Jaunā gaita

 


"Jaunā Gaita" - rakstu krājums kultūrai un brīvai domai. 

Tas 1955. gadā tika aizsākts, lai veicinātu latviešu valodas un literatūras uzturēšanu trimdā, bet ieguva nozīmīgu lomu trimdas sabiedrības politiskajā dzīvē un sakaros starp Padomju Latvijas un latviešu trimdas literatūru. Žurnāls bija pirmais no trimdas preses izdevumiem, kas uzsāka Latvijas PSR rakstnieku darbu pārpublicēšanu, bet kopš Latvijas neatkarības atgūšanas aizvien lielāku daļu žurnāla saturu piedāvā Latvijā dzīvojoši literāti. Plašu atzinību guvis žurnāla vizuālais noformējums, žurnāla veidotāju nopelnus atzinusi Latvijas zinātņu akadēmija un Pasaules brīvo latviešu apvienība.

Jaunā gaitā sākumā bija Amerikas Latviešu jauniešu apvienības žurnāls. Jaunās gaitas autori, izdevēji un literārās politikas veidotāji, saukti par jaungaitniekiem piederēja pirmajai trimdā izaugušajai paaudzei. Jaungaitnieku centrs atradās ASV vidienē, taču samērā aktīvu dalību neklātienē ņēma arī Kanādā, Zviedrijā un Austrālijā dzīvojošie literāti. Jaungaitnieki pārsvarā bija prozaiķi un publicisti, taču publicēja arī dzeju. 

Iespējams pasūtīt un abonēt, ziedot:

Globālā kultūrai un brīvai domai veltītā vislatviešu rakstu krājuma "Jaunā Gaita" numurus var iegādāties rakstot vai zvanot, Jurim Žagariņam (tālr.: 413-732-3803, e-pasts: juris.zagarins@gmail.com) .Divu gadu abonements (astoņi numuri) maksā $76, vienu gadu (četri numuri) − $39. Sūtiet čeku „Jauna Gaita, Inc.” vārdā (vēlams ASV dolāros, bet varam pieņemt arī jebkurā citā valūtā pēc pastāvošā valūtas kursa) Tijai Kārklei, 616 Wiggins Road, St. Paul, MN 55119, USA.

Atsevišķus rudens numura rakstus, kā arī arvien topošo, bet jau plašo "Jaunās Gaitas" rakstu krājuma e-arhīvu, var apskatīt mājas lapā: www.zagarins.net/JG.

Var arī iegūt informāciju par mūsu pārstāvjiem citās valstīs, ar kuru palīdzību var pavisam vienkārši nokārtot abonementa apmaksāšanu, kā arī iestāšanos "Jaunās Gaitas" labvēļu saimē ar ziedojumu. Skatīt lapu: http://jaunagaita.net/#sthash.mpDx7fRS.dpbs .

Kontaktpersonas:

Galvenais redaktors: Juris Žagariņš, juris.zagarins@gmail.com

 

Mākslas redaktore: Linda Treija

 

Redakcijas kolēģija un konsultanti: Voldemārs Avens, Vita Gaiķe, Anita Liepiņa, Sarma Muižniece Liepiņa, Uldis Matīss, Maija Meirāne, Juris Šlesers, Lilita Zaļkalne (lilita.zalkalns@tele2.se)

 

Pārstāvis Latvijā: Māris Brancis, maris.brancis@inbox.lv 


 


 

Kontakti

http://jaunagaita.net/#sthash.mpDx7fRS.dpbs

http://zagarins.net/jg/index.html

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts