Indianapoles Latviešu Organizāciju Padome

Šodien Indianapolē pastāv daudz dažādu organizāciju, katra ar savām atsevišķām prioritātēm, bet mūsu kopējais mērķis ir uzturēt latvietību. Mēs saprotam, lai stiprinātu latvietību sabiedrībā, mums visiem jāstrādā kopā - tā atbalstot vienam otru. Indianapoles Latviešu Organizāciju Padome (ILOP), ir jumta organizācija vietējām Indianapoles latviešu sabiedriskām organizācijām.

Tās uzdevums ir piedāvāt forumu šīm organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes. ILOP katru gadu rīko 14 juniju aktu, Latvijas Valsts Svētki, teātra izrādes un citus sarīkojumus. Šogad, ILOP Valdes priekšsēdis ir Valdis Dricš.


Kontakti

http://indylv.com/index.php?topic=ILOP_en