Indianapoles Daugavas Vanagu Apvienība

Daugavas Vanagu organizācija dibināta Beļģijas kara gūstekņu nometnē Zēdelgemā, Beļģijā. Indianapoles apvienība dibināta 1952.gada novembrī. 1957.gadā pie apvienības nodibināja Vanadžu kopu. Vanadzes pievienojas Vanagu apvienībai 1990.gadā.

Organizācijai var piederēt visi latviski un patriotiski domājoši cilvēki, pat sveštautieši, kas iemīlējuši un ciena latvisko kultūru un kam rūp latviešu labklājība.  Organizācija atbalsta un palīdz bijušiem leģionāriem un to ģimenēm, un arī atbalsta jauniešu latvisko izglītību, tā nodrošinot Daugavas Vanagu nākotni. Indianapoles apvienībā ir 110 biedri, no tiem 72 ir mūža biedri.  Pēc 60 darbības gadiem apvienības nonākusi Gunāra Kanča vadībā.  

Kontaktpersonas:
1) Gunārs Kancs, Apvienības priekšnieks, 317 844 8750, gkrunch@aol.com
2) Nora Ceriņa, Apvienības priekšnieka vietniece, sekretāre, 317 844 1928, ncerins@aol.com
3) Erika Vītoliņš, padomniece, 317 842 1889, erika1930@att.net
4) Aīda Ceriņa, aprūpes nozare, 317 255 8871, aida84@webtv.net
5) Rasma Kārkliņa, kasiere, 317 705 1860, rkarklins@sbcglobal.net
6) Andrejs Kancs, biedrzinis, 317 414 4535 dreday517@aol.com
7) Māris Kārkliņš, mantzinis, 317 569 9363, mkarklins@sbcglobal.net

Saimnieciskā nozare:
8) Ruta Kārkliņa, vadītāja, 317 569 9363, rutakarklins@sbcglobal.net
9) Nora Ceriņa
10) Andrejs Kancs
11) Māris Kancs
12) Māris Kārkliņš

Informācijas nozare:
13) Māris Kancs, mkancs@gmail.com
14) Ēriks Krūmkalns, prese, 317 255 8945, lkrumkalns1@aol.com
15) Ilze Millere, izziņotāja, 317 8671475, ilzemiller@hotmail.com
16) Andris Bērziņš, sporta nozares vadītājs, 317 849 7550 X3217, aberzins@indy.rr.com


Kontakti

317 844 8750

http://indylv.com/index.php?topic=DV_en