Jaundienvidvelsas sporta apvienība

NSW Sporta apvienībā darbojās: 
* vadītājs Viktors Sīkais, 
* vadītāja vietnieks Andris Andersons, 
* kasiere Ināra Sīkais 
* sekretārs Arnolds Jumiķis, un
* apvienības valdes locekļi Jānis Grauds, Richards Puisēns un Toms Veidners.

Kontaktpersona: Viktors Sīkais, priekšsēdis


Kontakti

0413 018 588

http://www.slb.org.au/SLB_new/Pages_LV/Sport_LV.html