Indianas Pensionāru Biedrība

Indianapolē pastāv daudz dažādu organizāciju, katra ar savām atsevišķām prioritātēm, bet to kopējais mērķis ir uzturēt latvietību. Viena no tām  - Indianas Pensionāru Biedrība.

VIsas organizācijas vieno Indianapoles Latviešu Organizāciju Padome (ILOP), kas ir jumta organizācija vietējām Indianapoles latviešu sabiedriskām organizācijām.

Tās uzdevums ir piedāvāt forumu šīm organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes.


Kontakti

http://indylv.com/