Indianas Latviešu Katoļu Biedrība

Indianapolē pastāv daudz dažādu organizāciju, katra ar savām atsevišķām prioritātēm, bet to kopējais mērķis ir uzturēt latvietību. Viena no tām  - Indianas Latviešu Katoļu Biedrība. Visas organizācijas vieno Indianapoles Latviešu Organizāciju Padome (ILOP), kas ir jumta organizācija vietējām Indianapoles latviešu sabiedriskām organizācijām. Tās uzdevums ir piedāvāt forumu šīm organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes. 

Kontakpersona:

ILOP valdes priekšsēdis Mārtiņš Pūtelis 

Kontakti

http://indylv.com/ilop

Kartes dati
Informācija par karti ©2017 Google
Kartes datiInformācija par karti ©2017 Google
Informācija par karti ©2017 Google
Karte
Satelīts