadā stājās spēkā jauna kārtība, kādā Ārlietu ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniedz, izvērtē un finansiāli atbalsta projektus sadarbības ar Latvijas diasporu stiprināšanai, diasporas un diasporas organizāciju atbalstam un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšanai. Projektus vērtē diasporas projektu izvērtēšanas komisija. Komisija iesniegtos projektus vērtēs ne retāk kā reizi pusgadā. Nepieciešamības gadījumā komisija sēdes var sasaukt arī biežāk.

Ārlietu ministrija vērtēs atbalstu projektiem, kuru mērķis ir sadarbības ar diasporu stiprināšana un diasporas ieguldījuma Latvijas attīstībā veicināšana, līdzfinansējot aktivitātes kultūras, izglītības, zinātnes, ekonomikas, sporta un citās jomās, komunikācijas veicināšanas pasākumus, kā arī citas aktivitātes, kas veicinātu diasporas pašorganizēšanos, latviskās identitātes stiprināšanu un saiknes ar Latviju uzturēšanu.

Diasporas organizācijām ir iespējams pieteikties uz finansiālu atbalstu augstāk minētiem projektiem. Pieteikties uz finansējumu projektu atbalstam var juridiska persona, kura veic ar diasporu saistītas aktivitātes, ja projektu īsteno bez nolūka gūt peļņu.

Projektu pieteikumu iesniegšanas kārtība:

- ja valstī ir vēstniecība, konsulāts vai nerezidējošais vēstnieks, diasporas organizācijas iesniedz projektus vēstniecībai, konsulātam vai nerezidējošam vēstniekam, kas nosūta informāciju Ministrijai, vienlaikus sniedzot savu atzinumu par tiem.

- ja valstī nav vēstniecības, konsulāta vai nerezidējoša vēstnieka, tad diasporas organizācija šajā valstī vai diasporas reģionālās organizācijas projektu iesniedz tieši Ministrijai.

Pirms projekta iesniegšanas diasporas organizācijām tiek rekomendēts konsultēties ar pārstāvniecību (vēstniecība vai konsulāts) vai nerezidējošo vēstnieku par projektu izstrādāšanu un iesniegšanu.

Projektu iesniegšanas termiņš pirmajai komisijas sēdei ir 2017. gada 20. janvāris.

Kontaktinformācija:
Annija.Senakola@mfa.gov.lv

Foto: CC0 licence


Izsaki viedokli